ประกันชีวิตบำนาญ, ประกันเกษียณ, แผนประกัน มาย บำนาญ ไฟว์

 

 

 

 

ประกันเกษียณอายุ ประกันบำนาญ

การวางแผนที่ใช่ สำหรับคนวัย 40+

มาย บำนาญ ไฟว์ A90/5 บำนาญแบบลดหย่อนได้ (มีเงินปันผล)

คำณวนเบี้ยประกันภัย

ปี
ไม่พบประกันที่ตรงกับคุณ
บาท

หมายเหตุ

 • เบี้ยประกันภัยข้างต้นเป็นการคำนวนจากผู้เอาประกันภัยที่อยู่ในขั้นอาชีพที่ 1 และ 2 เลือกชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายปี เท่านั้น
 • ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนด ข้อยกเว้น เงื่อนไขและผลประโยชน์จากกรมธรรม์
 • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ 

Enter the text from the box. 60 seconds remaining. Can't read the text? Reload text

Form sent successfully.

แบบประกันที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของกลุ่มที่จะก้าวเข้าสู่ Aging Society เพื่อให้รูปแบบการใช้ชีวิตที่ใช่ แม้ในวัยหลังเกษียณ

 • ออมสั้นเพียง 5 ปี
 • มีเงินใช้ทุกปี ปีละ 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย และ 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษสะสม (ถ้ามี) ตั้งแต่อายุ 60 ถึง 90 ปี
 • สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจและไม่ตอบคำถามสุขภาพ
 • เบี้ยประกันภัยสามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 300,000 บาทต่อปี นาน 5 ปี
 •  
ผลประโยชน์การจ่ายเงินบำนาญ มาย บำนาญ ไฟว์

1 จำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษสะสม: เป็นเงินปันผลในรูปแบบจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษที่สะสมตั้งแต่ปีแรกที่บริษัทพิจารณาเพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษให้ผู้ผู้เอาประกันภัย

เงินปันผลในรูปแบบจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษ: บริษัทอาจจะพิจารณาเงินปันผลในรูปแบบของจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษหากมีการพิจารณาตั้งแต่ต้นปีกรมธรรม์ประกันภัยปีที่ 6 เป็นต้นไป อนึ่ง เงินปันผลซึ่งได้เปลี่ยนเป็นจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษนี้ จะขึ้นอยู่กับผลตอบแทนการลงทุนที่บริษัทจัดสรรให้ผู้เอาประกันภัยเพิ่มพิเศษที่บริษัทพิจารณาในแต่ละปี

2 เงินบำนาญรายปี: 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย และ 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษสะสม (ถ้ามี)

 • อายุผู้ขอเอาประกันภัย 40 - 55 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยข้นต่ำ 100,000 บาท
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด 7,500,000 บาท (ต่อผู้เอาประกันภัย)
 • ไม่สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมได้
เบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิต สามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้ตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร ทั้งนี้ หากกรมธรรม์สิ้นผลบังคับก่อนระยะเวลา 10 ปี หรือท่านไม่ปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ของกรมสรรพากรท่านอาจถูกเรียกคืนภาษี
 • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
 • ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น เพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนดเงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ประกันภัย
 • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในเงื่อนไขและความคุ้มครองของแบบประกันภัยก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย
ให้ความคุ้มครองโดย บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต