ศูนย์บริการ อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1
898 ถ.เพลินจิต เขตปทุมวัน กทม. 10330

วัน - เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.30
เสาร์ - อาทิตย์ 09.00- 17.00
(ปิดวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 

179 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

วัน - เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 18.00
เสาร์ - อาทิตย์ ปิด
 

408/91-95 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น25-27 ถ.พหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400

วัน - เวลาทำการ
จันทร์ - เสาร์ 08.00 - 17.00
อาทิตย์ ปิด
 

12/4-5 ถ.โรจนะ ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

วัน - เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 18.00
เสาร์ 09.00 - 13.00
อาทิตย์ ปิด
 

43, 45 ถ.ศรีราชานคร 2 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

วัน - เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 18.00
เสาร์ 09.00 - 13.00
อาทิตย์ ปิด
 

79/1 ถ.ลอยเคราะห์ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

วัน - เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 18.00
เสาร์ 09.00 - 13.00
อาทิตย์ ปิด
 

59/30-32 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000

วัน - เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 18.00
เสาร์ 09.00 - 13.00
อาทิตย์ ปิด
 

332 ถ.โชติวิทยะกุล 5 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 

วัน – เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 18.00
เสาร์ 09.00 - 13.00
อาทิตย์ ปิด
 

สาขา อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย

อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1
898 ถ.เพลินจิต เขตปทุมวัน กทม. 10330

วัน - เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.30
เสาร์ - อาทิตย์ 09.00- 17.00
(ปิดวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 

21/77 หมู่ที่ 11 ถนนนครสวรรค์-พิษณุโลก ตำบลวัดไทร อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
 
94 ถนนราชมรรคา ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
 
15/118 ซอยหมู่บ้านบ่อฝ้าย ถนนเพชรเกษม ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
 
96/18 ถนนสุดบรรทัด ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
 
208/12 หมู่ที่ 3 ถนนพระยาสัจจา ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
 
3/146-147 หมู่ที่ 6 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
 
9/7 ถนนบางนา-ตราด ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
 
158/9 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลป่าตัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
 
459/1079-80 หมู่ที่ 7 ถนนมิตรภาพ ตาบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
 
250/8 หมู่ที่ 16 ถนนราชโยธา ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
 
769-769/1 หมู่ที่ 2 ถนนมิตรภาพ ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
 
901/4-5 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
 
97/6 หมู่ที่ 3 ถนนอุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
 
844/7-8 ถนนทหาร (ดงวัด) ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
 
102 หมู่ที่ 2 ถนนเลี่ยงเมืองสุรินทร์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
 
9/187-188 ถนนศักดิเดช ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
 
141/122-123 หมู่ที่ 5 ถนนกาญจนวิถี ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000