ประกันสุขภาพชดเชยรายวัน, คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลรายวัน

 

 

 

ประกันสุขภาพชดเชยรายวัน

สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลรายวัน (HB)

Apologies, we are currently unable to handle your request. Please try again.

Enter the text from the box. 60 seconds remaining. Can't read the text? Reload text

Form sent successfully.

เมื่อต้องนอนพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล (รวมกรณี ICU) ผลประโยชน์ชดเชยรายวันจะจ่ายให้ตามจำนวนวันที่เข้ารับการรักษาไม่เกิน 500 วันต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยในแต่ละครั้ง 

  • ไม่ต้องกลัว ขาดรายได้เมื่อต้องนอน รพ. ด้วยผลประโยขน์ชดเชยรายวัน สูงสุด 500 วันต่อครั้งเมื่อเข้ารักษาในฐานะผู้ป่วยใน
  • เบี้ยเริ่มต้น 122 บาทต่อเดือน (สำหรับ แผนเงินชดเชย 1,000 บาทต่อวัน อายุ 35 ปี)
  • มีวงเงินให้เลือกตั้งแต่ 500 จนถึง 4,000 บาทต่อวัน (ผลประโยชน์เพิ่มขั้นละ 100 บาท)
  • อายุผู้ขอเอาประกันภัย 11-60 ปี (ต่อสัญญาได้ถึงอายุ 69 ปี คุ้มครองถึงอายุ 70 ปี)
  • แบบประกันนี้เป็นสัญญาเพิ่มเติมที่ต้องซื้อแนบคู่กับสัญญาหลักตามที่บริษัทกำหนด
  • เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมหรือบันทึกสลักหลังสำหรับปีต่ออายุจะเปลี่ยนแปลงตามอายุและ/หรืออาชีพของผู้เอาประกันภัย  นอกจากนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกฎเกณฑ์ของบริษัท
  • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
  • ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น เพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนดเงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ประกันภัย
  • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย
ให้ความคุ้มครองโดย บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต