ไม่ต้องกังวลหากทำใบแจ้งครบกำหนดชำระเบี้ยหาย หรือได้รับไม่ตรงเวลา เพราะวันนี้  อลิอันซ์ อยุธยา มีบริการ SMS Billing Notice 

บริการจัดส่งใบแจ้งครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัยและใบแจ้งผลประโยชน์/หนี้สินตามกรมธรรม์ผ่าน SMS สะดวก สบาย ชำระเบี้ยผ่านระบบ Online Paymentได้อีกด้วย เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยกเว้นกรมธรรม์ประเภทยูนิต ลิงค์และการชำระหนี้สิน

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - SMS-Billing-Notice
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - bns-registered