อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - วัคซีนราคาพิเศษ จ่ายเหมาๆ

บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ร่วมกับโรงพยาบาลในเครือข่ายอลิอันซ์ อยุธยาแคร์ ทั่วประเทศ มอบสุขภาพดี ๆ ให้กับลูกค้าตลอดทั้งปี ด้วยวัคซีนราคาพิเศษ

ขั้นตอนการรับบริการ

  1. เลือก โรงพยาบาลที่ต้องการ
  2. โทรจองสิทธิ์โครงการ วัคซีนราคาพิเศษของลูกค้า อลิอันซ์ อยุธยา พร้อมนัดหมายวันและเวลาที่ต้องการเข้ารับบริการ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
  3. กรุณาแสดงบัตรประจำตัวประชาชน และบัตรผู้ถือกรมธรรม์ทั้งรายสามัญและประกันกลุ่ม ของบริษัทฯ แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลในวันที่มาใช้บริการ โดยลูกค้าชำระค่าใช้จ่ายเอง ณ เคาน์เตอร์การเงินที่โรงพยาบาลหลังจากใช้บริการเรียบร้อยแล้ว
เงื่อนไข

  1. ราคานี้รวมค่าแพทย์และ ค่าบริการอื่นๆแล้ว
  2. กรณี ท่านไม่มาใช้สิทธิตามนัดหมาย กรุณาติดต่อโรงพยาบาลเพื่อทำการนัดหมายใหม่
  3. ไม่จำกัดจำนวนผู้ติดตามในการใช้สิทธิวัคซีนราคาพิเศษ
วันที่ 1 พ.ค. – 30 ก.ย. 2562
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - เพิ่มภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีน 

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ราคา 720 บาท
วัคซีนป้องกันไวรัสโรต้า ราคา 2,700 บาท (แพ็กเกจหยอด 3 ครั้ง)

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - เพิ่มภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีน 

วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ A (Hepatitis A)              5,500 บาท (แพ็กเกจฉีด 2 ครั้ง)

วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ B (Hepatitis B)              4,000 บาท (แพ็กเกจฉีด 3 ครั้ง)

วันที่ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2562
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - เพิ่มภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีน 

วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ 23 สายพันธุ์                                      ราคา 1,700 บาท        
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV 4 สายพันธุ์                      ราคา 5,900 บาท บาท (แพ็กเกจฉีด 2 ครั้ง)
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV 4 สายพันธุ์                      ราคา 7,900บาท (แพ็กเกจฉีด 3 ครั้ง)
วัคซีนป้องกันอีสุกอีใส                                                                     ราคา 2,400 บาท (แพ็กเกจฉีด 2 ครั้ง)
วัคซีนป้องกันงูสวัด                                                                           ราคา 5,500 บาท

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - bns-registered