อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - Prestige Health Care Program 2019

ข้อมูลแนะนำ

ศูนย์ดูแลลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา พร้อมให้บริการลูกค้าแบบ One Stop Service บริการข้อมูลถูกต้องชัดเจน สะดวก และรวดเร็วผ่าน 3 ช่องทางหลัก ดังนี้

โทร.1373 ตลอด 24 ชั่วโมงสอบถามข้อมูลออนไลน์customercare@azay.co.th

 • สอบถามข้อมูล
 • เครื่องมือออนไลน์
 • สมัครรับข่าวสาร

PRESTIGE HEALTHCARE PROGRAM 2019 โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี 2562

ในปีนี้ลูกค้าจะได้รับเป็นรหัสตรวจสุขภาพประจำตัว ส่งถึงมือลูกค้าทุกท่าน ทางไปรษณีย์ ในกรณีทำหายลูกค้าสามารถขอรับรหัสตรวจสุขภาพประจำตัวผ่านทาง Line AZAYfan ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถนำรหัสไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ* เพื่อรับสิทธิ์ตรวจสุขภาพได้อย่างสะดวกสบาย

เงื่อนไขในการใช้สิทธิ์ตรวจสุขภาพ

1. *ลูกค้าต้องทำการโทรนัดหมายกับทางโรงพยาบาลล่วงหน้า 3 วันทำการ มิฉะนั้นโรงพยาบาลอาจปฏิเสธการให้บริการได้ หากการจองสิทธิ์ตรวจสุขภาพ ณ. โรงพยาบาลนั้นเต็ม หรือไม่สามารถอำนวยความสะดวกได้เพียงพอ

2. ลูกค้าต้องแสดงรหัสตรวจสุขภาพประจำตัวพร้อมบัตรประชาชนที่โรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการบริการ

3. รับสิทธิ์ได้ตั้งแต่ 1 มี.ค. 2562 – 28 ก.พ. 2563

4. ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

5. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7. สามารถโอนสิทธิ์ในการตรวจสุขภาพให้กับบุคคลที่มีนามสกุลเดียวกันเท่านั้น

*ตรวจสอบโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ คลิก

*ตรวจสอบโปรแกรมการตรวจสุขภาพ คลิก

*ขอเปลี่ยนจากสิทธิ์ตรวจสุขภาพเป็นการใช้ สปา หรือ รถรับส่งสนามบินได้เลย คลิก โดยผ่าน LINE @azayfan บนมือถือ

*ดูรายละเอียดแพคเกจสปา  คลิก หรือ รถรับส่งสนามบิน  คลิก

รายละเอียดการได้รับสิทธิ์แบ่งตามแพคเกจ

 • Classic Package

 • Executive Package

 • Diamond Package

Classic Package

สำหรับลูกค้า อลิอันซ์ อยุธยา เพรสทีจ ที่มีการชำระเบี้ยประกันภัยรวมทุกกรมธรรม์ จำนวน 300,000 – 2,999,999 บาท ต่อปี

*โดยนับรวมทั้งเบี้ยประกันภัยปีแรก (FYP) ที่กรมธรรม์มีการอนุมัติตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. -31 ธ.ค. 2561 และเบี้ยปีต่ออายุ (RYP) ที่มีรอบการชำระเงิน (Due) ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. -31 ธ.ค. 2560 ทั้งนี้จะต้องมีการชำระเงินในระยะเวลาผ่อนผัน 30 วัน หรือชำระล่วงหน้าไม่เกิน 30 วัน

Executive Package

สำหรับลูกค้า อลิอันซ์ อยุธยา เพรสทีจ ที่มีการชำระเบี้ยประกันภัยรวมทุกกรมธรรม์ จำนวน จำนวน 3,000,000 – 9,999,999 บาท ต่อปี

*โดยนับรวมทั้งเบี้ยประกันภัยปีแรก (FYP) ที่กรมธรรม์มีการอนุมัติตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. -31 ธ.ค. 2561 และเบี้ยปีต่ออายุ (RYP) ที่มีรอบการชำระเงิน (Due) ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. -31 ธ.ค. 2560 ทั้งนี้จะต้องมีการชำระเงินในระยะเวลาผ่อนผัน 30 วัน หรือชำระล่วงหน้าไม่เกิน 30 วัน

Diamond Package

สำหรับลูกค้า อลิอันซ์ อยุธยา เพรสทีจ ที่มีการชำระเบี้ยประกันภัยรวมทุกกรมธรรม์ จำนวนตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ต่อปี

*โดยนับรวมทั้งเบี้ยประกันภัยปีแรก (FYP) ที่กรมธรรม์มีการอนุมัติตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. -31 ธ.ค. 2561 และเบี้ยปีต่ออายุ (RYP) ที่มีรอบการชำระเงิน (Due) ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. -31 ธ.ค. 2560 ทั้งนี้จะต้องมีการชำระเงินในระยะเวลาผ่อนผัน 30 วัน หรือชำระล่วงหน้าไม่เกิน 30 วัน

คำแนะนำก่อนเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ

การเตรียมตัว

 • พักผ่อนให้เพียงพอ การอดนอนจะทำให้ความดันโลหิตสูงกว่าที่เป็นจริง
 • งด อาหารและน้ำที่มีน้ำตาล 8-12 ช.ม.ก่อนเจาะเลือด หากกระหายน้ำมาก ให้จิบน้ำเปล่าได้เพียงเล็กน้อย (หลังจากเจาะเลือดแล้ว สามารถรับประทานอาหาร และดื่มน้ำได้ทันที)
 • หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ และคาเฟอีน อย่างน้อย 24 ช.ม. ก่อนการตรวจสุขภาพ
 • ควรตรวจสุขภาพในช่วงเช้า เพื่อไม่ให้ร่างกายอิดโรยเกินไป
 • สุภาพสตรีที่ต้องการตรวจภายใน ควรตรวจก่อนหรือหลังมีประจำเดือน 7 วัน

การแต่งกาย

 • สวมเสื้อผ้าที่ค่อนข้างหลวม สบาย เพื่อสะดวกในการตรวจสุขภาพ
 • สวมเสื้อผ้าที่สามารถพับแขนได้ และไม่รัดแน่น เพื่อสะดวกในการเจาะเลือด
 • กรณีต้องการทดสอบสมรรถภาพของหัวใจด้วยการวิ่งบนสายพาน (Exercise Stress Test) สวมเสื้อผ้า และรองเท้าที่เคลื่อนไหวสะดวก
 • กรณีต้องการตรวจภายใน (เฉพาะสุภาพสตรี) สวมกระโปรง

วิธีการเก็บปัสสาวะ

 • ถ่ายปัสสาวะช่วงแรกทิ้งไปก่อน แล้วค่อยเก็บตัวอย่างปัสสาวะช่วงกลาง และทิ้งปัสสาวะช่วงสุดท้ายไป
 • สุภาพสตรีที่อยู่ในช่วงมีประจำเดือนไม่ควรตรวจ หรือถ้าต้องการตรวจ ควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ

การเอกซเรย์ปอด

 • งดใส่เครื่องประดับต่างๆ ที่เป็นโลหะ
 • งดใส่ชุดชั้นในที่เป็นโครงเหล็ก
 • สุภาพสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับการเอ็กซเรย์ หากไม่แน่ใจว่าตั้งครรภ์หรือไม่ กรุณาปรึกษาเจ้าหน้าที่ก่อนเข้ารับการเอ็กซเรย์
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - bns-registered