โรงพยาบาลเครือข่ายอลิอันซ์อยุธยาแคร์

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - โรงพยาบาลเครือข่ายอลิอันซ์อยุธยาแคร์

ค้นหาโรงพยาบาลในเครือข่าย สำหรับลูกค้า

สามารถตรวจค้นหารายชื่อโรงพยาบาล และศูนย์ตรวจสุขภาพ ในเครือข่ายอลิอันซ์ อยุธยาแคร์ ซึ่งให้บริการด้านการรักษาพยาบาลทั้งลูกค้ารายสามัญ ประกันกลุ่ม ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และบริการตรวจสุขภาพก่อนเอาประกันภัย

เงื่อนไขการให้บริการ

 การใช้บริการผู้ป่วยใน สำหรับลูกค้าประกันรายบุคคล  (Individual IPD Cashless Service)

โปรดตรวจสอบเงื่อนไขการให้บริการของโรงพยาบาล ก่อนใช้บริการ จำนวน 12 แห่ง ดังนี้

 1. โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4                             จ.กรุงเทพ
 2. โรงพยาบาลบางปะกอก 8                                   จ.กรุงเทพ
 3. โรงพยาบาลพญาไทนวมินทร์                           จ.กรุงเทพ (เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2562 เป็นต้นไป)
 4. โรงพยาบาลเปาโล รังสิต                                    จ.ปทุมธานี
 5. โรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ           จ.สมุทรปราการ
 6. โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย                           จ.เชียงราย
 7. โรงพยาบาลกรุงเทพปากช่อง                           จ.นครราชสีมา
 8. โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี                            จ.เพชรบุรี
 9. โรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรี                                จ.ชลบุรี
 10. โรงพยาบาลศรีระยอง                                          จ.ระยอง
 11. โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์                           จ.สุราษฎร์ธานี
 12. โรงพยาบาลดีบุก                                                  จ.ภูเก็ต
 13. โรงพยาบาลพิษณุเวช                                         จ.พิษณุโลก

สำหรับโรงพยาบาล

โรงพยาบาลเครือข่ายอลิอันซ์อยุธยาแคร์ สามารถเข้าสู่ระบบได้ที่นี่

สำหรับตัวแทน

ตัวแทนอลิอันซ์ อยุธยา ทุกท่านสามารถเข้าสู่ระบบได้ที่นี่

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - bns-registered