การเปิดเผยข้อมูลต่อกรมสรรพากร

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - AZAY-Oct-Banner

ถ้าไม่อยากพลาดสิทธิ์

ต้องแจ้งความประสงค์ลดหย่อนภาษีเงินได้

ทำไมต้องแจ้งความประสงค์

เพื่อให้คุณไม่พลาดสิทธิ์การนำเบี้ยประกันภัยไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จึงจำเป็นต้องแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิ์ยกเว้นภาษีเงินได้กับทางบริษัทฯ เพื่อยินยอมให้บริษัทฯเปิดเผยข้อมูลเบี้ยประกันฯ ดังกล่าวต่อกรมสรรพากร

ใครต้องทำบ้าง

ผู้ถือกรมธรรม์อลิอันซ์ อยุธยา ที่ต้องการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากการชำระเบี้ยประกัน

ตามประกาศอธิบดีที่กรมสรรพากรกำหนดให้ผู้ถือกรมธรรม์ที่ต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากเบี้ยประกันชีวิต และเบียประกันสุขภาพ จะต้องให้ความยินยอมต่อบริษัทประกัน ในการนำส่งข้อมูลการชำระเบี้ยประภันฯ ต่อกรมสรรพากร

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - table-tax-new

แจ้งง่าย ได้ผ่านหลายช่องทาง

แจ้งความประสงค์ใช้สิทธิ์ยกเว้นภาษีออนไลน์
ผ่าน Link หรือ Qr code
https://dp.azay.co.th/etax/login 

My Allianz 
ดาวน์โหลดแอปฯ

iOs: https://apple.co/2tavCrZ | Android: http://bit.ly/2wgtOyH

*ยกเว้นกรณีบุตรซื้อสัญญาสุขภาพให้บิดา / มารดา

ผ่าน “หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลต่อกรมสรรพากร เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี”และจัดส่งกลับมายังบริษัท ทางอีเมล pos.document@azay.co.th , โทรสาร หรือไปรษณีย์ตามที่อยู่บริษัท

ลูกค้าประกันภัยกลุ่ม click
ลูกค้าประกันภัยรายสามัญ click

เบี้ยประกันภัยที่จะนำมาให้สิทธิ์ลดหย่อน ผู้เอาประกันภัยจะต้องชำระเบี้ยประกันภัยในปีภาษีที่ต้องการรับสิทธิ์

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - bns-registered