Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

COVID-19 HUB

ความคุ้มครอง สำหรับลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา
คุ้มครองลูกค้าที่มีประกันสุขภาพ (สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ) ของอลิอันซ์ อยุธยา อยู่แล้ว จะได้รับความคุ้มครองภายใต้เงื่อนไขกรมธรรม์ กรณีลูกค้าติดเชื้อและเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน ซึ่งครอบคลุมการรักษาทั้งในโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม และหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (hospitel) 
บริษัท ฯ คุ้มครองการรักษาทั้งในโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม และหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (hospitel) หากลูกค้ามีสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพของอลิอันซ์ อยุธยา อยู่แล้ว จะได้รับความคุ้มครองภายใต้เงื่อนไขกรมธรรม์ กรณีลูกค้าติดเชื้อและเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน
คุณหมอขอแชร์ EP. 1 - ถ้าป่วยแล้วมีประกัน สามารถเลือกรักษาในรพ.ได้หรือไม่
Allianz Ayudhya Covid Care #คุณหมอขอแชร์ EP.3 กักตัวที่บ้านต้องทำอย่างไร
Allianz Ayudhya Covide Care:คุณหมอขอแชร์ EP.6-จะฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 2 ต้องฉีดชนิดเดียวกันไหม?
บริษัทฯ จะคุ้มครอง หากเป็นกรณีที่ ลูกค้ามีอาการผิดปกติ เช่น ไอ จาม เจ็บคอ มีไข้สูง กว่า 37.5 องศา เหนื่อยหอบ หายใจลำบาก และแพทย์มีการวินิจฉัยว่ามีความจำเป็นต้องดำเนินการตรวจ เพราะเป็นส่วนหนึ่งของการให้การรักษาพยาบาลตามความจำเป็นทางการแพทย์  แต่หากลูกค้ายังไม่มีอาการเจ็บป่วย แต่มีความกังวลและขอตรวจเอง จะถือเป็นการตรวจเช็คไม่ใช่การรักษา ในกรณีนี้จะไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ 

ท่านต้องได้รับคำแนะนำจากรพที่ท่านตรวจว่าท่านต้องไปกักตัวที่ใด รพสนาม หรือ hospital หรือ รพ. ทั้งนี้ขึ้นอญุ่กับอาการของท่าน ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลที่ท่านไปตรวจจะต้องมีหน้าที่ในการรับรักษาและดูแลท่าน

ทั้งนี้หากท่านมีประกันสุขภาพ โรงพยาบาลจะเป็นผู้ประสานมายังบริษัทเพื่อทำเรื่องเคลมให้กับลูกค้าตามขั้นตอนปกติ

ทั้งนี้ อลิอันซ์ อยุธยา มีโรงพยาบาลในเครือข่ายอลิอันซ์ อยุธยา แคร์ ที่รองรับการเคลมแบบที่ลูกค้าไม่ต้องสำรองจ่ายออกไปก่อน (fax claim) หากท่านเลือกตรวจหาเชื้อจากโรงพยาบาลในเครือข่ายดังกล่าวนี้ได้ และพบว่ามีการติดเชื้อ จำเป็นต้องแอดมิทเป็นผู้ป่วยใน ก็จะได้รับความสะดวกมากขึ้น สามารถตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลในเครือข่ายที่ให้บริการตรวจโควิด-19 (ตามรูปด้านล่าง)

Hospital List (Allianz Ayudhya)
Hospitel List

ทางกระทรวงสาธารณสุข และรพ. ที่เป็นเจ้าของเคสมีความรับผิดชอบและความจำเป็นที่ต้องบริหารจัดการเตียงเพื่อให้สามารถรองรับผู้ป่วยกลุ่มต่างๆได้อย่างเหมาะสม

  1. ผู้ป่วยอาการหนัก ที่ต้องได้รับการรักษาด้วยอุปกรณ์การรักษาแบบพิเศษ อาจจะได้รับการพิจารณาเป็นกลุ่มแรกๆให้ได้สิทธิรักษาในโรงพยาบา
  2. ผู้ติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการ หรืออาการน้อย เช่นหายใจเองได้  ทางโรงพยาบาลจะแนะนำให้พักรักษาตัวที่ hospitel หรือ รพ.สนาม หรือ ทำการกักตัวที่บ้าน (home quarantine) เพื่อควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อ  จึงขอแนะนำให้ลูกค้าทำตามคำแนะนำของทางโรงพยาบาล อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นการรักษาในรพ.สนาม หรือ hospitel บริษัทอลิอันซ์ อยุธยา ให้ความคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์ สำหรับผู้ถือประกันสุขภาพที่ต้องได้รับการรักษาตัวจากการติดเชื้อโควิด-19 

อลิอันซ์ อยุธยา ยืนยัน ให้ความคุ้มครองผู้ถือกรมธรรม์คุ้มครองชีวิตและสุขภาพของอลิอันซ์ อยุธยา เมื่อติดเชื้อโควิด 19 และรับการรักษาแบบ Home Isolation หรือ Community Isolation

โดยความคุ้มครองเป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน 43/2564 ลงวันที่ 29 ก.ค. 2564 

ในสถานการณ์ปัจจุบัน เตียงในโรงพยาบาลมีเพื่อดูแลผู้ป่วยอาการที่ต้องเฝ้าระวังต่อการเสียชีวิต หรือต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ ห้องรักษาดังกล่าวมีจำกัดต่อโรงพยาบาลและปัจจุบัน การบริหารจัดการโดยโรงพยาบาลเพื่อตอบสนองเคสรุนแรงที่เกิดขึ้นทุกวัน

