Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

เช็คลิสต์! ตารางฉีดวัคซีน จำเป็น/เสริม พร้อมราคา (ฉบับทุกเพศทุกวัย)

เป็นเรื่องเข้าใจกันโดยทั่วไปว่า การฉีดวัคซีน ก็เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคต่างๆ ให้กับร่างกาย รวมถึงช่วยลดภาวะแทรกซ้อนจากโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้น หลายคนอาจเข้าใจว่า เราฉีดวัคซีนพื้นฐานครบไปหมดแล้วตั้งแต่เด็ก แต่แท้จริงแล้ว นอกจากวัคซีนจำเป็น ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่กำหนดไว้ ยังมีวัคซีนเสริม สำหรับแต่ละช่วงวัย ที่มีความต้องการวัคซีน และมีเงื่อนไขในการฉีด แตกต่างกัน

วัคซีนแต่ละตัวก็มีค่าใช้จ่ายตั้งแต่หลักร้อย ถึงหลักหมื่นบาท ยังไม่รวมถึงโรคใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น และพร้อมจะปรับตัวสู้กับเราเรื่อยๆ ซึ่งประกันสุขภาพบางตัว มีการคุ้มครองค่าฉีดวัคซีน หรือ มีแพคเกจตรวจสุขภาพไว้เป็นบริการเสริม ดังนั้น ถ้าจะหาประกันสุขภาพสักฉบับ ลองถามตัวแทนดูสักนิดว่า แบบประกันนั้นๆ มีบริการเสริม เหล่านี้หรือเปล่า อย่างของ อลิอันซ์ อยุธยา มีแบบประกันที่ครอบคลุมบริการเสริมดังกล่าว ได้แก่  ประกันสุขภาพ ปลดล็อค ดับเบิล แคร์   และ ประกันสุขภาพ เฟิร์สคลาส@บีดีเอ็มเอส ที่จะช่วยแบ่งเบาภาระตรงส่วนนี้ได้ ดังนั้น ไม่ว่าจะมีวัคซีนตัวไหนคิดค้นขึ้นใหม่ หากวัคซีนได้รับการรับรองทางการแพทย์อย่างถูกต้อง ก็สามารถฉีดได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย

มาเช็คกันหน่อยว่าแต่ละช่วงวัย เด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ จะต้องฉีดวัคซีนอะไรบ้าง  และอะไรคือวัคซีนจำเป็น และอะไรคือวัคซีนเสริม แล้วฉีดวัคซีนครบถ้วนหรือยัง ถ้าฉีดค่าใช้จ่ายประมาณจะเท่าไหร่ ลองเข้าไปดูดาวน์โหลด และเซฟเก็บไว้ได้เลย

วัคซีนอีสุกอีใส: ฉีดป้องกัน ก่อนตั้งครรภ์ 2 เดือน ราคา 800-2,000 บาท

วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี: 3 เข็ม ราคา 400-1,500 บาท

วัคซีนเฮชพีวี: 3 เข็ม ราคา 2,000-6,500 บาท

วัคซีนหัด หัดเยอรมัน คางทูม: เป็นวัคซีน 3 ชนิด ที่ฉีดพร้อมกันใน 1 เข็ม ราคา 400-1,000 บาท

วัคซีนคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก: ฉีดขณะอายุครรภ์ 27-36 สัปดาห์ ราคา 500-2,400 บาท

วัคซีนไข้หวัดใหญ่: เป็นโรคที่อันตรายกับคนท้องมากกว่าคนธรรมดา 1 เข็ม ป้องกันได้ 1 ปี ราคา 400-1,800 บาท

หมายเหตุ หากตั้งครรภ์ในระยะที่ต้องฉีดวัคซีน ควรหยุดฉีด รอให้คลอดลูกก่อนแล้วค่อยฉีดวัคซีนต่อ

วัคซีนจำเป็น

เด็กทุกคนควรได้รับการฉีดวัคซีนเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ตามที่นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข (ปี 2563) ได้กำหนดไว้ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

วัคซีนตับอักเสบบี: ฉีดตั้งแต่แรกเกิด และอายุ 1 เดือน 6 เดือน ตามลำดับ ราคา 400-1,500 บาท (เฉพาะรายที่คลอดจากมารดาที่เป็นพาหะของไวรัสตับอักเสบบี)

วัคซีนวัณโรค: ให้ในกรณีที่ไม่มีหลักฐานว่าเคยได้รับเมื่อแรกเกิดและไม่มีแผลเป็น ราคา 200-500 บาท

วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-ฮิป: ฉีดตามช่วงอายุตั้งแต่ 2, 4 และ 6 เดือน และฉีดเพื่อกระตุ้นการทำงานของวัคซีนอีกครั้งในช่วงอายุ 1 ปี 6 เดือน, 4-6 ปี และ 11-12 ปี (เฉพาะบาดทะยักและคอตีบ) ราคา 1,000-5,000 บาท

วัคซีนโปลิโอ: มี 2 ชนิด คือ ชนิดกิน และชนิดฉีด ควรให้ตามช่วงอายุตั้งแต่ 2, 4, 6 เดือน, 1 ปี 6 เดือน และ 2 ปี ครึ่งตามลำดับ แบบกินสามารถสอบถามกับสถานพยาบาล (หยอดฟรี) แบบฉีด ราคา 400-1,000 บาท

วัคซีนโรต้า: มีค่ารักษาพยาบาลค่อนข้างสูงตามอาการ ฉีดในเด็กวัยอายุ 2 และ 4 เดือน แบบ 3 เข็ม ฉีดในเด็กวัย 2, 4 และ 6 เดือน ราคา แบบ 2 เข็ม 1,000-2,200 บาท และแบบ 3 เข็ม 1,600-2,800 บาท

วัคซีนหัด-หัดเยอรมัน-คางทูม: ฉีดตามช่วงอายุคือ 9 เดือน และ 1 ปี 6 เดือน ราคา 400-1,000 บาท

วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี: แพร่ระบาดอยู่ในทวีปเอเชีย มียุงรำคาญเป็นพาหะนำโรค ราคา 100-600 บาท

วัคซีน HPV: เป็นวัคซีนที่ช่วยป้องกันการติดเชื้อเอชพีวี สาเหตุของมะเร็งปากมดลูก ซึ่งสามารถช่วยป้องกันได้ถึง 70-90% ฉีดในเด็กผู้หญิงที่มีอายุ 9 ปีขึ้นไป ราคา 2,000-6,500 บาท

วัคซีนเสริม

วัคซีนเสริม หรือวัคซีนทางเลือก มีบทบาทสำคัญในการป้องกันโรค ซึ่งมักจะเป็นวัคซีนชนิดรวมฉีดเข็มเดียว แทนการแยกฉีดหลายเข็ม มีดังนี้

วัคซีนนิวโมคอคคัส: ป้องกันปอดอักเสบ เยื้อหุ้มสมองอักเสบ ราคา แบบ 13 สายพันธุ์ 2 เข็ม 5,000-7,000 บาท, 3 เข็ม 8,000-10,000 บาท และ 4 เข็ม 10,000-12,000 บาท

วัคซีนปอดอักเสบ: ฉีดช่วงอายุ 2, 4 และ 6 เดือน และกระตุ้น 12-15 เดือน ราคา 4,000-8,000 บาท

วัคซีนไข้หวัดใหญ่: ฉีดปีละครั้ง ตั้งแต่อายุ 6 เดือน ถึง 18 ปี สำหรับเด็กในปีแรกฉีด 2 เข็ม และห่างกัน 4 สัปดาห์ ราคา 400-1,800 บาท

วัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส: ฉีดในเด็กตามช่วงอายุ ตั้งแต่ 12-18 เดือน และ 4-6 ปี ตามลำดับ รวมทั้งหมด 2 เข็ม ราคา 800-2,000 บาท

วัคซีนตับอักเสบเอ: ฉีดช่วงอายุ 1 ปีขึ้นไป และเข็มที่ 2 ห่างกัน 6-12 เดือน ราคา 1,800-2,200 บาท

วัคซีนไข้เลือดออก: ฉีดช่วงอายุ 9 ปีขึ้นไป ฉีด 3 เข็ม เดือนที่ 0, 6, 12 ในผู้ที่เคยมีการติดเชื้อมาก่อน ราคา 3,000-9,600 บาท

วัคซีนจำเป็น

วัคซีนไข้หวัดใหญ่: ฉีด 1 เข็ม ทุกปี ราคา 400-1,800 บาท

วัคซีนไวรัสตับอักเสบเอ: ฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 6-12 เดือน ราคา 1,800-2,200 บาท

วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี: ฉีด 3 เข็ม เดือนที่ 0, 1 และ 6 (ตรวจภูมิคุ้มกันก่อนฉีด) ราคา 1,500-2,100 บาท

วัคซีนอีสุกอีใส: ฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 4 สัปดาห์ (ตรวจภูมิคุ้มกันก่อนฉีด) ราคา 800-2,000 บาท

วัคซีนหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน: ฉีด 2 เข็ม ห่างกันอย่างน้อย 4 สัปดาห์ ราคา 400-1,500 บาท

วัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก: ฉีด 3 เข็ม เดือนที่ 0, 1 และ 6 หรือ 0, 2 และ 6 (สำหรับผู้หญิง) ราคา 7,500-20,000 บาท

วัคซีนเสริม

วัคซีนบาดทะยัก-คอตีบ-ไอกรน: ชนิดไร้เซลล์ ให้วัคซีน Tdap แทน Td 1 ครั้ง เพื่อกระตุ้นให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันต่อโรคเพียงพอ ส่งผลในการลดการแพร่เชื้อจากผู้ใหญ่สู่เด็กเล็กด้วย ราคา 900-1,200 บาท

วัคซีน HPV: ป้องกันหูดหงอนไก่ มะเร็งองคชาต และมะเร็งทวารหนัก (สำหรับผู้ชาย) ฉีด 3 เข็ม เดือนที่ 0, 1 และ 6 หรือ 0, 2 และ 6 ราคา 7,500-20,000 บาท

วัคซีนไข้เลือดออก: ฉีด 3 เข็ม เดือนที่ 0, 6 และ 12 (สำหรับผู้ที่มีประวัติเป็นไข้เลือดออกมาก่อน) ราคา 3,000-9,600 บาท

วัคซีนจำเป็น

วัคซีนไข้หวัดใหญ่: ฉีด 1 เข็ม ทุกปี ราคา 400-1,800 บาท

วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี: ฉีด 3 เข็ม เดือนที่ 0, 1 และ 6 (ตรวจภูมิคุ้มกันก่อนฉีด) ราคา 1,500-2,100 บาท

วัคซีนอีสุกอีใส: ฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 4 สัปดาห์ (ตรวจภูมิคุ้มกันก่อนฉีด) ราคา 800-2,000 บาท

วัคซีนหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน: (อายุ ≤ 40 ปี) 2 เข็ม ห่างกันอย่างน้อย 4 สัปดาห์ ราคา 400-1,500 บาท

วัคซีนเสริม

วัคซีนบาดทะยัก-คอตีบ-ไอกรน: ชนิดไร้เซลล์ ให้วัคซีน Tdap แทน Td 1 ครั้ง เพื่อกระตุ้นให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันต่อโรคเพียงพอ ส่งผลในการลดการแพร่เชื้อจากผู้ใหญ่สู่เด็กเล็กด้วย ราคา 900-1,200 บาท

วัคซีน HPV: ป้องกันมะเร็งปากมดลูก (อาจพิจารณาฉีดแก่ผู้หญิงที่อายุมากว่า 26 ปี เพราะพบว่ายังได้ประโยชน์อยู่) ฉีด 3 เข็ม เดือนที่ 0, 1 และ 6 หรือ 0, 2 และ 6 ราคา 7,500-20,000 บาท

วัคซีนไวรัสตับอักเสบเอ: ฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 6-12 เดือน ราคา 1,800-2,200 บาท

วัคซีนไข้เลือดออก: (อายุ ≤ 45 ปี) ฉีด 3 เข็ม เดือนที่ 0, 6 และ 12 ราคา 3,000-9,600 บาท

วัคซีนงูสวัด: (อายุ ≥ 60 ปี) ฉีด 1 เข็ม ราคา 5,000-8,000 บาท

วัคซีนจำเป็น

วัคซีนไข้หวัดใหญ่: ฉีด 1 เข็ม ทุกปี ราคา: 400-1,800 บาท

วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี: ฉีด 3 เข็ม เดือนที่ 0, 1 และ 6 (ตรวจภูมิคุ้มกันก่อนฉีด) ราคา: 1,500-2,100 บาท

วัคซีนอีสุกอีใส: ฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 4 สัปดาห์ (ตรวจภูมิคุ้มกันก่อนฉีด) ราคา 800-2,000 บาท

วัคซีน IPD นิวโมคอคคัส: ชนิดโพลีแซคคาไรด์ และ ชนิดคอนจูเกต ฉีด 1 เข็ม ราคา 2,000-5,000 บาท

วัคซีนเสริม

วัคซีนบาดทะยัก-คอตีบ-ไอกรน: ชนิดไร้เซลล์ ให้วัคซีน Tdap แทน Td 1 ครั้ง เพื่อกระตุ้นให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันต่อโรคเพียงพอ ส่งผลในการลดการแพร่เชื้อจากผู้ใหญ่สู่เด็กเล็กด้วย ราคา 900-1,200 บาท

วัคซีนไวรัสตับอักเสบเอ: ฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 6-12 เดือน ราคา 1,800-2,200 บาท

