บริการขอความเห็นที่ 2 จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ (Expert Second Medical Opinion)

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - second-medical-1
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - second-medical-2

ในยามบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย เช่น ตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็ง ฯลฯ คุณอาจต้องการคำแนะนำเพื่อการตัดสินใจที่สำคัญในการรักษา เวลาที่ใช้ในการพูดคุยปรึกษากับแพทย์ถือเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นที่สุด อลิอันซ์ อยุธยา จึงขอมอบบริการให้คำปรึกษาจากแพทย์แบบไม่จำกัดจำนวนครั้ง เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจในสิ่งที่กำลังจะเผชิญ เพื่อหาทางเลือกวิธีการในการรักษา และได้คำตอบที่ดีที่สุดในเรื่องที่คุณกังวล

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - second-medical-3

บริษัท แอดวานส์ เมดิคอล เป็นบริษัทที่เป็นผู้นำในการให้คำปรึกษาทางการแพทย์ และมีเครือข่ายทางการแพทย์อยู่ทั่วโลก ประกอบไปด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญครอบคลุมทุกสาขาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับสากลจำนวนมากกว่า 50,000 คนทั่วโลก สั่งสมชื่อเสียงด้านการให้บริการทางการแพทย์มาตั้งแต่ปี 2542  เป็นที่ยอมรับใน 190 ประเทศทั่วโลก พร้อมให้คำแนะนำที่เป็นอิสระจากแพทย์ผู้ทำการรักษา

จุดเด่นของบริการ

  • เช็คให้มั่นใจ เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจวิธีการรักษาจากเครือข่ายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางกว่า 50,000 คนทั่วโลก ที่พร้อมให้บริการคุณ
  • มีทีมแพทย์ที่เป็นคนไทยคอยช่วยเหลือให้การแนะนำ พร้อมอธิบายผลจากรายงานความเห็นที่ 2 จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นลายลักษณ์อักษร (ทั้งภาษาอังกฤษและไทย)
  • บริการฟรี! ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มและไม่จำกัดจำนวนครั้ง*
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - second-medical-4

รายชื่อแบบประกันสุขภาพที่ได้รับสิทธิ์ใช้บริการขอความเห็นที่ 2 จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ช่องทางการขายผ่านตัวแทน

  • ประกันสุขภาพปลดล็อค (HSMHP)
  • ประกันสุขภาพปลดล็อค เอ็กซ์ตร้า (HSMHPE)
  • ประกันสุขภาพ ปลดล็อค อัลตร้า (HSMHPU)
  • ประกันมะเร็งหายห่วง (CBN)
  • ประกันโรคร้ายได้คุ้ม (MCIA85/20)

ช่องทางการขายผ่านธนาคาร

  • กรุงศรี กู๊ด เฮลธ์ แพคเกจ (Krungsri Good Health Package)
  • สัญญาหลักประเภทรายสามัญใดๆ ผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา ที่มีจำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - second-medical-6

1)      เมื่ออยู่ในสถานการณ์เจ็บป่วยและถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีจะก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิต เช่น กรณีฉุกเฉิน อุบัติเหตุ หรืออยู่ใน ICU ทั้งนี้ เมื่อเกิดกรณีดังกล่าวผู้ป่วยควรจะได้รับการดูแลและรักษาทันทีจากแพทย์ผู้ทำการรักษาในขณะนั้น รวมทั้งผู้ป่วยควรจะปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยในชีวิตของผู้ป่วย ซึ่งเป็นความห่วงใยสูงสุดของบริษัท

2)      อาการเจ็บป่วยอื่นๆ ที่ไม่มีประวัติทางการแพทย์หรือผลการวินิจฉัยเดิมของโรคนั้นๆจากแพทย์ที่ทำการรักษาในขณะนั้น เพราะการบริการความเห็นที่ 2 นี้จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเหล่านั้นเป็นข้อมูลประกอบในการให้คำแนะนำและสรุปรายงานความคิดเห็นทางการแพทย์ต่อไป

 

สิทธิพิเศษ! สำหรับลูกค้า อลิอันซ์ อยุธยา

รับบริการฟรี* ไม่มีค่าใช้จ่าย และไม่จำกัดจำนวนครั้ง

โทร 1373

แบบประกันแนะนำ

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - service-thumb-mhpe 

ประกันสุขภาพปลดล็อค เอ็กซ์ตร้า (สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ ปลดล็อค เอ็กซ์ตร้า) สนใจ >>คลิก

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - service-thumb-cbn 

ประกันมะเร็งหายห่วง (สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองมะเร็งหายห่วง) สนใจ >>คลิก

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - service-thumb-ci 

ประกันสุขภาพ ประกันโรคร้ายได้คุ้ม (มาย ซี ไอ แคร์ A85/20) สนใจ >>คลิก

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - bns-registered