อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - กันไว้ดีกว่าแก้ ดูแลคนที่เรารัก

บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ร่วมกับ 37 โรงพยาบาลในเครือข่ายอลิอันซ์ อยุธยา แคร์ ขอมอบสุขภาพดีให้กับลูกค้าด้วยวัคซีนราคาพิเศษ ราคานี้ รวมค่าแพทย์และ ค่าบริการอื่นๆแล้ว

วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ A (Hepatitis A)            5,500 บาท (แพ็กเกจฉีด 2 ครั้ง)

วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ B (Hepatitis B)            4,000 บาท (แพ็กเกจฉีด 3 ครั้ง)

ระยะเวลาโครงการ เริ่มวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2562
ขั้นตอนการรับบริการ

  1. เลือกโรงพยาบาลที่ต้องการ
  2. โทรจองสิทธิ์โครงการ วัคซีนราคาพิเศษของลูกค้า อลิอันซ์ อยุธยา พร้อมนัดหมายวันและเวลาที่ต้องการเข้ารับบริการ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
  3. กรุณาแสดงบัตรประจำตัวประชาชน และบัตรผู้ถือกรมธรรม์ทั้งรายสามัญและประกันกลุ่ม ของบริษัทฯ แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลในวันที่มาใช้บริการ โดยลูกค้าชำระค่าใช้จ่ายเอง ณ เคาน์เตอร์การเงินที่โรงพยาบาลหลังจากใช้บริการเรียบร้อยแล้ว
เงื่อนไข

  1. ไม่จำกัดจำนวนผู้ติดตามในการใช้สิทธิวัคซีนราคาพิเศษ
  2. ราคานี้รวมค่าแพทย์และ ค่าบริการอื่นๆแล้ว
  3. กรณี ท่านไม่มาใช้สิทธิตามนัดหมาย กรุณาติดต่อโรงพยาบาลเพื่อทำการนัดหมายใหม่
โรงพยาบาลที่เข้าร่วม
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - hep-ab-hospital-list
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - bns-registered