คณะผู้บริหาร

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
โทมัส วิลสัน ผู้บริหาร อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

 

โทมัส ชาลส์ วิลสัน
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ผู้จัดการประจำประเทศไทย กลุ่มอลิอันซ์ 

 

ชารอน ตัน
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ ประกันชีวิตและสุขภาพ

 

โพ ฮยอน เอง
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน

 

สุภัทรา อมรพรวิวัฒน์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ ประจำประเทศไทย

 

พัชรา ทวีชัยวัฒนะ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารงานลูกค้า และความยั่งยืน ประจำประเทศไทย

 

ชยา ควรคิด
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารการขายผ่านช่องทางขายตรง ช่องทางธนาคาร และธุรกิจประกันกลุ่ม ประกันชีวิตและสุขภาพ

 

วิรงค์ พัฒนกำจร
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารตัวแทน ประกันชีวิตและสุขภาพ

 

จันทนา ชินวรรโณ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล ประจำประเทศไทย

 

นิตยารัตน์ นามเปรมปรีดิ์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำประเทศไทย

 

นภา ตรีรัตนาวงศ์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานธุรกิจประกันสุขภาพ ประจำประเทศไทย