Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

"อลิอันซ์ อยุธยา" เดินหน้าสานฝันให้น้องๆทั่วประเทศต่อเนื่องเป็นแห่งที่ 3 ของประเทศไทยที่จังหวัดขอนแก่น ตามโครงการ "อลิอันซ์ อยุธยา สานฝันปันสนามฟุตบอลให้น้อง" ซึ่งจัดขึ้น 9 จังหวัดทั่วประเทศไทย

โดยหลังจากที่ได้เริ่มต้นทำกิจกรรมดีๆในการต่อยอดจากโครงการ "อลิอันซ์ อยุธยา จูเนียร์ ฟุตบอล แคมป์" ด้วยการขยายโอกาสปัจจัยพื้นฐานของการเล่นฟุตบอลให้แก่น้องๆใน 9 จังหวัดทั่วประเทศไทย ซึ่งได้เริ่มต้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดพิษณุโลกไปแล้วนั้น

ล่าสุดเมื่อวันที่ 21 เมษายน อลิอันซ์ อยุธยา ได้เดินทางไปทำการปรับปรุงสนามฟุตบอลให้แก่โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา ตำบนบ้านหว้า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้บริหารตัวแทน และนักเรียน คุณครู องค์กรบริหารส่วนตำบล สำนักการศึกษาขั้นพื้นฐานเขต 1 จังหวัดขอนแก่น และตัวแทนชุมชน มาร่วมกันทำการปรับปรุงสนามฟุตบอลดีๆสานฝันให้แก่น้องๆเยาวชนทุกคน

สำหรับโครงการ "อลิอันซ์ อยุธยา สานฝันปันสนามฟุตบอลให้น้อง" เป็นโครงการที่ต่อยอดกับโครงการ "อลิอันซ์ อยุธยา จูเนียร์ ฟุตบอล แคมป์ 2015" โดยจะทำการปรับปรุงสนามฟุตบอลเพื่อให้น้องๆได้มีสนามฟุตบอลดีๆเพื่อช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเล่นกีฬา โดยจะจัดกิจกรรมใน 9 จังหวัด ใช้งบประมาณปรับปรุงจังหวัดละ 200,000 บาท รวมทั้งสิ้น 1,800,000 บาท