Allianz Ayudhya
EXPLORE THE BEST FOR YOU
ค้นหาที่สุดเพื่อคุณ
No One Is Someone
ให้ประสบการณ์จริงที่มี ส่งต่อชีวิตดีๆให้กัน
World Class Health Protection
MY FIRST CLASS
HEALTH CARE
บริการดูแลคุณยามพักฟื้น
ไม่มีค่าใช้จ่าย
Nursing Care Service
บริการขอความเห็นที่ 2
จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
Expert 2nd Medical Opinion
สัญญาเพิ่มเติม
ประกันมะเร็งหายห่วง
คุ้มครองมะเร็งทุกระยะ
 

ผลิตภัณฑ์และบริการ

เลือกความคุ้มครองที่ต้องการ
ผลิตภัณฑ์ของเรา

กินดี อยู่ดี ชีวิตมีสุข

 

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับบริษัท
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์
อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมเพื่อสังคม
อ่านเพิ่มเติม
แนะนำติชม
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศบริษัท
อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์ดูแลลูกค้า

เพราะเราเข้าใจในจังหวะชีวิตที่หลากหลาย อลิอันซ์ อยุธยา พร้อมอยู่เคียงข้างคุณเสมอ 

ศูนย์ดูแลลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา โทร. 1373 ตลอด 24 ชั่วโมง

เคาน์เตอร์ เซอร์วิส
ชั้น 1 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์
จันทร์ - ศุกร์       เวลา    8.00-16.30 น.
เสาร์ - อาทิตย์    เวลา 9.00-17.00 น.
(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

customercare@azay.co.th

ข้อมูลกรมธรรม์
บริการด้วยใจ
ค้นหาสถานที่
ดาวน์โหลด
เลือกความคุ้มครองเพิ่มเติม

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับบริษัท
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์
อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมเพื่อสังคม
อ่านเพิ่มเติม
แนะนำติชม
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศบริษัท
อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์ดูแลลูกค้า

เพราะเราเข้าใจในจังหวะชีวิตที่หลากหลาย อลิอันซ์ อยุธยา พร้อมอยู่เคียงข้างคุณเสมอ 

ศูนย์ดูแลลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา โทร. 1373 ตลอด 24 ชั่วโมง

เคาน์เตอร์ เซอร์วิส
ชั้น 1 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์
จันทร์ - ศุกร์       เวลา    8.00-16.30 น.
เสาร์ - อาทิตย์    เวลา 9.00-17.00 น.
(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

customercare@azay.co.th