บริการ วิดีโอคอลกับคุณหมอ

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - tele-med-banner

ขั้นตอนวิธีการใช้บริการ วิดีโอคอลกับคุณหมอ

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - tele-med-detail

แบบประกันแนะนำ

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - service-thumb-mhpe 

ประกันสุขภาพปลดล็อค เอ็กซ์ตร้า (สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ ปลดล็อค เอ็กซ์ตร้า) สนใจ >>คลิก

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - service-thumb-cbn 

ประกันมะเร็งหายห่วง (สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองมะเร็งหายห่วง) สนใจ >>คลิก

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - service-thumb-ci 

ประกันสุขภาพ ประกันโรคร้ายได้คุ้ม (มาย ซี ไอ แคร์ A85/20) สนใจ >>คลิก

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - bns-registered