อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - วัคซีนราคาพิเศษ จ่ายเหมาๆ

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์และไวรัสโรต้าราคาพิเศษ

บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ร่วมกับ 44 โรงพยาบาลในเครือข่ายอลิอันซ์ อยุธยาแคร์  ขอมอบสุขภาพดีให้กับลูกค้าด้วยวัคซีนราคาพิเศษ

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์  ราคา 720 บาท

วัคซีนป้องกันไวรัสโรต้า  ราคา 2,700 บาท

ระยะเวลาโครงการ เริ่มวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2562
ขั้นตอนการรับบริการ

  1. เลือกโรงพยาบาลที่ต้องการ
  2. โทรจองสิทธิ์โครงการ วัคซีนราคาพิเศษของลูกค้า อลิอันซ์ อยุธยา พร้อมนัดหมายวันและเวลาที่ต้องการเข้ารับบริการ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
  3. กรุณาแสดงบัตรประจำตัวประชาชน และบัตรผู้ถือกรมธรรม์ทั้งรายสามัญและประกันกลุ่ม ของบริษัทฯ แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลในวันที่มาใช้บริการ โดยลูกค้าชำระค่าใช้จ่ายเอง ณ เคาน์เตอร์การเงินที่โรงพยาบาลหลังจากใช้บริการเรียบร้อยแล้ว
เงื่อนไข

  1. ไม่จำกัดจำนวนผู้ติดตามในการใช้สิทธิวัคซีนราคาพิเศษ
  2. ราคานี้รวมค่าแพทย์และ ค่าบริการอื่นๆแล้ว
  3. กรณี ท่านไม่มาใช้สิทธิตามนัดหมาย กรุณาติดต่อโรงพยาบาลเพื่อทำการนัดหมายใหม่
โรงพยาบาลที่เข้าร่วม
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - vaccine-hospital-list
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - bns-registered