อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - Allianz Ayudhya Hospital Service Award

อลิอันซ์ อยุธยา จัดงาน “Hospital Service Awards” ต่อเนื่อง เพื่อมอบรางวัลเกียรติยศแก่โรงพยาบาล
ในเครือข่ายอลิอันซ์อยุธยาแคร์ ที่มีผลงานด้านการบริการยอดเยี่ยม

หวังมุ่งยกระดับมาตรฐานการให้บริการของทุกโรงพยาบาลในเครือข่ายสู่ความเป็นเลิศ

ซึ่งจะมอบให้กับโรงพยาบาลเครือข่ายอลิอันซ์อยุธยาแคร์ ที่มีผลงานยอดเยี่ยมใน 3 ประเภท ทั้งนี้ ในแต่ละประเภทรางวัล ยังได้แบ่งโรงพยาบาลออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม A และกลุ่ม B ตามจำนวนผู้ป่วยในตลอดปี โดยปีนี้มีโรงพยาบาลที่ได้รับรางวัลทั้งหมด 6 โรงพยาบาล ดังนี้

1.Best Medical Performance Award : รางวัลการบริหารและการบริการทางการแพทย์ยอดเยี่ยม โรงพยาบาลที่ได้รับรางวัลได้แก่

กลุ่ม A โรงพยาบาลพญาไท 2
กลุ่ม B โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

2. Most Admired Award – รางวัลการประสานงานยอดเยี่ยม โรงพยาบาลที่ได้รับรางวัลได้แก่

กลุ่ม A โรงพยาบาลนนทเวช
กลุ่ม B ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3. Service Excellence Check Up Award - รางวัลบริการยอดเยี่ยม โรงพยาบาลที่ได้รับรางวัลได้แก่

กลุ่ม A โรงพยาบาลนครธน
กลุ่ม B โรงพยาบาลบางประกอก 9 อินเตอร์ เนชั่นแนล

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีรางวัลพิเศษอีก 1 รางวัล นั่นคือ Best UR Team รางวัลทีมงานบริหารจัดการทางการแพทย์ยอดเยี่ยม โรงพยาบาลที่ได้รับรางวัล ได้แก่

โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - bns-registered