ประกันชีวิตปีต่อปี, แผนประกันชีวิต อยุธยาชั่วระยะเวลา

 

 

 

 

ประกันชีวิต อยุธยาชั่วระยะเวลา

Enter the text from the box. 60 seconds remaining. Can't read the text? Reload text

Form sent successfully.

เป็นสัญญาหลักที่เหมาะซื้อคู่กับความคุ้มครองสุขภาพ ด้วยค่าเบี้ยฯ เบาๆ ไม่เป็นภาระระยะยาว

 • มอบความคุ้มครองชีวิต ในราคาเบาๆ 
 • เหมาะซื้อคู่กับความคุ้มครองสุขภาพ
 • จ่ายเบี้ยประกันภัย  1 ปี คุ้มครอง 1 ปี
 • คุ้มครองกรณีเสียชีวิต ผู้รับประโยชน์ได้รับเงิน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 1. อายุผู้ขอเอาประกันภัย 1 เดือน 1 วัน - 70 ปี
 2. จำนวนเงินเอาประกันภัย
  2.1 จำนวนเงินเอาประกัน 50,000 บาท เมื่อซื้อแนบกับประกันสุขภาพ เฟิร์สคลาส @บีดีเอ็มเอส แผนแพลทินัม  โดยต่ออายุสัญญาได้ถึงอายุ 84 ปี คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี
  2.2 จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท เมื่อซื้อแนบกับประกันสุขภาพ เฟิร์สคลาส @บีดีเอ็มเอส แผนบียอนด์ แพลทินัม  โดยต่ออายุสัญญาได้ถึงอายุ 84 ปี คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี หรือ ประกันสุขภาพ ปลดล็อค ดับเบิล แคร์ โดยต่ออายุสัญญาได้ถึงอายุ 89 ปี คุ้มครองถึงอายุ 90 ปี  
 3. “อยุธยาชั่วระยะเวลา” สามารถแนบกับประกันสุขภาพ ปลดล็อค ดับเบิล แคร์ ได้ทุกแผน ทั้งนี้ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีจำนวนเงินเอาประกันภัยรวมของสัญญาหลักทั้งหมดที่มีผลบังคับ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
 4. สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองด้านอุบัติเหตุและสุขภาพอื่นๆ เพิ่มเติมจากประกันสุขภาพ ปลดล็อค ดับเบิล แคร์ ได้ตามกฎเกณฑ์ของบริษัท 
 • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
 • ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น เพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนดเงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ประกันภัย
 • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในเงื่อนไขและความคุ้มครองของแบบประกันภัยก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย
 • กรณีไม่เปิดเผยความจริง หรือแถลงความเท็จ บริษัทจะบอกล้างสัญญาภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์
 • ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย
ให้ความคุ้มครองโดย บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต