บริการดูแลคุณยามพักฟื้น (Nursing Care)

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - nursing-1

บริการดูแลคุณยามพักฟื้น (Nursing Care Service)  บริการโดยบุคลากรพยาบาลที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเพื่อให้คุณอุ่นใจได้ว่า คุณจะได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องและหมดความกังวลเรื่องการหาคนดูแลยามพักฟื้นหลังออกจากโรงพยาบาล โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

จุดเด่นบริการ

 • บริการโดยบุคลากรพยาบาลทั้ง 4 สาขา ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพ  ผู้ช่วยพยาบาล นักกายภาพบำบัด และ ผู้ดูแลทั่วไปที่ผ่านการอบรมด้านการดูแลผู้ป่วย
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - nursing-2
 • อุ่นใจ ตลอดช่วงระยะเวลาพักฟื้น คุณหรือคนที่คุณรักจะได้รับการดูแลและฟื้นฟูสภาพร่างกายตามใบสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด โดยบริการครอบคลุมตั้งแต่การทำความสะอาดแผลผ่าตัดที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ การช่วยเหลือในการเคลื่อนไหวร่างกาย การดูแลและให้ทานยาตามใบสั่งแพทย์ การป้อนอาหารทางสายยางหรือการใช้อุปกรณ์การแพทย์ต่างๆ รวมไปจนถึงการทำกายภาพบำบัด
 • กำหนดเข้าบริการดูแลแน่นอน ตามวัน และเวลาที่นัดหมายล่วงหน้า โดยท่านจะได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องหลังออกจากโรงพยาบาลสูงสุด 7 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในแต่ละครั้ง

รายละเอียดของบริการ

การบริการดูแลคุณยามพักฟื้น มีรายละเอียดประเภทการให้บริการ ดังนี้

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - nursing-table

หมายเหตุ :

1. เอ ดับเบิลยู พี จะพิจารณาบุคลากรที่ให้บริการและระยะเวลาในการให้บริการจากภาวะและ/หรืออาการของผู้รับบริการในแต่ละวัน เพื่อนำมาพิจารณาและปรับเปลี่ยนการให้บริการ และ/หรือจำนวนครั้งในการให้บริการ เพื่อเป็นไปตามความเหมาะสม

2. การบริการดูแลคุณยามพักฟื้นหลังออกจากโรงพยาบาล นี้ ไม่รวมถึง

     2.1 ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เครื่องวัดสัญญาณชีพ (ชีพจร ความดันเลือด อุณหภูมิ ) เครื่องช่วยค้ำยัน รถเข็นของผู้รับบริการ อุปกรณ์ออกซิเจน และรวมถึงเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ต่างๆ เช่น สำลี ผ้าพันแผล เข็มฉีดยา

     2.2 ค่าเดินทางเพื่อพาไปพบแพทย์ตามกำหนดนัดหมาย

     2.3 ค่าใช้จ่ายอื่นใดนอกเหนือจากบริการที่กำหนดไว้ในตารางรายละเอียดการบริการดูแลสุขภาพต่อเนื่องหลังออกจากโรงพยาบาล

3. ผู้รับบริการที่เข้ารับการผ่าตัดในกรณีการตรวจรักษาโดยการผ่าตัด หรือหัตถการในกรณีผู้ป่วยใน ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล (Day Case) ไม่สามารถใช้บริการนี้ได้

4. ผู้รับบริการสามารถขอรับบริการนี้ได้ ภายใน 30 วันนับจากวันแรกที่ออกจากโรงพยาบาล สำหรับกรณีที่ได้รับการอนุมัติเรียกร้องสินไหม ณ.วันที่ออกจากโรงพยาบาล  และ ภายใน 35 วันนับจากวันแรกที่ออกจากโรงพยาบาล สำหรับกรณีที่ได้รับการอนุมัติเรียกร้องสินไหม หลังจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล

5. เอ ดับเบิลยู พี ขอสงวนสิทธิ์ให้บริการเฉพาะผู้รับบริการที่พักรักษาตัวหลังออกจากโรงพยาบาลในที่อยู่ประจำ หรืออาศัยกับเครือญาติของผู้รับบริการ และอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

6. เอ ดับเบิลยู พี เป็นผู้ให้บริการและรับผิดชอบในเงื่อนไขการบริการดูแลสุขภาพต่อเนื่อง และจะเป็นผู้รับผิดชอบความสูญสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการให้บริการดูแลสุขภาพต่อเนื่องแต่เพียงผู้เดียว

7. บริการดังกล่าว ถือเป็นบริการเพิ่มพิเศษ ไม่สามารถเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้  กรณีท่านไม่ได้รับบริการดังกล่าวภายในเงื่อนไข และระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่า ท่านสละสิทธิการใช้บริการในครั้งนั้นๆ และ เอ ดับเบิลยู พี ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

8. หากท่านมีปัญหา หรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับแผนการดูแลคุณยามพักฟื้นหลังออกจากโรงพยาบาล กรุณาติดต่อที่ ศูนย์ดูแลลูกค้า เอ ดับเบิลยู พี โทร 02 – 342 – 3278

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - nursing-3

สิทธิพิเศษนี้เฉพาะลูกค้า บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - nursing-4

รายชื่อแบบประกันสุขภาพที่ได้รับสิทธิ์ใช้บริการดูแลคุณยามพักฟื้น

ช่องทางการขายผ่านตัวแทน

 • สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ (HSS)
 • ประกันสุขภาพปลดล็อค (HSMHP)
 • ประกันสุขภาพปลดล็อค เอ็กซ์ตร้า (HSMHPE)
 • สัญญาเพิ่มเติมอยุธยาแคร์ผู้ป่วยในแบบพรีเมียร์ (HSP)
 • สัญญาเพิ่มเติมอยุธยาแคร์ผู้ป่วยใน (HSPS)
 • สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพแบบเพิ่มผลประโยชน์ (HSC, HSCS)
 • สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพผู้ป่วยใน (ส และ HAS)
 • ประกันสุขภาพ เฟิร์สคลาส @บีดีเอ็มเอส (HSMFCP, HSMFCB)
 • ประกันสุขภาพลูก หมดห่วงค่ารักษา (HSMKC)
 • ประกันสุขภาพเด็กเหมาจ่าย (HSMMK)

ช่องทางการขายผ่านทางโทรศัพท์

 • สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลรายวันกลุ่ม (GHB)
 • สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพกลุ่ม แบบอีซี่ (GHSE)
 • สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพกลุ่มแบบ แฮปปี้ เฮลธ์     (GHSH)                                     
 • สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลรายวันพิเศษกลุ่ม (GHBP)
 • สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลรายวันกลุ่ม แบบทวีคูณ (GHBT)

ช่องทางการขายผ่านธนาคาร

 • กรุงศรี กู๊ด เฮลธ์ แพคเกจ (Krungsri Good Health Package)
 • กรุงศรี สุขภาพ เหมาจ่าย (HSEASY)”

ผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพข้างต้น เฉพาะการขายผ่านช่องทางตัวแทน, ช่องทางธนาคาร และขายผ่านทางโทรศัพท์

บริษัทฯ ขอมอบบริการพิเศษบริการดูแลคุณยามพักฟื้น โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันนี้ จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงจากบริษัทฯ
โดยมีเงื่อนไขโดยละเอียดของการพักรักษาตัวที่มีสิทธิ์ใช้บริการ ดังนี้

 • สำหรับผู้เอาประกันภัยที่เข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน และมีความจำเป็นต้องเข้าพักรักษาตัวในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู ) หรือ
 • สำหรับผู้เอาประกันภัยที่เข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน และต้องเข้ารับการผ่าตัด หรือ
 • สำหรับผู้เอาประกันภัยที่เข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน เนื่องจากโรคเกี่ยวกับหัวใจ (Heart) โรคเกี่ยวกับกระดูกสันหลัง (Spine)  หรือโรคเกี่ยวกับกระดูก (Orthopedic)  หรือโรคเส้นเลือดในสมองแตกหรืออุดตัน (Stroke) หรือโรคมะเร็ง (Cancer) หรือโรคเกี่ยวกับกระดูกแตกหัก (Fracture)
 • สำหรับผู้เอาประกันภัยที่เข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล ตั้งแต่ 2 คืนขึ้นไป

การให้บริการดังกล่าว จัดทำโดย บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิชเซส (ประเทศไทย) จำกัด

เอ ดับเบิลยู พี เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทอลิอันซ์ โกลบอล แอสซิสแทนซ์ (“กลุ่มบริษัทฯ”)

ซึ่งก่อตั้งขึ้นในประเทศฝรั่งเศสเมื่อปี พ.ศ. 2517 ซึ่งแรกเริ่มกลุ่มบริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการเดินทางแก่นักเดินทาง หรือนักท่องเที่ยวทั่วโลก อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทได้มีการขยายประเภทของการบริการให้ครอบคลุมมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงการให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ และการให้บริการดูแลคุณยามพักฟื้น หลังออกจากโรงพยาบาล

 

สิทธิพิเศษ! สำหรับลูกค้า อลิอันซ์ อยุธยา

รับบริการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย สูงสุด 7 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในแต่ละครั้ง

(การบริการมีเงื่อนไข กรุณาตรวจสอบก่อนใช้บริการ)

สนใจบริการโทร 1373 หรือ www.healthyliving.in.th

แบบประกันแนะนำ

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - service-thumb-mhpe 

ประกันสุขภาพปลดล็อค เอ็กซ์ตร้า (สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ ปลดล็อค เอ็กซ์ตร้า) สนใจ >>คลิก

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - service-thumb-kids 

ประกันสุขภาพเด็กเหมาจ่าย (สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพเด็กเหมาจ่าย) สนใจ >>คลิก

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - service-thumb-bdms 

ประกันสุขภาพ เฟิรส์คลาส @บีดีเอ็มเอส (สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ เฟิร์สคลาส แผนแพลทินัม, สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ เฟิร์สคลาส แผนบียอนด์ แพลทินัม) สนใจ >>คลิก

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - bns-registered