Nursing Care บริการพิเศษ ดูแลคุณถึงบ้าน

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - nursing-care-service

บริการพิเศษ ดูแลคุณยามพักฟื้นถึงที่บ้าน เหมือนคนในครอบครัว และไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม*

*เฉพาะลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา ที่ซื้อ “สุขภาพปลดล็อค” หรือ “สุขภาพปลดล็อค เอ็กซ์ตร้า” ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - bns-registered