Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

รับสมัคร Coach

สำหรับโปรแกรม Go Green Sandbox ที่จะช่วยพัฒนาโครงการเพื่อสังคม ที่มีความสนใจด้านสิ่งแวดล้อมและการแยกขยะ

เฟ้นหา เพื่อนๆที่มีใจ พร้อมร่วมเรียนรู้ และจัดสรรเวลาได้ สมัครมาเป็นโค้ช ทำงานร่วมกับ Sanboxer หรือกลุ่มน้องๆสตาร์ทอัพ เพื่อทำให้เรื่องสิ่งแวดล้อมและการแยกขยะ กลายเป็น HOT TOPIC สำหรับพวกเราชาว อลิอันซ์ อยุธยา!!! ไม่จำเป็นว่าต้องเก่งด้านสิ่งแวดล้อม หรือเป็นโค้ชทีมชาติ แค่คุณพร้อม เราจะเดินไปด้วยกัน

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 3 มิถุนายน 2564

อลิอันซ์ อยุธยา จับมือ School of Changemakers จัดโครงการ Go Green Sandbox  ซึ่งเป็นโปรแกรมที่จะช่วยพัฒนาโครงการเพื่อสังคม หรือ Sandboxer ที่มีความสนใจด้านสิ่งแวดล้อมและการแยกขยะ และมีพลังใจที่อยากเปลี่ยนแปลงสังคมให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น ให้ลองมาปั้นฝันของพวกเขาให้เป็นจริง โดยใช้ อลิอันซ์ อยุธยา เป็นสถานทีบ่มเพาะ เปรียบเหมือนกระบะทราย ที่ให้น้องๆ ได้ ลองเล่น ลองเทสสิ่งใหม่ๆ โดยตลอดระยะเวลา 6 เดือน ทีม Sandboxer จะได้รับการเทรนโดย วิทยากร โค้ชประจำทีม และผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม อย่างใกล้ชิด พร้อมเงินสนับสนุนสำหรับสร้าง prototype ทดลองโครงการ  นอกจากนั้น ยังได้รับโอกาสในการต่อยอดไอเดียและขยายเครือข่ายกับบริษัทที่ใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อมเช่นกัน 
โค้ช’ คือปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จของโครงการ และเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญที่จะสนับสนุน Sandboxer ให้ได้ทำงานสร้างการเปลี่ยนแปลงไปจนตลอดรอดฝั่ง โดยเฉพาะโครงการนี้ ที่เราใช้บริษัท ของเราเองเป็นพื้นที่ ให้น้องๆได้ทดลอง ซึ่งสอดคล้องกับความตั้งใจของบริษัทที่อยากสร้างการ           เปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง “การแยกขยะ” ให้เป็นเรื่องที่พนักงานทุกคนสามารถมีส่วนร่วมช่วยเหลือและรับผิดชอบสังคมไปด้วยกันได้ ดังนั้น แม้น้องๆ sandboxer จะมีไอเดียบรรเจิดแค่ไหน แต่ข้อมูลเชิงลึกจะมาจากใครไปไม่ได้ เพราะต้องมาจากผู้ที่จะใช้งานจริง ซึ่งก็คือ เพื่อนๆเรานี่เอง ดังนั้น โค้ช จึงมีบทบาทสำคัญมากๆ ในการให้ข้อมูลและคอยช่วยให้คำปรึกษา ในฐานะที่เราก็เป็นพนักงานคนหนึ่งเช่นกัน

สิ่งที่ได้จากการเป็นโค้ช/การสนับสนุนสำหรับโค้ชอาสาสมัคร

 • ได้ร่วมกันสร้างสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้น ให้เกิดได้จริงในรุ่นเรา!!!
 • ได้ทักษะการโค้ช ทั้งความรู้และเครื่องมือในการโค้ชสำหรับนักสร้างการเปลี่ยนแปลง (Coach for Changemakers) เช่น
  - การฟังอย่างเข้าใจ  (Deep Listening)
  - การตั้งคําถามทรงพลัง (Powerful Questioning) 
  - การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (Positive Feedback) 
  - การจูงใจและสร้างเสริมกําลังใจ (Motivation)
  - การตั้งเป้าหมายร่วมกัน (Goal Setting) ที่สามารถนำไปต่อยอดใช้ในการทำงาน ช่วยพัฒนาความสามารถในการสื่อสารได้ รวมถึงช่วยพัฒนาในเรื่องความสัมพันธ์กับผู้อื่น
 • ได้สนับสนุนให้ “นักสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคม” ได้ลงมือทำและพัฒนาโครงการและกิจการเพื่อสังคม(Social Enterprise)
 • ได้เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายของนักสร้างการเปลี่ยนแปลง/ เจ้าของกิจการเพื่อสังคม/ ผู้ประกอบการสังคม
 • ได้เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายโค้ชที่สนับสนุนทีมนักสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาที่จะได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันทุกๆ เดือน
 • ได้เสื้อโครงการด้วย สวยมากๆ

