บริการเงินกู้ตามกรมธรรม์

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - service-policy-loan

ดอกเบี้ยต่ำกว่า

เริ่มต้นเพียง 0.5% – 0.7% ต่อเดือน หรือ 6 – 8 % ต่อปี*

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - img_policy_01

  • อนุมัติภายใน 2 วัน
  • ไร้กังวล ชำระเงินคืนเมื่อใดก็ได้ ไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำ สามารถคืนเท่าไหร่ก็ได้
  • ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน

 

สมัครง่ายๆ เพียง

โทร 1373 เพื่อตรวจสอบวงเงินสินเชื่อและอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่ท่านจะได้รับ
  กรอกแบบฟอร์มสัญญากู้เงินตามกรมธรรม์ ให้ครบถ้วนพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องส่งกลับมาที่

บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ฝ่ายบริหารกรมธรรม์ ชั้น 1
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ถ.เพลินจิต เขตปทุมวัน กทม. 10330


เงื่อนไข

เฉพาะกรมธรรม์ที่มีผลบังคับ และไม่ได้ใช้สิทธิเป็นกรมธรรม์แบบใช้สำเร็จ และกรมธรรม์แบบขยายเวลา
 วงเงินสินเชื่อขึ้นอยู่กับมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ตามกรมธรรม์ของท่าน

หมายเหตุ

*  ตารางข้างต้นเป็นตัวอย่าง โดยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามกรมธรรม์ขึ้นอยู่กับแบบประกันภัยของท่าน
** เมื่อได้รับเอกสารครบถ้วน

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - เงินกู้ตามกรมธรรม์
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - Loan_Refund_Sheet-Web03
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - bns-registered