ประกันสุขภาพชดเชยรายวัน, คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลรายวัน

 

 

 

ประกันสุขภาพชดเชยรายวัน

สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลรายวัน (HB)

Enter the text from the box. 60 seconds remaining. Can't read the text? Reload text

Form sent successfully.

เมื่อต้องนอนพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล (รวมกรณี ICU) ผลประโยชน์ชดเชยรายวันจะจ่ายให้ตามจำนวนวันที่เข้ารับการรักษาไม่เกิน 500 วันต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยในแต่ละครั้ง 

  • ไม่ต้องกลัว ขาดรายได้เมื่อต้องนอน รพ. ด้วยผลประโยขน์ชดเชยรายวัน สูงสุด 500 วันต่อครั้งเมื่อเข้ารักษาในฐานะผู้ป่วยใน
  • เบี้ยเริ่มต้น 122 บาทต่อเดือน (สำหรับ แผนเงินชดเชย 1,000 บาทต่อวัน อายุ 35 ปี)
  • มีวงเงินให้เลือกตั้งแต่ 500 จนถึง 4,000 บาทต่อวัน (ผลประโยชน์เพิ่มขั้นละ 100 บาท)
  • อายุผู้ขอเอาประกันภัย 11-60 ปี (ต่อสัญญาได้ถึงอายุ 69 ปี คุ้มครองถึงอายุ 70 ปี)
  • แบบประกันนี้เป็นสัญญาเพิ่มเติมที่ต้องซื้อแนบคู่กับสัญญาหลักตามที่บริษัทกำหนด
  • เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมหรือบันทึกสลักหลังสำหรับปีต่ออายุจะเปลี่ยนแปลงตามอายุและ/หรืออาชีพของผู้เอาประกันภัย  นอกจากนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกฎเกณฑ์ของบริษัท
  • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
  • ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น เพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนดเงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ประกันภัย
  • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย
ให้ความคุ้มครองโดย บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต