บริการดูแลยามพักฟื้น, nursing care

บริการดูแลคุณยามพักฟื้น (Nursing Care)

อลิอันซ์ อยุธยา ยังอยากให้คุณได้รับการดูแลจากมืออาชีพอย่างต่อเนื่องเหมือนอยู่ที่โรงพยาบาล หมดกังวลเรื่องการดูแลตัวเอง เพื่อให้การพักฟื้นเป็นการ “พัก” เพื่อ “ฟื้น” อย่างแท้จริง รวมไปถึงการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care)1 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ด้วยบริการดูแลคุณยามพักฟื้น (Nursing Care Service)
บริการโดยบุคลากรพยาบาล
อุ่นใจตลอดช่วงระยะเวลาพักฟื้น
กำหนดเข้าบริการดูแลแน่นอน
การดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) หมายถึง การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังโดยวิธีการประคับประคองให้ผู้ป่วยมีความสุขสบาย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยผ่านกระบวนการป้องกันและบรรเทาความทุกข์ทรมานที่ครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การประเมินผู้ป่วยในระยะนี้คือแพทย์ให้การวินิจฉัยว่าเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดและมีอาการเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
 • คืนความอุ่นใจให้คุณที่เพิ่งออกจากโรงพยาบาล ผู้เชี่ยวชาญที่เราจัดหาให้ ประกอบไปด้วยบุคลากรพยาบาลใน 4 สาขา ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยพยาบาล นักกายภาพบำบัด และผู้ดูแลทั่วไปที่ผ่านการอบรมด้านการดูแลผู้ป่วย เพื่อให้คุณอุ่นใจตลอดการพักฟื้น เพราะจะได้รับการดูแลตามใบสั่งแพทย์อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง ตั้งแต่การทำความสะอาดแผลผ่าตัดที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ ช่วยเคลื่อนไหวร่างกาย ดูแลให้ทานยาตามใบสั่งแพทย์ ป้อนอาหารทางสายยางหรือการใช้อุปกรณ์การแพทย์ต่างๆ รวมจนถึงการทำกายภาพบำบัด
 •  
 • คุณสามารถนัดหมายวันและเวลาที่ต้องการรับบริการได้ด้วยตนเอง สูงสุดนาน 7 วัน หลังจากรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในแต่ละครั้ง และสำหรับการดูแลแบบประคับประคอง สูงสุดนาน 14 วัน (1 ครั้งตลอดระยะเวลาที่คุ้มครอง) โดยจะให้บริการตั้งแต่ 7.00 - 19.00 น.
 • บริการดูแลคุณยามพักฟื้น ให้บริการโดย บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด (“เอ ดับเบิลยู พี”) ที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์อย่างมากทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
จุดเด่นบริการดูแลคุณยามพักฟื้น
 • บริการโดยบุคลากรพยาบาลทั้ง 4 สาขา ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยพยาบาล นักกายภาพบำบัด และ ผู้ดูแลทั่วไปที่ผ่านการอบรมด้านการดูแลผู้ป่วย
 • อุ่นใจตลอดช่วงระยะเวลาพักฟื้นและระยะเวลาที่ต้องการการดูแล คุณหรือคนที่คุณรักจะได้รับการดูแลและฟื้นฟูสภาพร่างกายตามใบสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด โดยบริการครอบคลุมตั้งแต่การทำความสะอาดแผลผ่าตัดที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ การช่วยเหลือในการเคลื่อนไหวร่างกาย การดูแลและให้ทานยาตามใบสั่งแพทย์ การป้อนอาหารทางสายยางหรือการใช้อุปกรณ์การแพทย์ต่างๆ รวมไปจนถึงการทำกายภาพบำบัด
 • กำหนดเข้าบริการดูแลแน่นอน ตามวัน และเวลาที่นัดหมายล่วงหน้า โดยท่านจะได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องหลังออกจากโรงพยาบาล สำหรับบริการดูแลคุณยามพักฟื้น ดูแลคุณสูงสุด 7 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในแต่ละครั้ง และสำหรับการดูแลแบบประคับประคอง ดูแลคุณสูงสุด 14 วัน (1 ครั้งตลอดระยะเวลาที่คุ้มครอง) โดยให้บริการตั้งแต่เวลา 7.00 - 19.00 น.

บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด (“เอ ดับเบิลยู พี”) เป็นผู้ให้บริการดูแลคุณยามพักฟื้น หลังออกจากโรงพยาบาล ที่มีความเชี่ยวชาญในการบริการดังกล่าว และมีประสบการณ์อย่างมากทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

Swipe to view more

การบริการ
จำนวนบริการ
1. การบริการทางการแพทย์โดยพยาบาล  
          1.1 การดูแลเพื่อฟื้นฟูสุขภาพวันละไม่เกิน 8 ชั่วโมง
          จำนวนการบริการสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในแต่ละครั้ง 7 วัน
          1.2 การดูแลแบบประคับประคองวันละไม่เกิน 8 ชั่วโมง
          จำนวนการบริการสูงสุดต่อเนื่องไม่เกิน 14 วัน
2. การบริการกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด วันละไม่เกิน 1 ชั่วโมง
          จำนวนการบริการสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในแต่ละครั้ง 7 วัน
จำนวนการบริการตามข้อ (1.1) และ (2.) ข้างต้น รวมกันสูงสุดไม่เกิน 7 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในแต่ละครั้ง
3. การบริการทางการแพทย์โดยผู้ช่วยพยาบาล วันละไม่เกิน 8 ชั่วโมง
          จำนวนการบริการสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในแต่ละครั้ง 7 วัน
4. การบริการดูแลสุขภาพทั่วไป วันละไม่เกิน 8 ชั่วโมง
          จำนวนการบริการสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในแต่ละครั้ง 7 วัน
จำนวนการบริการตามข้อ (3) และ (4) ข้างต้น รวมกันสูงสุดไม่เกิน 7 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในแต่ละครั้ง
สำหรับบริการดูแลคุณยามพักฟื้น ตามข้อ (1.1), (2), (3) และ (4) ดูแลคุณต่อเนื่องสูงสุด 14 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในแต่ละครั้ง (1 ครั้ง ต่อ 1 วัน) และสำหรับการดูแลแบบประคับประคอง ตามข้อ (1.2) ดูแลคุณต่อเนื่องสูงสุด 14 วัน (1 ครั้งตลอดระยะเวลาที่คุ้มครอง) โดยให้บริการระหว่างเวลา 7.00 - 19.00 น.
ใช้บริการได้ต้องมีประกันสุขภาพ
ใช้บริการได้ต้องมีประกันสุขภาพ
 • มีประกันสุขภาพตามที่บริษัทกำหนด
 • เข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน 2 คืนขึ้นไป โดยไม่ต้องรอการอนุมัติสินไหม
ขั้นตอนการใช้บริการดูแลยามพักฟื้น
 • สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพกลุ่ม เพิ่มผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ จากการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง (GHSH_U)
 • สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพกลุ่ม แบบอีซี่ (GHSE)
 • สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลรายวันกลุ่ม (GHB)
 • สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพกลุ่มแบบ แฮปปี้ เฮลธ์ (GHSH)
 • สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพกลุ่มแบบ แฮปปี้ เฮลธ์ (แบบมีจำนวนเงินความรับผิดส่วนแรก) (GHSH_D)
 • สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลรายวันพิเศษกลุ่ม (GHBP)
 • สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองอุบัติเหตุกลุ่ม คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล (GAME)
 • สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลรายวันกลุ่ม แบบทวีคูณ (GHBT)
 • สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองอุบัติเหตุกลุ่ม คุ้มครองเงินชดเชยรายวัน (GAHB)
 • บันทึกสลักหลังแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองอุบัติเหตุกลุ่ม คุ้มครองกระดูกแตกหัก (GEABB)
 • กรุงศรีประกันสุขภาพ ตามใจ  (Krungsri Health Insurance Tamjai)
  (ให้บริการเฉพาะสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ แบบเหมาจ่าย เลือกได้ (HSN) เท่านั้น)
 • สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ เอชเอส (HS_S)
 • สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ (HSS)    
 • กรุงศรี สุขภาพ เหมาจ่าย (HSEASY)
  (ชื่อของสัญญาเพิ่มเติมที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย คือ สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ แบบอีซี่)
 • กรุงศรี กู๊ด เฮลธ์ แพคเกจ (Krungsri Good Health Package)
  (ให้บริการเฉพาะสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ แบบ อีซี่ พลัส (HSEASYP) เท่านั้น)
 • สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพแบบ เมดิแคร์ (HSMD)
ประกันสุขภาพ, บริการดูแลคุณยามพักฟื้น
เนื่องจากบริการพิเศษนี้ เป็น “Marketing Campaign” เพื่อมอบให้กับผู้เอาประกันภัยในผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพในบางแบบประกันของช่องทาง Agency, Banca, DM  ค่ะ/ครับ

ไม่ใช่ค่ะ/ครับ

บริการนี้เป็นบริการเสริมพิเศษ เฉพาะลูกค้าที่มีแบบประกันตามที่กำหนดกับอลิอันซ์ อยุธยา และเข้าพักรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยใน ตั้งแต่ 2 คืนขึ้นไป หรือ ในกรณีเข้ารับการผ่าตัด หรือเข้าพักรักษาตัวในห้อง I.C.U., หรือเป็นผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาใน รพ. ด้วยโรคหัวใจ, โรคเส้นเลือดสมองแตกหรืออุดตัน, โรคเกี่ยวกับกระดูกสันหลัง, โรคเกี่ยวกับกระดูก, โรคเกี่ยวกับกระดูกแตกหัก, โรคมะเร็ง โดยไม่ต้องรอการอนุมัติสินไหมทดแทนจากอลิอันซ์ อยุธยา ค่ะ/ครับ

ผู้เอาประกันภัยจะได้รับ SMS เพื่อแจ้งสิทธิ์ ค่ะ/ครับ โดยเมื่อถือประกันสุขภาพในบางแบบประกัน (ตามรายชื่อผลิตภัณฑ์ที่เข้าเงื่อนไขการได้รับบริการดูแลคุณยามพักฟื้น) และเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลตั้งแต่ 2 คืนขึ้นไป ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะได้รับครั้งแรกหลังจากที่เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ตั้งแต่ 2 คืนขึ้นไป และจะได้รับ SMS อีกครั้ง ในวันรุ่งขึ้นหลังออกจากโรงพยาบาล โดยไม่ต้องรอการอนุมัติสินไหมหรือได้รับการติดต่อจากบริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อแจ้งสิทธิในการใช้บริการหลังผู้เอาประกันภัยออกจากโรงพยาบาล ค่ะ/ครับ
ไม่ได้ค่ะ/ครับ เพราะการผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน  หรือ Day Case ซึ่งเป็นการผ่าตัดที่ใช้วิทยาการสมัยใหม่ ทำให้ฟื้นตัวได้โดยเร็ว จนไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือได้รับการดูแลเพิ่มเติมเป็นพิเศษหลังการผ่าตัด ดังนั้นบริการการดูแลคุณยามพักฟื้นนี้จึงไม่ครอบคลุมถึงการผ่าตัดในลักษณะนี้

ไม่ใช่ค่ะ/ครับ อาจมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ขออนุญาติอธิบายนะคะ/ครับ จำนวนครั้งสูงสุดที่ผู้เอาประกันภัยสามารถใช้บริการรวมทุกบริการ ไม่เกิน 14 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในแต่ละครั้งโดยแต่ละบริการใช้ได้ 1 ครั้งต่อวัน

Swipe to view more

การบริการ จำนวนบริการ
(1) การบริการทางการแพทย์โดยพยาบาล  
ครั้งละไม่เกิน 8 ชั่วโมง
จำนวนสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในแต่ละครั้ง 7 ครั้ง
(2) การบริการกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด  
ครั้งละไม่เกิน 1 ชั่วโมง
จำนวนสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในแต่ละครั้ง 7 ครั้ง
การบริการตามข้อ (1) และ (2) ข้างต้นรวมกันสูงสุดไม่เกิน 7 ครั้งต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในแต่ละครั้ง
(3) การบริการทางการแพทย์โดยผู้ช่วยพยาบาล  
ครั้งละไม่เกิน 8 ชั่วโมง
จำนวนสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในแต่ละครั้ง 7 ครั้ง
(4) การบริการดูแลสุขภาพทั่วไป  
ครั้งละไม่เกิน 8 ชั่วโมง
จำนวนสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในแต่ละครั้ง 7 ครั้ง
การบริการตามข้อ (3) และ (4) ข้างต้นรวมกันสูงสุดไม่เกิน 7 ครั้งต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในแต่ละครั้ง
ทั้งนี้การบริการตามข้อ (1) (2) (3) และ (4) ข้างต้น รวมกันสูงสุดไม่เกิน 14 ครั้งต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในแต่ละครั้ง
เวลาให้บริการในแต่ละวันต้องอยู่ระหว่างเวลา 7.00 น. ถึง 19.00 น.

