ลูกค้าอลิอันซ์อยุธยา แบ่งชำระ 0% WISE PAY นานสุด 6 เดือน

หมายเหตุ โปรโมชั่นหรือรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน หรือแบบประกันยูนิตลิงค์
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - AllianzeAyudhya-Tentcard1
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - AllianzeAyudhya-Tentcard2
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - bns-registered