Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

อลิอันซ์ อยุธยา สานฝันปันสนามฟุตบอลให้น้อง ปี6

อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต  สานต่อกิจกรรมเพื่อสังคมโครงการ  “อลิอันซ์ อยุธยา สานฝันปันสนามฟุตบอลให้น้อง ปี6” มุ่งปรับปรุงพื้นที่สนามฟุตบอล 4 จังหวัด
football-year6

อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต เดินหน้าจัดโครงการ “อลิอันซ์ อยุธยา สานฝันปันสนามฟุตบอลให้น้อง ปี6” เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่จัดอย่างต่อเนื่อง ภายใต้วิสัยทัศน์ “ปันความรู้สู่เด็กไทย”เพื่อเป็นแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้เยาวชนไทยออกไปค้นหาสิ่งใหม่ๆ รอบตัว พร้อมเดินหน้าล่าฝัน และสร้างพื้นที่สำหรับชุมชน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมไทยให้น่าอยู่ยิ่งขึ้นโดยความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน

โครงการ อลิอันซ์ อยุธยา สานฝันปันสนามฟุตบอลให้น้อง จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 เป็นอีกหนึ่งในโครงการที่เรามุ่งมั่นส่งเสริมและสานฝันเด็กไทยที่มีใจรักกีฬาฟุตบอล ให้มีปัจจัยพื้นฐานการฝึกฟุตบอลให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น ที่ผ่านมาได้ปรับปรุงสนามฟุตบอลไปแล้ว 33 แห่ง ทั่วประเทศ

ในปีนี้ มุ่งปรับปรุงสนามฟุตบอลใน 4 จังหวัด ได้แก่

  1. โรงเรียนบ้านทุ่งยาว หมู่ 3 ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  2. โรงเรียนบ้านบากัน หมู่ 2 ตำบลอ่าวลึก อำเภออ่าวลึกน้อย จังหวัดกระบี่
  3. โรงเรียนท่าขอนยางพิทยา ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
  4. โรงเรียนบ้านโพรงตะเฆ่ (จันทร์ประสิทธิ์นุเคราะห์) หมู่ 4 ตำบลเนินทราย อำเภอเมือง จังหวัดตราด

ตลอดระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา อลิอันซ์ อยุธยา ได้ปรับปรุงสนามฟุตบอล พร้อมอุปกรณ์ฝึกซ้อม มาแล้วทั้งสิ้น 37 แห่ง ทั่วประเทศไทย ด้วยงบประมาณทั้งสิ้น กว่า 16 ล้านบาท โดยได้รับความร่วมมือสนับสนุนอย่างดี จากชุมชน โรงเรียน หน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง และพลังของฝ่ายขาย พนักงาน และสื่อมวลชน ที่ส่งเสริมโอกาสให้กับเด็กๆได้ต่อยอดความฝันเป็นนักกีฬา ฟุตบอลอาชีพ ต่อไป