เจ้าหน้าที่จะดำเนินการติดต่อกลับเพื่อให้รายละเอียดเกี่ยวกับแผนประกันเพิ่มเติมภายใน 24 ชม.ทำการ