ประกันชีวิตสุขภาพ, แผนประกันชีวิต อยุธยาเฉพาะกาล

 

 

 

 

ประกันชีวิต อยุธยาเฉพาะกาล 10/10

Apologies, we are currently unable to handle your request. Please try again.

Enter the text from the box. 60 seconds remaining. Can't read the text? Reload text

Form sent successfully.

แบบประกันเพื่อความคุ้มครองชีวิตที่เบี้ยไม่แพง และได้รับความคุ้มครองสูง ทำไว้เพื่อคนข้างหลังกรณีเกิดเหตุไม่คาดคิด

 • ตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการเน้นความคุ้มครองชีวิต เพราะจ่ายเบี้ยหลักพัน ได้รับความคุ้มครองหลักล้าน
 • สามารถเพิ่มความคุ้มครองด้านสุขภาพและอุบัติเหตุเพิ่มได้
 • นำเบี้ยประกันภัยที่ชำระ ไปลดหย่อนภาษีได้ ตามกฎเกณฑ์ของสรรพากร
 1. จ่ายเบี้ยประกันภัย 10 ปี คุ้มครอง 10 ปี
 2. คุ้มครองกรณีเสียชีวิต ผู้รับผลประโยชน์ได้รับเงิน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
ประกันชีวิตสุขภาพ, ตัวอย่างผู้ขอเอาประกันภัย
 • อายุผู้ขอเอาประกันภัย 20-59 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 300,000 บาท หรือเบี้ยประกันภัยขั้นต่ำปีละ 2,500 บาท
 • การตรวจสุขภาพเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
เบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิต สามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้ตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร ทั้งนี้ หากกรมธรรม์สิ้นผลบังคับก่อนระยะเวลา 10 ปี หรือท่านไม่ปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ของกรมสรรพากรท่านอาจถูกเรียกคืนภาษี

- กรณีไม่เปิดเผยความจริง หรือแถลงความเท็จ บริษัทจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม

- ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย

 • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
 • ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น เพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนดเงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ประกันภัย
 • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย
ให้ความคุ้มครองโดย บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต