อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - MK-promo

อิ่มอร่อย 2 ต่อ !  โค้ดส่วนลด MK สูงสุด 200 บาท เมื่อเลือกรับกรมธรรม์แบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Policy) และชำระเบี้ยปีแรกผ่านระบบออนไลน์ตลอดเดือนธันวาคมนี้

บริการ : ลูกค้าที่ซื้อกรมธรรม์ใหม่ผ่านช่องทางตัวแทน (ระบบ AZD) และช่องทางธนาคาร (ระบบ DFL) สามารถเลือกรับกรมธรรม์แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Policy) และยังสามารถชำระเบี้ยปีแรกผ่านระบบออนไลน์ ง่าย เร็ว ครบ จบทุกปัญหาการชำระเบี้ย

ประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับจากการเลือกรับกรมธรรม์แบบอิเล็กทรอนิกส์  (e- Policy)

 1. ลูกค้าได้รับกรมธรรม์ทันทีไม่ต้องรอบริษัทฯพิมพ์และจัดส่งไปให้ตามที่อยู่ ซึ่งกรมธรรม์แบบอิเล็กทรอนิกส์  (e- Policy) นั้นมีผลในทางกฎหมายเช่นเดียวกับแบบพิมพ์
 2. ข้อมูลในกรมธรรม์ได้รับการปกป้อง ปลอดภัย ข้อมูลไม่รั่วไหล เนื่องจากมีการเข้ารหัสก่อนเปิดข้อมูล และเพิ่มความมั่นใจด้วย Digital Signature จากทางบริษัทฯ
 3. ไม่ต้องกลัวสูญหาย ลูกค้าขอใหม่ได้ตลอดเวลาผ่านทางแอพพลิเคชั่น My Allianz

รายละเอียดโปรโมชั่น:

 1. รับสิทธิ์ต่อที่ 1 โค้ดส่วนลด MK มูลค่า 100 บาท เมื่อซื้อกรมธรรม์ใหม่ผ่านแอพพลิเคชั่น AZD และเลือกรับกรมธรรม์แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Policy)  
 2. รับสิทธิ์ต่อที่ 2 โค้ดส่วนลด MK เพิ่มอีก มูลค่า 100 บาท เมื่อชำระเบี้ยประกันปีแรกแบบเครดิตการ์ดออนไลน์หรืออินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง ผ่านแอพพลิเคชั่น [AZD/DFL] ในใบคำขอฯ เดียวกัน

ระยะเวลาโครงการ  1– 31 ธันวาคม 2563

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการและการรับสิทธิ์

 1. ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์ 2 ต่อโค้ดส่วนลด MK มูลค่า 200 บาท เมื่อซื้อกรมธรรม์ใหม่ โดยเลือกรับกรมธรรม์แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Policy)  เมื่อชำระเบี้ยประกันปีแรกแบบเครดิตการ์ดออนไลน์หรืออินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง  ผ่านแอพพลิเคชั่น [AZD/DFL]  ในใบคำขอฯ เดียวกัน โดยใบคำขอฯ นั้นต้องได้รับการอนุมัติจากบริษัท
 2. สำหรับลูกค้าที่เลือกรับกรมธรรม์แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Policy) โดยไม่ได้ชำระเบี้ยประกันปีแรกผ่านระบบออนไลน์ จะได้รับสิทธิ์ต่อที่ 1 คือโค้ดส่วนลด MK มูลค่า 100 บาทเท่านั้น
 3. บริษัทฯ จะจัดส่งโค้ดส่วนลด MK ที่มีมูลค่า 100 บาท หรือ 200 บาท(ตามแต่สิทธิ์ที่ลูกค้าได้รับ) ผ่านทาง SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลูกค้าระบุไว้ในใบคำขอฯ   ภายใน 7 วันทำการ หลังจากวันที่บริษัทส่ง e-Policy ไปยังอีเมลของลูกค้า*

  *บริษัทจะส่ง e-Policy ไปยังอีเมล์ลูกค้าทันทีหลังจากที่บริษัทอนุมัติกรมธรรม์
 4. โค้ดส่วนลด MK มีอายุถึง 30 เมษายน 64
 5. โค้ดส่วนลด MK ใช้ได้ที่ร้านเอ็มเคทุกสาขา รวมทั้งสามารถใช้ร่วมกับบัตรสมาชิกเอ็มเคได้
 6. โค้ดส่วนลด MK ไม่สามารถใช้กับบริการเดลิเวอรี่ได้
 7. โค้ดส่วนลด MK ไม่สามารถใช้แลกเปลี่ยนเป็นเงินสดจากทางบริษัทฯ ได้
 8. ท่านสามารถใช้โค้ดส่วนลด MK รับบริการร่วมกับการชำระค่าอาหารด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิตก็ได้
 9. โค้ดส่วนลด MK ไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้/ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นรายการขายอื่นๆของ MK
 10. MK ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - bns-registered