Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

เคลมประกันรถยนต์, เคลมมีคู่กรณี, เคลมไม่มีคู่กรณี

เคลียร์ให้รู้ เรื่องเคลมประกันรถยนต์แบบมีคู่กรณีและแบบไม่มีคู่กรณี

อุบัติเหตุบนท้องถนนมักเกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัว ทำให้ทรัพย์สินและร่างกายเสียหาย และปัญหาค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ตามมาด้วย โดยคนที่มีประกันรถยนต์จะใช้กรมธรรม์ที่ถืออยู่เคลมและช่วยเหลือค่าเสียหายที่เกิดขึ้นนี้ วันนี้รู้ก่อนซื้อ ขอนำเสนอวิธีเคลมประกันรถยนต์ ที่ทุกคนควรรู้ดังต่อไปนี้

คือการเคลม ณ ที่เกิดเหตุ และมีพนักงานบริษัทประกันมาตรวจสอบ ณ ที่เกิดเหตุ โดยสามารถแยกย่อยได้ 2 กรณี

1.1 แบบมีคู่กรณี คือ การเกิดอุบัติเหตุแบบรถชนกับรถ พนักงานบริษัทประกันจะตรวจสอบและพิจาราณาว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายผิด บริษัทจะเป็นผู้จ่ายแทนลูกค้าในส่วนของค่าเสียหายส่วนแรก (ทั้ง Deductible และ Excess) ไปก่อน แล้วเรียกคืนภายใน 7 วัน

ตัวอย่าง- ลูกค้าจ่ายค่าซ่อมให้กับอู่ก่อน ทางบริษัทประกันจะทำการหักออกจากค่าซ่อมในภายหลัง เช่น ค่าซ่อม 10,000 บาท Deductible หรือ  excess = 2,000 บริษัทก็จะจ่ายค่าซ่อมให้อู่ 8,000 บาท เป็นต้น 

แต่ถ้าค่าเสียหายเท่ากับหรือน้อย Deductible หรือ  excess ลูกค้าจ่ายค่าซ่อมกับอู่โดยตรง อู่ไม่ต้องตั้งเบิกค่าซ่อม 

เช่น Deductible หรือ  excess  4,000 บาท ค่าซ่อมเท่ากับหรือน้อยกว่า 4,000 บาท อู่ก็ไม่ต้องตั้งเบิกกับบริษัทอีก

1.2 แบบไม่มีคู่กรณี คือ ในกรณีที่รถของผู้เอาประกันเกิดอุบัติเหตุเกิดชน เช่น ถูกรถอื่นชนแล้วหลบหนี ไม่สามารถแจ้งรายละเอียดคู่กรณีได้ แต่หากแจ้งรายละเอียดคู่กรณีได้ และมีการแจ้งความลงบันทึกประจำวันกับพนักงานสอบสวน ไม่ต้องเสียค่า Deductible หรือ excess เนื่องจากทางบริษัทประกันจะดำเนินการตามเรียกร้องเองในภายหลัง 

เคลมประกันรถยนต์, เคลมสด
 • เตรียมกรมธรรม์ประกันรถยนต์ที่ทำเอาไว้ 
 • โทรแจ้งไปที่ศูนย์หรือสายด่วนของบริษัทประกัน เพื่อแจ้งหมายเลขกรมธรรม์ ชื่อ ทะเบียน ยี่ห้อรถและสถานที่เกิดเหตุ รายละเอียดเหตุการณ์ เพื่อให้ตัวแทนบริษัทประกันมาตรวจสอบที่เกิดเหตุ
 • เตรียมเอกสารต่างๆ สำหรับยื่นเรื่องเคลม เช่น บัตรประชาชน เล่มทะเบียนรถ ใบขับขี่ กรมธรรม์
 • หลังจากตรวจสอบเหตุการณ์และประเมินค่าความเสียหาย ทางบริษัทประกันภัยจะออกใบประเมินความเสียหายให้ผู้ถือประกันนำรถไปเคลมกับอู่ในเครือโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม
คือ การเคลมหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ไประยะหนึ่งแล้ว (ไม่เกิน 2-3 วัน) สาเหตุการเคลมมักจะเกิดจากกรณีที่เกิดการเฉี่ยวชนหรืออุบัติเหตุแบบเบาๆ โดยผู้ถือประกันต้องระบุรายละเอียดว่าเกิดอุบัติเหตุได้อย่างไร วันที่เท่าไหร่ สถานที่ไหน ชนเข้ากับอะไร แล้วจึงแจ้งเคลมกับบริษัทประกัน ซึ่งการเคลมประกันรถยนต์แบบแห้ง จะมีเพียงแค่การเคลมประกันรถยนต์ชั้น 1 เท่านั้น ที่ครอบคลุมไปถึงการเคลมรอบคัน ซึ่งเป็นการเก็บรายละเอียดร่องรอยต่างๆ รอบตัวรถให้กับคุณ ตามเงื่อนไขความคุ้มครองกรมธรรม์
เคลมประกันรถยนต์, เคลมแห้ง
 • สำหรับลูกค้าที่ต้องการเคลมประกันรถยนต์ อลิอันซ์ อยุธยา สามารถแจ้งเหตุไปยัง 1292
 • แจ้งรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่
 • เจ้าหน้าที่ทำการลงบันทึกข้อมูลในระบบ และในเคลมฟอร์มให้กับลูกค้า
 • เจ้าหน้าที่ส่งเคลมฟอร์มให้กับลูกค้าทาง e-mail (กรณีไม่มี e-mail เจ้าหน้าที่จะส่งไปยังอู่หรือศูนย์ที่ลูกค้านำเข้าจัดซ่อม
 • ลูกค้านำรถเข้าอู่ หรือศูนย์ในเครือ ใน 15 วัน
 • สำเนาใบขับขี่ของผู้ขับขี่ขณะเกิดเหตุ
 • สำเนาทะเบียนรถ
 • สำเนาหน้าตารางกรมธรรม์
 • สำเนาบันทึกประจำวัน (แล้วแต่กรณี)
 • เอกสารชนแล้วแยก หรือใบหลักฐานยอมรับผิดจากคู่กรณี (แล้วแต่กรณี)

*เงื่อนไขบริษัทฯ จะแจ้ง และเจรจาลูกค้า กรณีเรียกเก็บค่าเสียหายส่วนแรก (excess) ก่อนที่จะมีการจัดซ่อม

นอกจากประกันรถยนต์ชั้น 1 และบริการเคลมที่ได้กล่าวมาแล้ว เรายังมีการเคลมประกันรถยนต์ อลิอันซ์ อยุธยา แบบออนไลน์ อู่ซ่อมรถในเครือ ที่ครอบคลุมทั่วประเทศ เรายังมีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน Roadside Assistance ด้วย

เราได้รับข้อมูลของคุณแล้ว กรุณารอการติดต่อจากเราค่ะ

Apologies, we are currently unable to handle your request. Please try again.

Warning - The E-Mail Address configured for this form is either unverified or invalid. Please verify the E-Mail Address and try again later.

Enter the text below. 60 seconds remaining. Can't read the text?