ขึ้นอยู่กับอาการและความจำเป็นของผู้เอาประกันภัยค่ะ ซึ่งทางบริษัท เอ ดับเบิลยู พี (ประเทศไทย) จำกัด จะเป็นผู้พิจารณาเลือกแผนให้กับผู้เอาประกันภัย เช่น อาจเป็นแผนที่จัดส่งพยาบาลที่ได้รับอนุญาตหรือเป็นแผนที่จัดส่งผู้ช่วยพยาบาลไปดูแล รวมไปถึงจำนวนครั้งที่เจ้าหน้าที่แต่ละคนบริการดูแลผู้เอาประกันภัยค่ะ/ครับ ทาง อลิอันซ์ อยุธยาไม่ได้เป็นผู้พิจารณาในกรณีดังกล่าวค่ะ/ครับ
ได้ค่ะ/ครับ โดยผู้เอาประกันภัยสามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่ ศูนย์ดูแลลูกค้าเอ ดับเบิลยู พี โทร 02-342-3278 โดยผู้เอาประกันภัยจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าบริการส่วนที่เพิ่มเติมเอง โดยเป็นไปตามที่ตกลงกับ เอ ดับเบิลยู พี

การเข้าบริการของเจ้าหน้าที่แต่ละคน จะอยู่ระหว่างเวลา 7.00 น. ถึง 19.00 น. เท่านั้นค่ะ/ครับ
ได้ค่ะ/ครับ ไม่ว่าผู้เอาประกันภัยจะอาศัยอยู่ ณ ที่พักซึ่งไม่ใช่บ้านของตนเองแต่เป็นที่อยู่ประจำ หรืออาศัยอยู่กับเครือญาติของผู้เอาประกันภัย แต่ต้องเป็นที่อยู่ในประเทศไทย
ปัจจุบันยังไม่มีกำหนดหยุดให้บริการนี้ หากในอนาคตมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ/ครับ
ไม่ได้ค่ะ/ครับ เนื่องจากบริการการดูแลคุณยามพักฟื้นนี้เป็นการให้บริการเพิ่มพิเศษ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ/ครับ ดังนั้น จึงไม่สามารถขอเปลี่ยนเป็นตัวเงินได้ และไม่ได้เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ที่ได้รับตามกรมธรรม์ด้วยค่ะ/ครับ

ใช่ค่ะ/ครับ แต่อาจจะมีค่าใช้จ่ายบางตัวที่ทางผู้เอาประกันภัยต้องเสียค่าใช้จ่ายเองค่ะ/ครับ ได้แก่   

 1. ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เครื่องวัดสัญญาณชีพ (ชีพจร ความดันเลือด อุณหภูมิ) เครื่องช่วยค้ำยัน รถเข็นผู้เอาประกันภัย อุปกรณ์ออกซิเจน เป็นต้น และรวมถึงเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ต่างๆ เช่น สำลี ผ้าพันแผล เข็มฉีดยา เป็นต้น
 2. ค่าเดินทางเพื่อพาไปพบแพทย์ตามกำหนดนัดหมาย
 3. ค่าใช้จ่ายอื่นใด นอกเหนือจากผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ในตารางผลประโยชน์การดูแลคุณยามพักฟื้น

Swipe to view more

ลักษณะอาการของผู้เอาประกันภัย ขอบเขตการบริการ
 • ต้องทำแผลทั่วไป ที่ไม่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
 • ต้องทำความสะอาดถุงของเสียหน้าท้อง
 • ต้องให้อาหารผ่านทางท่อสายยาง
 • ทำแผล
 • อาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้า
 • ป้อนอาหาร รวมถึงให้อาหารผ่านทางสายยาง
 • จัดยาตามแพทย์สั่ง
 • ดูแลทำความสะอาดถุงท่อระบายหน้าท้อง
 • ดูแลเรื่องการขับถ่าย
 • ให้ความช่วยเหลือในการเคลื่อนไหวร่างกาย

Swipe to view more

ลักษณะอาการของผู้เอาประกันภัย ขอบเขตการบริการ
 • ต้องทำแผลขนาดใหญ่ เสี่ยงติดเชื้อ
 • ต้องทำหัตถการ เช่น ให้ยา/สารอาหารผ่านสายน้ำเกลือ เปลี่ยนสายสวนปัสสาวะ เป็นต้น
 • ต้องใช้อุปกรณ์การแพทย์ เช่น เครื่องออกซิเจน เครื่องดูดเสมหะ เป็นต้น
 • ต้องมีการตรวจเช็คสภาพร่างกายหรือบันทึกข้อมูลสำคัญเพื่อการรักษาพยาบาล
 • ผู้ป่วยที่ต้องมีการเฝ้าระวังอาการ

ทำเช่นเดียวกับผู้ช่วยพยาบาล เพิ่มเติมในส่วนของ

 • การตรวจเบื้องต้น การจดบันทึกข้อมูล และการประเมินสุขภาพ
 • การดูแลสายสวนปัสสาวะ ถุงท่อระบายหน้าท้อง เปลี่ยนสายยางให้อาหาร เปลี่ยนเชือกหลอดผูกท่อ หลอดลมคอ ทำความสะอาดท่อหลอดลมด้านใน รวมถึงการให้ยา/สารอาหารผ่านทางสายน้ำเกลือ