ลองเช็คลิสกันหน่อย ถ้าคุณมีสมบัตินี้ มาเป็นโค้ชกับเราเถอะ

 • มีใจ!!! รักสิ่งแวดล้อม พร้อมสนับสนุนและเชื่อในพลังของคนรุ่นใหม่ในการริเริ่มและลงมือเปลี่ยนแปลงสังคม โดยการ matching coach จะขึ้นอยู่กับความสนใจ และเคมีที่ตรงกัน
 • มีเวลา!!! สามารถจัดสรรเวลาได้ เฉลี่ย 6 ชั่วโมง/เดือน (coaching 2 ชั่วโมงต่อครั้ง 2 ครั้งต่อเดือน = 4 ชั่วโมง, 2 ชั่วโมงกับ Coach meeting)
 • มีความเป็น อลิอันซ์ อยุธยา!!! และอยากช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลง ให้บ้านของเราน่าอยู่ขึ้น เพราะเราสงวนสิทธิ์ให้พนักงานของเราเท่านั้น  

เป็นโค้ชแล้ว ต้องทำอะไรบ้างนะ?

 • เข้าอบรมความรู้และเครื่องมือในการโค้ชสำหรับนักสร้าง  การเปลี่ยนแปลง (ออนไลน์) 7-8 มิถุนายน 2564

Swipe to view more

เนื้อหาการอบรม
วันที่ 7 มิถุนายน 2564 วันที่ 8 มิถุนายน 2564

15.00 - 15.30: Introduction and setting expectation กิจกรรมทำความรู้จัก พร้อมเล่าเนื้อหาในการอบรม

15.30 - 17.00: Coaching Foundation เรียนรู้บทบาทและทักษะการเป็นโค้ช

 • Role of Coach ทำความเข้าใจบทบาทของโค้ช
 • Coach/Consult/Counselor and Trainer ทำ ความเข้าใจบทบาทของโค้ชผ่าน FAST Model
 • Coaching exercise with GROW model กิจกรรมฝึกทักษะการโค้ชผ่าน GROW model

15.00 - 15.30: Check-in/ Recap ทบทวนเนื้อหาวันแรก

15.30 -  17.00: Coaching Tool เรียนรู้การใช้เครื่องมือการโค้ชผ่าน

 • Active Listening เรียนรู้การฟังด้วยเพื่อเข้าใจความคิดและความรู้สึกของโค้ชชี่
 • Powerful questioning เรียนรู้การตั้งคําถามที่ทรงพลัง
 • เข้าร่วมกิจกรรม Coach Matching ระหว่าง Sandboxer 10 ทีม กับโค้ช 10 คน พบ ทำความรู้จัก จับคู่และวางแผนการโค้ชโครงการร่วมกัน 11 มิถุนายน 2564
 • ให้เวลา ให้คำปรึกษา Sandboxer ทีมของตัวเอง อย่างน้อย เดือนละ 2 ครั้งๆละ 2 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับความสะดวกของทีม) ในช่วง 12 มิถุนายน – 30 กรกฎาคม 2564
 • เข้าร่วมกิจกรรม Pitching Day ร่วมเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้ Sandboxer ของตัวเองเป็น 5 ทีมสุดท้าย 30 กรกฎาคม 2564
 • Coaching sessions กับน้องในทีม เดือนละ 2 ครั้ง (ขึ้นอยู่กับการตกลงเวลา)ตลอดเดือน สิงหาคม-พฤศจิกายน 2564
 • Coach Meeting กิจกรรมประชุมทีมโค้ชเดือนละ 1 ครั้ง ผ่านทาง Zoom เพื่อพูดคุยความคืบหน้าของโครงการที่ตนดูแล และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การโค้ชร่วมกัน (15 ชั่วโมง)
  - 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น.
  - 28 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น.
  - 25 กันยายน 2564 เวลา 10.00-12.00 น.
  - 30 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น.
  - 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00-12.00 น.
 • วันแสดงผลงาน และสรุปกิจกรรม โครงการ 4 ธันวาคม 2564
การจัดกิจกรรมทั้งหมดจะจัดที่ อลิอันซ์ อยุธยา สำนักงานใหญ่ อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ และรูปแบบ ออนไลน์

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ติดต่อ ohr@schoolofchangemakers.com หรือ 0613479797 (อ้อ) และฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม 02-3057768 (มะตูม)

Form sent successfully.

Apologies, we are currently unable to handle your request.

Enter the text below. 60 seconds remaining.

Can't read the text?