ดังนั้นบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ไม่มีข้อมูลดังกล่าว สิ่งที่บริษัทสามารถอำนวยความสะดวกให้ได้ คือ ให้ข้อมูลรายชื่อโรงพยาบาลในเครืออลิอันซ์ อยุธยาที่มีสัญญา กับ หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ หรือ hospitel พร้อมเบอร์ติดต่อ เพื่อให้ลูกค้าสามารถติดต่อประสานงานโดยตรง ซึ่งจะได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริง ณ เวลาปัจจุบันที่สุด  นอกจากนี้ ทางกระทรวงสาธารณสุข และรพ. ที่เป็นเจ้าของเคสมีความรับผิดชอบและความจำเป็นที่ต้องบริหารจัดการเตียงเพื่อรองรับผู้ป่วยกลุ่มต่างๆได้อย่างเหมาะสม เช่น ผู้ป่วยอาการหนัก ที่ต้องได้รับการรักษาด้วยอุปกรณ์การรักษาแบบพิเศษ อาจจะได้รับการพิจารณาเป็นกลุ่มแรกๆให้ได้สิทธิรักษาในโรงพยาบาล และผู้ที่มีอาการไม่มาก หรือไม่แสดงอาการ ทางโรงพยาบาลอาจจะมีการคัดกรองและแนะนำให้พักรักษาตัวที่ hospitel หรือ รพ.สนาม หรือส่งตัวไปยังโรงพยาบาลในเครือข่ายต่อไป

ผู้ที่ตรวจเชื้อโควิทจากทางรพ.ใด รพ.นั้นจะส่งตัวไปยังสถานกักตัวที่รพ.นั้นๆมีสัญญาอยู่ หากอยากจะระบุรพ.ที่ต้องการพัก จะต้อง ไปตรวจโควิดใหม่ที่รพ.นั้น และอาจต้องรอคิวเตียงในกรณีที่เตียงในรพ.ที่ต้องการจะพักนั้นเต็ม

ทางบริษัทอลิอันซ์ อยุธยาไม่สามารถระบุรพ.ปลายทางได้ ขึ้นอยู่กับการจัดหาของทางรพ.ซึ่งเป็นขั้นตอนของกระทรวงสาธารณสุขที่รพ.ต้องปฏิบัติตาม ตามขั้นตอนการประสานงานส่งตัวคนไข้ เนื่องจาก ทางกระทรวงสาธารณสุข และรพ. ที่เป็นเจ้าของเคสต้องลงทะเบียนจำนวนผู้ป่วยและรู้ว่าผู้ป่วยอยู่ที่ใด รพ.จะจัดการให้ผู้ป่วยไปอยู่ในที่ๆเหมาะสม เช่น ผู้ป่วยอาการหนัก ที่ต้องได้รับการรักษาด้วยอุปกรณ์การรักษาแบบพิเศษ อาจจะได้รับการพิจารณาเป็นกลุ่มแรกๆให้ได้สิทธิรักษาในโรงพยาบาล และผู้ที่มีอาการไม่มาก หรือไม่แสดงอาการ ทางโรงพยาบาลอาจจะมีการคัดกรองและแนะนำให้พักรักษาตัวที่ hospitel หรือ รพ.สนาม หรืออาจจะพิจารณาส่งตัวไปยังโรงพยาบาลในเครือข่ายต่อไป 

ลูกค้าสามารถแจ้ง รพ ต้นทาง เพื่อประสานงาน ไปยัง รพ ที่ต้องการไปเพื่อทำการรักษาได้ ซึ่งเป็นขั้นตอนในการบริการปกติของ รพ  หรือ ลูกค้าสามารถติดต่อโดยตรงไปที่ รพ ที่ต้องการย้ายไป เพื่อให้ประสานงานกับ รพ ต้นทาง ทั้งนี้ โรงพยาบาลทั้งต้นทางและปลายทางจะเป็นผู้ตัดสินใจ ในการส่งหรือรับตัว ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของทุกบริษัทประกันชีวิต 
ได้รับตามกรมธรรม์ โดยสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพของ อลิอันซ์ อยุธยา จะให้ความคุ้มครองภายใต้เงื่อนไขกรมธรรม์กรณีเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในสำหรับการรักษาโควิด-19 ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ ครอบคลุมถึงกรณีที่มีการส่งตัวตามเกณฑ์การส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นทาง ไปยังโรงพยาบาลสนาม (Field Hospital) และหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) ที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข
ขึ้นอยู่กับแผนประกันสุขภาพที่ลูกค้ามีอยู่ และมีการระบุผลประโยชน์ค่าวัคซีน เช่น มายเฮลธ์พลัสอัลตร้า มายเฟิร์สคลาส 100 ล้าน  และ มายเฟิร์สคลาส 80 ล้านที่มีบันทึกสลักหลังแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพเฟิร์สคลาส แผนแพลทินัม (ผู้ป่วยนอก) คุ้มครองค่าวัคซีนและการตรวจสุขภาพ ทั้งนี้ต้องเลยระยะเวลารอคอย 12 เดือน หลังจากสัญญามีผลบังคับ
การพิจารณาขึ้นอยู่กับเงื่อนไขความคุ้มครอง ซึ่งแตกต่างกันในสัญญาสุขภาพฯ ที่ผู้เอาประกันภัยถืออยู่ หากมีการรักษาพยาบาลดังกล่าว ขอให้ส่งเอกสารมายังบริษัทฯ เพื่อทำการพิจารณาเป็นกรณีไป