Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

ส่งแท็บเล็ตให้น้องเรียน

ส่งแท็บเล็ตให้น้องเรียน Send Education Shield to Children

ภายใต้แนวคิด “ปันความรู้สู่เด็กไทย” อลิอันซ์ อยุธยามุ่งมั่นตั้งใจให้เด็กไทยได้เข้าถึงการศึกษา ร่วมมือกับ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ระดมรับบริจาคอุปกรณ์ช่วยสอนออนไลน์  แท็บเล็ต มือถือ และคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค มือสองให้แก่โรงเรียนและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล เพื่อมอบโอกาสและความเท่าเทียมในการเข้าถึงการศึกษาของเด็กไทยในยุคโควิด-19

นางสาวพัชรา ทวีชัยวัฒนะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารงานลูกค้า บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต กล่าวว่า

“การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตในทุกบริบทของคนไทย แม้กระทั่งในระบบการศึกษาของเยาวชน การเรียนการสอนยังต้องเปลี่ยนไป เพื่อให้การเรียนรู้ของเด็กๆเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การเว้นระยะห่างทางสังคมที่เหมาะสม ลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดระลอกใหม่ ทุกโรงเรียนทั้งในเมืองและต่างจังหวัดต้องมีมาตรการการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ อุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ จึงกลายเป็นเครื่องมือจำเป็นในการเรียนของเยาวชน หากแต่เครื่องมือเหล่านี้มักมีราคาแพง เยาวชนในพื้นที่ห่างไกลไม่สามารถเข้าถึงเครื่องมือเหล่านี้ได้ กลายเป็นปัญหาการเข้าถึงการศึกษาในสถานการณ์ปัจจุบัน อลิอันซ์ อยุธยา ตระหนักถึงปัญหานี้ จึงขอเป็นสื่อกลางในการรณรงค์ขอรับบริจาคอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์มือสอง เพื่อให้แก่โรงเรียนและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล โดยมีมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก เป็นหน่วยงานประสานงานและจัดสรรอุปกรณ์ถึงแต่ละโรงเรียน”

นายเชษฐา มั่นคง ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก กล่าวว่า 

“ด้วยภาระกิจของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ที่มุ่งเน้นการพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ ให้เด็กได้เข้าถึงการศึกษาและเรียนรู้อย่างเท่าเทียม และส่งเสริมให้เด็กมีความสุขตามวัย ปลอดภัย และอบอุ่น จากกิจกรรมสร้างสรรค์ อันเป็นประโยชน์ต่อตัวเองและชุมชน เมื่อเกิดสถานการณ์โควิด-19 เด็กเยาวชนเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบไปด้วย จากที่เคยได้ไปโรงเรียนก็ไปโรงเรียนไม่ได้ เปลี่ยนเป็นการเรียนออนไลน์แทน เด็กในพื้นที่ห่างไกล ก็ไม่มีอุปกรณ์เพื่อเข้าถึงการศึกษาในแบบใหม่ได้ จึงร่วมกับ อลิอันซ์ อยุธยา ในการจัดทำโครงการ“ส่งแท็บเล็ตให้น้องเรียน” นี้ขึ้น โดยคัดเลือกโรงเรียนทั้งหมด 11 โรงเรียน มีนักเรียน 1,959 คน ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส ซึ่งถือเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดหนักของไวรัสโควิด-19 รวมถึงจังหวัดแม่ฮ่องสอนและศรีสะเกษ ซึ่งถือเป็นพื้นที่ห่างไกล บางโรงเรียนมีครูเพียง 1 คนสอนนักเรียนทุกชั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งต้องอาศัยการศึกษาทางไกล เพื่อมอบอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับจากการบริจาคครั้งนี้”

ยอดบริจาคจำนวน 24,012 บาท สามารถจัดซื้อแท็บเล็ตใหม่ได้ 4  เครื่อง และอลิอันซ์ อยุธยา สมทบเครื่องใหม่ 100 เครื่อง คอมพิวเตอร์ PC มือสอง 50 เครื่อง รวมทั้งหมด 194 เครื่อง 

 1. โรงเรียนบ้านบาโงปาแต จ.นราธิวาส
 2. โรงเรียนบ้านสายน้ำทิพย์ จ.นราธิวาส
 3. โรงเรียนบ้านสุเป๊ะ จ.นราธิวาส
 4. โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี จ.ปัตตานี
 5. โรงเรียนบ้านสาคอ จ.ยะลา
 6. โรงเรียนบ้านเบญญา จ.ยะลา
 7. โรงเรียนบ้านแม่แพน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
 8. โรงเรียนบ้านแม่เงา จ.แม่ฮ่องสอน
 9. โรงเรียนบ้านแม่เงา สาขาบ้านกองอูม จ.แม่ฮ่องสอน
 10. โรงเรียนเมืองคง(คงวิทยา) จ.ศรีสะเกษ
 11. โรงเรียนบ้านเทิน จ.ศรีสะเกษ