การเปิดเผยข้อมูลต่อกรมสรรพากร

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - health-consent

สิทธิลดหย่อนภาษีจากเบี้ยประกันสุขภาพ

เพื่อให้ท่านไม่พลาดการนำเบี้ยประกันภัยไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปีภาษี 2561 ท่านสามารถ แสดงความจำนง เพื่อเปิดเผยข้อมูลให้กรมสรรพากร * ตามประกาศ คลิกเพื่ออ่าน ข้อมูล จากกรมสรรพากร เพื่อความสะดวกของลูกค้า บริษัทได้จัดทำช่องทางให้ลูกค้าแจ้ง การแสดงความจำนงไว้ ดังนี้

SMS บริษัทจัดส่ง ตั้งแต่วันที่1 – 31 สิงหาคม 2561
จดหมายเฉพาะลูกค้าที่ ซื้อประกันผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา บริษัทจัดส่ง ตั้งแต่วันที่ 15 – 31 สิงหาคม 2561

ผ่าน My Allianz Application

 Android click

 IOs click

ผ่าน “หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลต่อกรมสรรพากร เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี

และจัดส่งกลับมายังบริษัท ทางอีเมล pos.document@azay.co.th , โทรสาร หรือไปรษณีย์ตามที่อยู่บริษัท

ลูกค้าประกันภัยกลุ่ม click
ลูกค้าประกันภัยรายสามัญ click
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - Artboard_11
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - bns-registered