Expert 2nd Medical Opinion บริการขอความเห็นที่ 2 จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - banner-second-opinion

การบริการขอความเห็นที่ 2 จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ (Expert Second Medical Opinion) จากอลิอันซ์ อยุธยา เพราะเราจะไม่ปล่อยให้คุณเผชิญความเจ็บป่วยเพียงลำพัง

เมื่อพบว่าตัวเองป่วยเป็นโรคร้ายแรง เช่น โรคหัวใจ โรคมะเร็ง ฯลฯ คุณมีสิทธิที่จะได้รับความคิดเห็นจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 1 คน เพราะหน้าที่ทำการรักษาเป็นของแพทย์ก็จริง แต่การตัดสินใจเป็นของคุณ มันจึงดีกว่าถ้าคุณมองเห็นทางเลือกมากกว่าหนึ่ง เพื่อที่จะได้ตัดสินใจเกี่ยวกับชีวิตของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เครือข่ายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางกว่า 50,000 คนทั่วโลก ที่พร้อมให้บริการคุณ

นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา* สามารถใช้บริการขอความเห็นที่ 2 จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ไม่จำกัดจำนวนครั้ง จนกว่าคุณจะได้ทางออกสำหรับตัวเอง

บริการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างอลิอันซ์ อยุธยา และบริษัท แอดวานส์ เมดิคอล ซึ่งเป็นบริษัทที่มีเครือข่ายทางการแพทย์อยู่ทั่วโลก ประกอบไปด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับสากลจำนวนมากกว่า 50,000 คน สั่งสมชื่อเสียงด้านการให้บริการทางการแพทย์มาตั้งแต่ปี 2542  เป็นที่ยอมรับใน 190 ประเทศทั่วโลก

เมื่อขอรับบริการ ผู้ป่วยจะได้รับการติดต่อกลับจากแพทย์ผู้ดูแลภายใน 24 ชั่วโมง (ตามเวลาทำการ) และได้รับคำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคนั้น ๆ โดยผู้ป่วยสามารถสอบถามอาการ และข้อสงสัยที่จะเป็นประโยชน์กับตัวเองได้ เพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจเลือกแนวทางหรือวางแผนการรักษาที่เหมาะสมกับตัวผู้ป่วยเองต่อไป

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับเมื่อใช้บริการขอความเห็นที่ 2 จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

1.      ความเข้าใจเพิ่มเติมโดยละเอียดเกี่ยวกับสภาวะอาการของโรคที่กำลังเผชิญอยู่ และวิธีการรักษา โดยเฉพาะเมื่อได้รับการวินิจฉัยว่าป่วยเป็นโรคร้ายแรง** เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจ

2.      ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อเพิ่มทางเลือกเกี่ยวกับการตัดสินใจเข้ารับการรักษาด้วยวิธีที่เหมาะสมที่สุด มีผลข้างเคียงน้อยที่สุด กลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติได้อย่างรวดเร็ว

3.      มั่นใจมากขึ้น เมื่อได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากพอสำหรับการตัดสินใจ เป็นการลดความเสี่ยงที่อาจจะส่งผลกระทบกับทั้งตัวผู้ป่วยเอง บุคคลใกล้ชิด และครอบครัว

ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับบริการได้ที่ โทร. 1373 หรือ customercare@azay.co.th โดยจะมีเจ้าหน้าที่ช่วยตรวจสอบเงื่อนไข และคุณสมบัติของผู้รับบริการตลอด 24 ชั่วโมง

*รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับลูกค้าที่ได้รับสิทธิการบริการขอความเห็นที่ 2 จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ (Expert Second Medical Opinion)

สำหรับลูกค้าช่องทางตัวแทน ต้องเป็นผู้ถือกรมธรรม์ประเภทใดประเภทหนึ่งดังต่อไปนี้

1.      ประกันโรคร้ายได้คุ้ม (สัญญาหลัก มาย ซีไอ แคร์ A85/20)

2.      ประกันมะเร็งหายห่วง (สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองมะเร็งหายห่วง)

3.      สุขภาพปลดล็อค (สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ มาย เฮลธ์ พลัส)

4.      สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ ปลดล็อค เอ็กซ์ตร้า (สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ ปลดล็อค เอ็กซ์ตร้า)

**โรคและสภาวะที่ไม่สามารถใช้บริการขอความเห็นที่ 2 จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

1)      เมื่ออยู่ในสถานการณ์เจ็บป่วยและถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีจะก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิต เช่น กรณีฉุกเฉิน อุบัติเหตุ หรืออยู่ใน ICU ทั้งนี้ เมื่อเกิดกรณีดังกล่าวลูกค้าควรจะได้รับการดูแลและรักษาทันทีจากแพทย์ผู้ทำการรักษาในขณะนั้น รวมทั้งผู้ป่วยควรจะปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยในชีวิตของลูกค้า ซึ่งเป็นความห่วงใยสูงสุดของบริษัท

2)      อาการเจ็บป่วยอื่นๆ ที่ไม่มีประวัติทางการแพทย์หรือผลการวินิจฉัยเดิมของโรคนั้นๆจากแพทย์ที่ทำการรักษาในขณะนั้น เพราะการบริการความเห็นที่ 2 นี้จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเหล่านั้นเป็นข้อมูลประกอบในการให้คำแนะนำและสรุปรายงานความคิดเห็นทางการแพทย์ต่อไป

ขั้นตอนการใช้บริการขอความเห็นที่ 2 จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - second-opinion
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - bns-registered