Swipe to view more

ลักษณะอาการของผู้เอาประกันภัย ขอบเขตการบริการ
 • ต้องฟื้นฟูกล้ามเนื้อ หลังการเจ็บป่วยหรือผ่าตัด เพื่อให้สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้เองตามปกติ
 • ได้รับการผ่าตัดเนื่องจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ หรือการผ่าตัดเกี่ยวกับกระดูก
 • มีปัญหาด้านการทรงตัว การเดิน การลุก หรือการนั่ง

การบำบัดโดยใช้การเคลื่อนไหวออกแรงหรือกิจกรรมทางกาย ออกกำลังกายและการรักษาเพิ่มเติม เช่น การนวดเพื่อช่วยเสริมสร้างความแข็งแรง รักษาและบรรเทาอาการปวดหลังจากการเจ็บป่วย การบาดเจ็บ หรือการผ่าตัด

Swipe to view more

ลักษณะอาการของผู้เอาประกันภัย ขอบเขตการบริการ
 • ต้องการความช่วยเหลือในการเคลื่อนไหวร่างกาย
 • ไม่สามารถดูแลหรือทำความสะอาดเตียงนอน ของใช้ส่วนตัว ห้องน้ำ หรือเสื้อผ้าของตนเองได้
 • ไม่สามารถทำอาหารได้ด้วยตัวเอง
 • ไม่สามารถล้างทำความสะอาดภาชนะของตนเอง
 • ไม่สามารถทานอาหารด้วยตนเอง จำเป็นต้องมีคนช่วยป้อน
 • เตรียมอาหารให้ผู้เอาประกันภัย
 • ป้อนอาหาร เตือนให้ทานยา
 • อาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้า
 • ดูแลเรื่องการขับถ่าย
 • ซัก-รีดเสื้อผ้าของผู้เอาประกันภัย
 • ทำความสะอาดบ้านในพื้นที่ที่ผู้เอาประกันภัยใช้
 • ช่วยเหลือในการเคลื่อนไหวร่างกาย
ไม่ได้ค่ะ/ครับ เพราะการบริการนี้ เป็นการให้บริการที่อยู่นอกเหนือจากโรงพยาบาลหรือคลินิกค่ะ/ครับ และให้เฉพาะผู้ที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

ใช้ได้ค่ะ/ครับ

อย่างไรก็ตาม ผู้เอาประกันภัยจะต้องตอบรับการใช้บริการภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล และใช้บริการภายใน 7 วัน นับจากวันที่ผู้เอาประกันภัยตอบรับแผนการดูแลคุณยามพักฟื้นกับบริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด (AWP): เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท อลิอันซ์ โกลบอล แอสซิสแทนซ์ (กลุ่ม AGA) ซึ่งก่อตั้งขึ้นในประเทศฝรั่งเศสเมื่อปี พ.ศ. 2517 ซึ่งแรกเริ่มกลุ่ม AGA ได้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการเดินทางแก่นักเดินทาง หรือนักท่องเที่ยวทั่วโลก อย่างไรก็ตามกลุ่ม AGA ได้มีการขยายประเภทของการบริการให้ครอบคลุมมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงการให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ และการให้บริการดูแลคุณยามพักฟื้น หลังออกจากโรงพยาบาล

ดังนั้น AWP นับเป็นผู้นำในด้านการให้บริการด้านผู้ช่วยเหลือ (assistance) มายาวนาน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก AWP นำเสนอการบริการตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับการบริการ เช่น บริการด้านการดูแลสุขภาพ บริการด้านการประกันการท่องเที่ยว หรือ การบริการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เป็นต้น


ผู้เอาประกันภัยสามารถติดต่อโดยตรงไปยังศูนย์ดูแลลูกค้า ของ เอ ดับเบิลยู พี ที่เบอร์ 02-342-3278

 “การเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในแต่ละครั้ง”
นั้น ปรากฎอยู่ในตารางแสดงรายละเอียด “การบริการดูแลคุณยามพักฟื้น หลังจากออกโรงพยาบาล” ตามเอกสารที่ผู้เอาประกันภัยได้รับ เป็นการแสดงถึงจำนวนครั้งสูงสุดที่ผู้เอาประกันภัยจะได้รับบริการจากเจ้าหน้าที่ หลังออกจากโรงพยาบาลในแต่ละครั้ง หากการออกจากโรงพยาบาลครั้งนั้นเข้าเงื่อนไขการได้รับสิทธิการดูแลคุณยามพักฟื้น ค่ะ/ ครับ