บริการต่างๆ ของอลิอันซ์ อยุธยา ผ่านช่องทางออนไลน์

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - online-service-new-desktop

ในภาวะการณ์เช่นนี้ อลิอันซ์ อยุธยา ยังคงพร้อมให้บริการ และเคียงข้างคุณเช่นเดิมด้วยบริการเพื่อให้คุณหมดห่วงเรื่องประกัน และ สุขภาพ พร้อมที่จะผ่านวิกฤต โควิด 19 ไปด้วยกัน ดังนี้

1. บริการออนไลน์ทำเองได้ผ่านทาง My Allianz (สำหรับลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต)

- เคลมออนไลน์
- ชำระเบี้ยประกันภัย
มาตรการขยายเวลารับชำระเบี้ยประกันภัย
- ข้อมูลกรมธรรมและความคุ้มครอง
- ดาวน์โหลดหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย
- แจ้งความประสงค์ในการเปิดเผยข้อมูลต่อสรรพากร
- เปลี่ยนที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล
- เปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล
- ดาวน์โหลดบัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัยกลุ่ม
- สมัครรับผลประโยชน์ผ่านบัญชีธนาคาร
- สมัครหักเบี้ยฯ ผ่านบัตรเครดิตอัตโนมัติ
- กู้เงิน ตามกรมธรรม์
- Unit Linked: ดาวน์โหลด Annual Statement
- Unit Linked: แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

2. บริการออนไลน์ด้วยการส่งทาง email

สำหรับลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

ท่านสามารถส่งเมล์มาได้ที่ pos.document@azay.co.th สำหรับบริการต่างๆดังนี้

งานที่ให้บริการผ่าน email เอกสารประกอบที่ต้องใช้
ยกเลิกสัญญาเพิ่มเติมต่างๆ

คำร้องขอเปลี่ยนแปลง / กลับคืนสู่สถานะเดิม และขอต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย

ลดจำนวนเงินเอาประกันภัย
เปลี่ยนแปลงผู้ชำระเบี้ยประกันภัย
เปลี่ยนงวดการชำระเบี้ยประกันภัย
เปลี่ยนวิธีรับเงินปันผล
เปลี่ยนที่อยู่
เปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล

1. คำร้องขอเปลี่ยนแปลง / กลับคืนสู่สถานะเดิม และขอต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย2. ใบเปลี่ยนชื่อ และ/หรือบัตรประชาชนใบใหม่

สมัครหักเบี้ยฯ ผ่านบัตรเครดิตอัตโนมัติ

1. หนังสือยินยอมหักค่าเบี้ยประกันภัย และขอรับเงินผลประโยชน์ผ่านบัญชีธนาคารอัตโนมัติ2. สำเนาหน้าบัตรเครดิตเซ็นรับรองถูกต้อง

ขอออกบัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัย คำร้องขอเปลี่ยนแปลง / กลับคืนสู่สถานะเดิม และขอต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย
สมัครรับผลประโยชน์ผ่านบัญชีธนาคาร 1. หนังสือยินยอมหักค่าเบี้ยประกันภัย และขอรับเงินผลประโยชน์ผ่านบัญชีธนาคารอัตโนมัติ
2. สำเนาหน้าบัตรเครดิตเซ็นรับรองถูกต้อง

สำหรับบริการเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทยูนิต ลิงค์ ท่านสามารถส่งเอกสารมาที่อีเมล
pos.unitlink@azay.co.th

งานที่ขอรับบริการผ่าน email เอกสารที่ต้องนำส่ง
Unit Linked: แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน
ถอนเงินจากกรมธรรม์ 1. คำร้องขอดำเนินการเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทยูนิต ลิงค์
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนา
3. สำเนาหน้าสมุดบัญชีออมทรัพย์ พร้อมรับรองสำเนา
ซื้อเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม (Top Up) 1. คำร้องขอดำเนินการเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทยูนิต ลิงค์
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนา
3. เบี้ยประกันภัย
สับเปลี่ยนกองทุน 1. คำร้องขอดำเนินการเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทยูนิต ลิงค์
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ
ลดจำนวนเบี้ยประกันภัย
หยุดพักชำระเบี้ยประกันภัย
ขอกลับมาชำระเบี้ยประกันภัยหลังจากการหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัย 1. คำร้องขอดำเนินการเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทยูนิต ลิงค์
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนา
3. เบี้ยประกันภัย

สำหรับลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย

- เรียกร้องสินไหมรถยนต์ website: https://gi.azay.co.th/claim/claimnotification/motor-claim/ | email : claim-service@azay.co.th
- เรียกร้องสินไหมอื่นๆ website: https://gi.azay.co.th/claim/claimnotification/non-motor-claim/ | email : gr-non-motor-claim@azay.co.th

3. บริการปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพ

ใช้บริการแบบออนไลน์ ไม่ต้องเสี่ยงติดเชื้อในการไป โรงพยาบาล คุณสามารถสมัครใช้บริการได้ที่ www.healthyliving.in.th โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
- Healthy forum – บริการตอบคำถามสุขภาพผ่านเวปบอร์ด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
- Healthy Living Talk – บริการ telemedicine ให้คุณได้พูดคุย วีดีโอคอล เพื่อปรึกษาแพทย์หลากหลายสาขา

4. รับข่าวสารและสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าก่อนใคร

เพียงสมัครเพิ่มเพื่อนใน Line Official Account คลิกเลย https://bit.ly/2O3e4rW

สายด่วนและการช่วยเหลือฉุกเฉิน

- สำหรับลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต โทร.1373
- สำหรับลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย โทร.1292

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - online_service_footer-One-Moment-Issue-2-2020-crop 

แบบประกันแนะนำ

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - KeyVisual 

ประกันสุขภาพ ปลดล็อค อัลตร้า สนใจ >>คลิก

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - service-thumb-kids 

ประกันสุขภาพเด็กเหมาจ่าย (สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพเด็กเหมาจ่าย) สนใจ >>คลิก

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - service-thumb-bdms 

ประกันสุขภาพ เฟิรส์คลาส @บีดีเอ็มเอส (สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ เฟิร์สคลาส แผนแพลทินัม, สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ เฟิร์สคลาส แผนบียอนด์ แพลทินัม) สนใจ >>คลิก

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - bns-registered