วัคซีนงูสวัด: ฉีด 1 เข็ม ราคา 5,000-8,000 บาท

จะเห็นได้ว่า ไม่ว่าอายุเท่าไหร่ ทุกช่วงวัยก็มีวัคซีนที่จำเป็นต้องฉีดกันทั้งนั้น ซึ่งแน่นอนว่าจะมีวัคซีนใหม่ๆ ให้เราได้ฉีดเพิ่มมากขึ้น ตามโรคที่อุบิติใหม่เรื่อยๆ ฉะนั้นป้องกันไว้ก่อน ด้วย ประกันสุขภาพที่ครอบคลุมการฉีดวัคซีน อย่าง

ประกันสุขภาพ เฟิร์สคลาส@บีดีเอ็มเอส – แผนแพลทินัม (60MB) ให้ค่าฉีดวัคซีน 50,000 บาท/รอบปีกรมธรรม์** และแผนบียอนด์ แพลทินัม (120MB) ให้ค่าฉีดวัคซีน 80,000 บาท/รอบปีกรมธรรม์* ก็ยิ่งทำให้เราสบายใจมากยิ่งขึ้น

*ประกันสุขภาพ เฟิร์สคลาส @บีดีเอ็มเอส – แผนบียอนด์ แพลทินัม (120MB) ให้ความคุ้มครองครอบคลุมค่าฉีดวัคซีน ทั้งนี้ ลูกค้าจะต้องถือสัญญานี้ต่อเนื่องมามากกว่า 12 เดือน

**ประกันสุขภาพ เฟิร์สคลาส @บีดีเอ็มเอส – แผนแพลทินัม (60MB) ลูกค้าจะได้ความคุ้มครองกรณีฉีดวัคซีนในกรณีที่ลูกค้าซื้อบันทึกสลักหลังแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ เฟิร์สคลาส @บีดีเอ็มเอส แผนแพลทินัม (สำหรับโรงพยาบาล/คลินิกที่กำหนด) (ผู้ป่วยนอก) (OPDMFCP_S) แนบด้วยเท่านั้น ทั้งนี้ ลูกค้าจะต้องถือสัญญานี้ต่อเนื่องมามากกว่า 12 เดือน

นอกจากวัคซีนที่เรามีเสริมอยู่ใน  ประกันสุขภาพ ปลดล็อค ดับเบิล แคร์   และ ประกันสุขภาพ เฟิร์สคลาส@บีดีเอ็มเอส แล้ว ยังมีวัคซีนราคาสุดพิเศษให้กับลูกค้า อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต และ อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย อีกด้วย โดยร่วมกับ 58 โรงพยาบาลในเครือข่าย อลิอันซ์ อยุธยา แคร์ มอบสุขภาพดีให้กับลูกค้า กับ วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ในราคาเพียง 590 บาท (รวมค่าแพทย์และ ค่าบริการอื่นๆแล้ว) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

หมายเหตุ:

1. Td เป็นวัคซีนที่ใช้ฉีดกระตุ้น เพื่อป้องกันโรคบาดทะยัก และคอตีบสำหรับผู้ใหญ่ ให้ฉีดทุก 10 ปี หรือเกิดบาดแผล จำเป็นต้องฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยัก ส่วน Tdap จะเหมือนกับวัคซีน Td แต่จะมีวัคซีนป้องกันโรคไอกรน

2. วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก หรือ HPV ฉีดในเด็กตอนอายุน้อยดีตรงที่จะกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้มากกว่า แต่ในผู้หญิงที่มีเพศสัมพันธ์แล้ว ก็อาจฉีดได้เป็นการป้องกันการได้รับเชื้อใหม่ หากยังไม่เคยได้รับเชื้อมาก่อน ทำให้คิดว่าเมื่อเด็ก เข้าสู่วัยรุ่น เด็กจะกลายเป็นวัยรุ่นที่มีภูมิคุ้มกันแล้ว วัคซีนนี้สามารถป้องกันเชื้อได้นานเกือบ 10 ปี แต่เนื่องจากเพิ่งคิดค้นวัคซีนได้ประมาณ 10 ปี จึงยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าหลังจากนั้นจะต้องมีการฉีดกระตุ้นหรือไม่

3. ค่าใช้จ่ายในการฉีดวัคซีนจะแตกต่างกันตามแต่ละโรงพยาบาล อ้างอิงค่าใช้จ่ายโดยประมาณในโรงพยาบาลเอกชน ปี 2563

ข้อมูลอ้างอิง:
- คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
- สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย
- แผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ปี2564
- ผศ. พญ.อาบอรุณ เลิศขจรสุข ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

สนใจแผนนี้