ประกันชีวิตปีต่อปี, แผนประกันชีวิต อยุธยาชั่วระยะเวลา

 

 

 

 

ประกันชีวิต อยุธยาชั่วระยะเวลา

Apologies, we are currently unable to handle your request. Please try again.

Enter the text from the box. 60 seconds remaining. Can't read the text? Reload text

Form sent successfully.

เป็นสัญญาหลักที่เหมาะซื้อคู่กับความคุ้มครองสุขภาพ ด้วยค่าเบี้ยฯ เบาๆ ไม่เป็นภาระระยะยาว

 • มอบความคุ้มครองชีวิต ในราคาเบาๆ 
 • เหมาะซื้อคู่กับความคุ้มครองสุขภาพ
 • จ่ายเบี้ยประกันภัย  1 ปี คุ้มครอง 1 ปี
 • คุ้มครองกรณีเสียชีวิต ผู้รับประโยชน์ได้รับเงิน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 1. อายุผู้ขอเอาประกันภัย 1 เดือน 1 วัน - 70 ปี
 2. จำนวนเงินเอาประกันภัย
  2.1 จำนวนเงินเอาประกัน 50,000 บาท เมื่อซื้อแนบกับประกันสุขภาพ เฟิร์สคลาส @บีดีเอ็มเอส แผนแพลทินัม  โดยต่ออายุสัญญาได้ถึงอายุ 84 ปี คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี
  2.2 จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท เมื่อซื้อแนบกับประกันสุขภาพ เฟิร์สคลาส @บีดีเอ็มเอส แผนบียอนด์ แพลทินัม  โดยต่ออายุสัญญาได้ถึงอายุ 84 ปี คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี หรือ ประกันสุขภาพ ปลดล็อค ดับเบิล แคร์ โดยต่ออายุสัญญาได้ถึงอายุ 89 ปี คุ้มครองถึงอายุ 90 ปี  
 3. “อยุธยาชั่วระยะเวลา” สามารถแนบกับประกันสุขภาพ ปลดล็อค ดับเบิล แคร์ ได้ทุกแผน ทั้งนี้ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีจำนวนเงินเอาประกันภัยรวมของสัญญาหลักทั้งหมดที่มีผลบังคับ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
 4. สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองด้านอุบัติเหตุและสุขภาพอื่นๆ เพิ่มเติมจากประกันสุขภาพ ปลดล็อค ดับเบิล แคร์ ได้ตามกฎเกณฑ์ของบริษัท 
 • กรณีไม่เปิดเผยความจริง หรือแถลงความเท็จ บริษัทจะบอกล้างสัญญาภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์
 • ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย
 • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
 • ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น เพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนดเงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ประกันภัย
 • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในเงื่อนไขและความคุ้มครองของแบบประกันภัยก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย
ให้ความคุ้มครองโดย บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต