อลิอันซ์ ได้รับเกียรติเป็นประกันภัยระดับโลกเพียงแบรนด์เดียว ที่สนับสนุนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิก ทั่วโลก ตั้งแต่ปี 2021 - 2028

เรามุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และขั้นตอนการทำงาน โดยใส่ใจความต้องการของลูกค้า
เรามีผลิตภัณฑ์ที่ครบถ้วน ทั้งประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันเพื่อการออม ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยที่อยู่อาศัย ฯลฯ เพื่อตอบสนองทุกๆไลฟ์สไตล์
อลิอันซ์ อยุธยา เป็นประกันที่กล้าบอกเงื่อนไข ทำให้เรื่องประกันให้เป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย ตรงไปตรงมา ไม่ซับซ้อน

อยากได้คำแนะนำจากอลิอันซ์ อยุธยา

Form sent successfully.

Apologies, we are currently unable to handle your request. Please try again.

Warning - The E-Mail Address configured for this form is either unverified or invalid. Please verify the E-Mail Address and try again later.

สำหรับลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา

Enter the text below. 60 seconds remaining. Can't read the text?

ชั้น 1 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์
898 ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ ​10330