โปรโมชั่นบัตรเครดิต 2564

ข้อมูลแนะนำ

ศูนย์ดูแลลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา พร้อมให้บริการลูกค้าแบบ One Stop Service บริการข้อมูลถูกต้องชัดเจน สะดวก และรวดเร็วผ่าน 3 ช่องทางหลัก ดังนี้

โทร.1373 ตลอด 24 ชั่วโมง

สอบถามข้อมูลออนไลน์

customercare@azay.co.th

 • สอบถามข้อมูล
 • เครื่องมือออนไลน์
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - BankPromotion-OneWeb

กรุงศรี - ใช้กรุงศรีมีเฮยาวไป! ตลอดทั้งปี 0% 4 เดือน

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - krungsri

1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

** ยกเว้นผลิตภัณฑ์ควบการลงทุน Unit Linked Product 20,000 บาทขึ้นไป* (หลังหักดาวน์ ถ้ามี)

* บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์: ราคาสินค้าผ่อนต่องวดต้องไม่ต่ำกว่า 300 บาท

* บัตรเครดิตกรุงศรี และบัตรในเครือ: ราคาสินค้าผ่อนต่องวดต้องไม่ต่ำกว่า 500 บาท

ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน

ค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงินสาหรับลูกค้าคือ 0% สาหรับการผ่อนชำระ 4 เดือน

รายชื่อบัตรที่เข้าร่วมทั้งหมด:

บริการเงินผ่อนชำระอัตโนมัติผ่าน (1) บัตรกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์, บัตรกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ วีซ่า, บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า แพลตินัม, บัตรเซ็นทรัล เดอะวัน เฟิร์สช้อยส์, บัตรโฮมโปร เฟิร์สช้อยส์ และบัตรเมกาโฮม เฟิร์สช้อยส์ ซึ่งให้บริการสินเชื่อ โดยบริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด (2) บัตรเครดิตกรุงศรี วีซ่า/มาสเตอร์การ์ด และ บัตรเครดิตโฮมโปร วีซ่า ซึ่งให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด และ (3) บัตรเซ็นทรัล เครดิตคาร์ด/ซิมเพิล วีซ่า คาร์ด และบัตรเซ็นทรัล เดอะวัน เครดิตคาร์ด ซึ่งให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท เจเนอรัลคาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด และ (4) บัตรเครดิต เทสโก้ โลตัส วีซ่า ซึ่งให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท เทสโก้ โลตัส มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด

กรุงไทย - รับสิทธิประโยชน์ 2 สิทธิ์ ผ่านทุกช่องทางการขาย

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - ktc

1 มกราคม -  30 มิถุนายน 2564 (ลูกค้าต้องลงทะเบียนก่อนที่จะชำระเบี้ย)

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

เมื่อสมาชิกเคทีซีซื้อและชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต หรือเบี้ยประกันภัย ที่ร่วมรายการของผู้มอบสิทธิประโยชน์ ทั้งเบี้ยประกันภัยปีแรก และปีต่ออายุ ด้วยบัตรเครดิต KTC จะได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้

สิทธิประโยชน์ที่ 1 : รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ เมื่อมียอดชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต หรือ เบี้ยประกันภัย ต่อเซลส์สลิป ตามที่กำหนด ดังนี้ (เครดิตเงินคืน / เดือน / หมายเลขบัตรฯ ที่ร่วมรายการ)

 • ชำระค่าเบี้ยประกันฯ 500,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 5,000 บาท
 • ชำระค่าเบี้ยประกันฯ 100,000 – 499,999 บาท/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 1,000 บาท
 • ชำระค่าเบี้ยประกันฯ 80,000 – 99,999 บาท/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 800 บาท
 • ชำระค่าเบี้ยประกันฯ 60,000 – 79,999 บาท/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 600 บาท
 • ชำระค่าเบี้ยประกันฯ 40,000 – 59,999 บาท/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 400 บาท
 • ชำระค่าเบี้ยประกันฯ 20,000 – 39,999 บาท/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 200 บาท

***โดยสมาชิกเคทีซีจะได้รับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้สูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท ต่อเดือน ต่อหมายเลขบัตรฯ และสูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท ตลอดระยะเวลารายการ ต่อหมายเลขบัตรฯ

สิทธิประโยชน์ที่ 2 : ใช้คะแนน KTC FOREVER ทุก 1,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 130 บาท ของยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ทุก 1,000 บาท ต่อเซลส์สลิป โดยสมาชิกเคทีซีสามารถใช้คะแนนได้ตามจํานวนที่ต้องการแลกรับเครดิตเงินคืน สูงสุดไม่เกินยอดชําระค่าเบี้ยประกันชีวิตหรือเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรฯ ต่อเซลส์สลิป

เงื่อนไขการขอรับสิทธิประโยชน์ :          

 1. สงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ, บัตรเครดิต KTC-ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บัตรเครดิต KTC - SCG VISA PURCHASING, บัตรเครดิต KTC CASH BACK และสินเชื่อบัตรกดเงินสด KTC PROUD ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 2. สงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC – ROYAL ORCHID PLUS ทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมรับสิทธิประโยชน์ที่ 2 ได้
 3. สมาชิกเคทีซีที่ประสงค์จะรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ตามวิธีการที่เคทีซีกำหนด
 4. สมาชิกเคทีซีที่ได้รับเครดิตเงินคืนตามสิทธิประโยชน์ที่ 1 จะไม่ได้รับคะแนนเคทีซีทุกประเภทจากยอดชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตหรือเบี้ยประกันภัยที่นำมาคำนวณเพื่อมอบเครดิตเงินคืนตามสิทธิประโยชน์ที่ 1 ของรายการนี้ โดยสมาชิกเคทีซีจะได้รับคะแนนเคทีซี จากยอดใช้จ่ายดังกล่าวเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกเคทีซีไปก่อนโดยอัตโนมัติ และคะแนนดังกล่าวทั้งหมดจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกเคทีซี ภายในวันเดียวกันกับวันที่สมาชิกเคทีซีจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ตามรายการนี้ ทั้งนี้ ในกรณีที่เคทีซีไม่สามารถหักคะแนนทั้งหมดดังกล่าวออกจากบัญชีบัตรฯ เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ไม่ทำการเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ให้แก่สมาชิกเคทีซีทั้งจำนวน
 5. ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตามเงื่อนไขรายการนี้ จำกัดเฉพาะรายการชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตหรือเบี้ยประกันภัยแบบชำระเต็มจำนวนเท่านั้น โดยขอสงวนสิทธิ์ไม่นำยอดใช้จ่ายในรายการผ่อนชำระกับบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท, รายการชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตประเภท Unit Linked รายการหักชำระค่าเบี้ยประกันภัยอัตโนมัติผ่านบัตรเครดิต KTC,ดอกเบี้ย, ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน, ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้า/บริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ Refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบเครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกตามรายการนี้
 6. เคทีซีจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกเคทีซี ภายใน 60 วัน นับจากวันสุดท้ายของเดือนที่สมาชิกเคทีซีทำรายการชำระค่าเบี้ยประกันภัยชีวิต/ประกันภัยผ่านบัตรฯ ตามเงื่อนไขรายการนี้
 7. สิทธิประโยชน์ในรายการนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิให้แก่บุคคลอื่นได้
 8. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขรายการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 10. เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตหรือประกันภัย การพิจารณาการรับประกันชีวิตหรือประกันภัยหรือการให้ความคุ้มครองตามเงื่อนไขประกันชีวิตหรือประกันภัยตามรายการนี้
 11. กรณีมีข้อพิพาทเกี่ยวกับการใช้บัตรฯสำหรับโครงการนี้คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด กรณีมีข้อพิพาทเกี่ยวกับรายละเอียด ความคุ้มครองของผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตหรือประกันภัยภั ผู้มอบสิทธิประโยชน์จะเป็นผู้พิจารณาและดำเนินการเกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าว
 12. เงื่อนไขรายการอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่เคทีซีกำหนด

AMEX Credit Card Promotion - แบ่งชำระ 0% WISE PAY นานสูงสุด 6 เดือน* กับ อลิอันซ์ อยุธยา

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - amex

1 มกราคม -  30 มิถุนายน 2564

สิทธิพิเศษนี้เฉพาะสมาชิกบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส® ซึ่งออกโดยบริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จำกัด ยกเว้น บัตรธุรกิจ อเมริกัน เอ็กซ์เพรส และบัตรบริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส

*หมายเหตุ: บัตรเครดิตแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส จะไม่สามารถรับคะแนนสะสมปกติแพลทินัม การบินไทย

อเมริกัน เอ็กซ์เพรส เมื่อชำระค่าใช้จ่ายผ่านรายการ 0% WISE PAY ณ อลิอันซ์ อยุธยา

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษนี้ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ("ระยะเวลาส่งเสริมการขาย") 
 • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะสมาชิกบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ซึ่งออกโดยบริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จำกัด (“อเมริกัน เอ็กซ์เพรส”) ยกเว้นบัตรธุรกิจ อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (American Express Business Card) และ บัตรบริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (American Express Corporate Card)
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ได้กับแผนประกันชีวิตควบการลงทุน (ยูนิต ลิงค์)
 • รายการแบ่งชำระ 0% WISE PAY สมาชิกบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส สามารถทำรายการแบ่งชำระได้นาน 3 หรือ 6 เดือน สำหรับค่าเบี้ยประกัน ณ อลิอันซ์ อยุธยา
 • ยอดใช้จ่ายขั้นต่ำหรือเงินต้นต้องไม่ต่ำกว่า 50,000 บาทต่อธุรกรรม
 • บัตรเครดิตแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส จะไม่สามารถรับคะแนนสะสมปกติแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส เมื่อชำระค่าใช้จ่ายผ่านรายการ 0% WISE PAY ณ อลิอันซ์ อยุธยา
 • สิทธิพิเศษนี้มอบให้เฉพาะสมาชิกบัตรที่บัญชีใดๆ ที่มีอยู่กับอเมริกัน เอ็กซ์เพรส อยู่ในสถานภาพที่ดี และสมาชิกบัตรต้องไม่ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ของสมาชิกภาพบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ตลอดระยะเวลาที่ได้รับสิทธิ์ ไปจนถึงวันที่มีการใช้สิทธิ์
 • อเมริกัน เอ็กซ์เพรส สงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของสิทธิพิเศษนี้ในเวลาใดก็ได้ โดยเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งอันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิพิเศษนี้ คำตัดสินของอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ถือเป็นที่สุดและมีผลผูกพันทุกฝ่าย
 • กรณีที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการนี้มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกันระหว่างฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือเอาฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก
 • เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ อลิอันซ์ อยุธยา กรุณาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ณ เคาน์เตอร์ชำระเงิน
 • เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการ 0% WISE PAY กรุณาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.americanexpress.com/th/th/campaigns/wisepay/index.html
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - bns-registered