โรงพยาบาลเครือข่ายอลิอันซ์อยุธยาแคร์

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - โรงพยาบาลเครือข่ายอลิอันซ์อยุธยาแคร์

อลิอันซ์ อยุธยา Hospital Service Award

รางวัลเกียรติยศมอบให้แก่โรงพยาบาลที่มีผลงานด้านการบริการยอดเยี่ยม หวังมุ่งยกระดับมาตรฐานการให้บริการของทุกโรงพยาบาลในเครือข่ายสู่ความเป็นเลิศ

รายชื่อโรงพยาบาลที่ได้รับรางวัล

  

ค้นหาโรงพยาบาลในเครือข่าย สำหรับลูกค้า

สามารถตรวจค้นหารายชื่อโรงพยาบาล และศูนย์ตรวจสุขภาพ ในเครือข่ายอลิอันซ์ อยุธยาแคร์ ซึ่งให้บริการด้านการรักษาพยาบาลทั้งลูกค้ารายสามัญ ประกันกลุ่ม ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และบริการตรวจสุขภาพก่อนเอาประกันภัย

สำหรับโรงพยาบาล

โรงพยาบาลเครือข่ายอลิอันซ์อยุธยาแคร์ สามารถเข้าสู่ระบบได้ที่นี่

สำหรับตัวแทน

ตัวแทนอลิอันซ์ อยุธยา ทุกท่านสามารถเข้าสู่ระบบได้ที่นี่

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - bns-registered