บริการเงินกู้ตามกรมธรรม์

บริการเงินกู้ตามกรมธรรม์

บริษัทฯ ให้บริการกู้เงินตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ทั้งนี้ มูลค่าเงินสดและอัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับแบบประกันภัยของท่าน และเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ 

 • อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 6-8% ต่อปี จำนวนเงินอนุมัติขึ้นอยู่กับมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ที่เหลือในกรมธรรม์
 • สามารถรับเงินกู้ตามกรมธรรม์ผ่านบัญชีธนาคารเพื่อความสะดวก และรวดเร็ว หรือรับเป็นเช็ค 
 • กรณี ขอกู้เงินตามกรมธรรม์จำนวนเงินสุทธิไม่เกิน 100,000 บาท ท่านสามารถทำรายการผ่าน My Allianz แอปพลิเคชั่น ง่ายๆ และไม่ต้องส่งเอกสารเข้ามายังบริษัทฯ 

ดอกเบี้ยต่ำ เริ่มต้นเพียง 0.5% – 0.7% ต่อเดือน หรือ 6 – 8 % ต่อปี*

*  ตารางข้างต้นเป็นตัวอย่าง โดยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามกรมธรรม์ขึ้นอยู่กับแบบประกันภัยของท่าน

Swipe to view more

 

อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น (ต่อปี)

อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น (ต่อเดือน)

วงเงินสินเชื่อ (บาท)

ดอกเบี้ยเริ่มต้น/เดือน (ต่อปี)

บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต 6% 0.5% 100,000 500
บริษัทบัตรเครดิตทั่วไป 20% 1.67% 100,00 1,670
สินเชื่อส่วนบุคคลทั่วไป 16-28% 1.34% 100,000 1,340
 • อนุมัติภายใน 2 วันนับจากวันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วน
 • ไร้กังวล ชำระเงินคืนเมื่อใดก็ได้ ไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำ สามารถชำระคืนเท่าไหร่ก็ได้
 • ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน
แอปพลิเคชั่น My Allianz
แอปพลิเคชั่น My Allianz

ตรวจสอบวงเงินสินเชื่อ และ อัตตราดอกเบี้ย ของกรมธรรม์ของท่าน ได้ที่ My Allianz แอพลิเคชั่น

ดาวน์โหลด My Allianz แอพลิเคชั่น ได้แล้ววันนี้

- กรอกแบบฟอร์มสัญญาเงินกู้ตามกรมธรรม์ ดาวโหลดได้ที่ 

คลิก
- แนบสำเนาบัตรประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
- แนบสำเนาน้าสมุดบัญชีธนาคาร พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

ส่งเอกสารมายัง
บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ฝ่ายบริหารกรมธรรม์ ชั้น 1
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ถ.เพลินจิต เขตปทุมวัน กทม. 10330

 • เฉพาะกรมธรรม์ที่มีผลบังคับ และไม่ได้ใช้สิทธิเป็นกรมธรรม์แบบใช้สำเร็จ และกรมธรรม์แบบขยายเวลา
 • จำนวนเงินกู้ขึ้นอยู่กับแบบประกันและมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ตามกรมธรรม์ของท่าน
ขั้นตอนการชำระคืนเงินกู้ตามกรมธรรม์
ช่องทางการชำระคืนเงินกู้ตามกรมธรรม์
ทุกช่องทางการขาย และ ทุกกรมธรรม์

ท่านสามารถกู้เงินผ่าน My Allianz แอปพลิเคชั่นได้สุทธิไม่เกิน 100,000 บาท  หากท่านต้องการจำนวนเงินกู้มากกว่านั้น ท่านสามารถส่งเอกสารมายังบริษัทฯ ดังนี้

 • สัญญากู้เงินตามกรมธรรม์ (ดาวโหลดได้ที่ คลิก)
 • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อ
ตรวจสอบข้อมูลได้จาก แอปฯ My Allianz หรือ โทร 1373 

ลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา

 • ที่กรมธรรม์ยังมีผลบังคับ และยังไม่ได้ใช้สิทธิเป็นกรมธรรม์แบบใช้สำเร็จ ไม่ใช่กรมธรรม์แบบขยายเวลา   
 • มีมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์เพียงพอที่สามารถกู้ได้ 

จำนวนเงินกู้ขึ้นอยู่กับแบบประกันและมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ตามกรมธรรม์ของท่าน