โรงพยาบาลเครือข่ายอลิอันซ์อยุธยาแคร์

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - โรงพยาบาลเครือข่ายอลิอันซ์อยุธยาแคร์

ค้นหาโรงพยาบาลในเครือข่าย สำหรับลูกค้า

สามารถตรวจค้นหารายชื่อโรงพยาบาล และศูนย์ตรวจสุขภาพ ในเครือข่ายอลิอันซ์ อยุธยาแคร์ ซึ่งให้บริการด้านการรักษาพยาบาลทั้งลูกค้ารายสามัญ ประกันกลุ่ม ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และบริการตรวจสุขภาพก่อนเอาประกันภัย

ทั้งนี้ลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา สามารถเเสดงบัตรประชาชนแทนบัตรประกันเพื่อใช้สิทธิ์ภายใต้เงื่อนไขเเละผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ของท่าน ได้ ณ.โรงพยาบาลในเครือข่ายอลิอันซ์ อยุธยาเเคร์ ทั่วประเทศ

สำหรับโรงพยาบาล

โรงพยาบาลเครือข่ายอลิอันซ์อยุธยาแคร์ สามารถเข้าสู่ระบบได้ที่นี่

สำหรับตัวแทน

ตัวแทนอลิอันซ์ อยุธยา ทุกท่านสามารถเข้าสู่ระบบได้ที่นี่

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - bns-registered