สมัครรับเงินผลประโยชน์ผ่านบัญชีธนาคาร (DCA)

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - AZAY_ContentProduct_240320_banner

สมัครรับเงินผลประโยชน์ผ่านบัญชีธนาคาร (DCA)

บริการ : สมัครรับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ผ่านบัญชีธนาคาร (DCA) สามารถสมัครบริการรับเงินผลประโยชน์ ผ่านแอปพลิเคชั่น My Allianz สะดวก สมัครได้ทันที ไม่ต้องส่งเอกสาร

ประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับจากการรับเงินผ่านบัญชีธนาคาร :
1. ไม่ต้องเสียเวลาไปทำธุรกรรมที่ธนาคาร
2. ไม่ต้องรอเคลียริ่งเช็ค
3. หมดกังวลเรื่องเช็คสูญหายระหว่างการจัดส่ง
4. มี SMS แจ้งเตือนเมื่อเงินเข้า

ผลประโยชน์ตามกรมธรรรม์ :
1. เงินปันผล
2. สินไหมสุขภาพ และสินไหมอุบัติเหตุ
3. เงินคืนตามเงื่อนไขกรมธรรม์

Tips : สมัครผ่านบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา ได้รับเงินสินไหมทดแทน ภายใน 1 วันทำการ หลังจากได้รับการอนุมัติ

ระยะเวลาโครงการ : 01 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2563

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ
1. เฉพาะท่านที่สมัครบริการรับเงินผลประโยชน์ผ่านบัญชีธนาคาร โดยสมัครผ่าน แอปพลิเคชั่น My Allianz เท่านั้น
2. ในกรณี ที่ท่านยังไม่มี แอปพลิเคชั่น My Allianz สามารถดาวน์โหลดได้ จาก Link คลิก
IOS : https://apple.co/2tavCrZ Android : http://bit.ly/2K2ynp4
3. บริษัท จะทำการจัดส่งโค้ดที่มีมูลค่า 50 บาท ผ่านทาง SMS ตามหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ท่านให้ไว้กับบริษัท ภายใน 15 วัน หลังจากวันที่บริษัทอนุมัติเรียบร้อย
4. ท่านสามารถนำโค้ดดังกล่าวไปใช้ เป็นส่วนลดในแอปพลิเคชั่น Lazada ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563
5. โค้ดส่วนลดที่จัดส่งให้ไม่สามารถนำไปแลกหรือทอนเป็นเงินสดได้
6. สมัครบริการ สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันผ่านช่องทางตัวแทน ช่องทางการขายผ่านธนาคาร และช่องทางการขายผ่านโทรศัพท์
7. จำกัด 1 สิทธิ ต่อลูกค้า 1 ท่านเท่านั้น

เงื่อนไขเพิ่มเติม
1. ลูกค้าต้องสมัครสมาชิก และทำการล็อคอินก่อนการใช้โค้ดส่วนลดนี้ผ่านแอปพลิเคชั่น Lazada เท่านั้น
2. รายการส่วนลดไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้/ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นรายการขายอื่นๆของลาซาด้า
และไม่สามารถใช้ร่วมกับสินค้าที่กฎหมายควบคุมการจัดรายการส่งเสริมการขายได้
3. โปรโมชั่นนี้ใช้กับการชำระเงินเต็มจำนวนเท่านั้น
4. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับการสั่งซื้อแบบคอร์ปอเรท และไม่สามารถใช้ได้กับตัวแทนจำหน่าย
5. ลาซาด้าขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขตามที่บริษัทกำหนด อีกทั้งสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง
6. เงื่อนไขรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
7. เงื่อนไขการซื้อสินค้า การคืนสินค้า เป็นไปตามที่ www.lazada.co.th กำหนด

วิธีการสมัครรับบริการเงินผลประโยชน์ผ่านบัญชีธนาคาร

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - DCA
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - bns-registered