Prestige HealthCare Program 2018

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - Prestige Health Care Program 2017

ข้อมูลแนะนำ

ศูนย์ดูแลลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา พร้อมให้บริการลูกค้าแบบ One Stop Service บริการข้อมูลถูกต้องชัดเจน สะดวก และรวดเร็วผ่าน 3 ช่องทางหลัก ดังนี้

โทร.1373 ตลอด 24 ชั่วโมงสอบถามข้อมูลออนไลน์customercare@azay.co.th

 • สอบถามข้อมูล
 • เครื่องมือออนไลน์
 • สมัครรับข่าวสาร

เงื่อนไขในการใช้สิทธิ์ตรวจสุขภาพ

1. *ลูกค้าต้องทำการโทรนัดหมายกับทางโรงพยาบาลล่วงหน้า 2 วันทำการ มิฉะนั้นโรงพยาบาลอาจปฏิเสธการให้บริการได้ หากการจองสิทธิ์ตรวจสุขภาพ ณ. โรงพยาบาลนั้นเต็ม

2. ลูกค้าต้องแสดงรหัสตรวจสุขภาพประจำตัวพร้อมบัตรประชาชนที่โรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการบริการ

3. รับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2561 – 28 ก.พ. 2562

4.ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

5.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7.ไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการตรวจสุขภาพให้กับบุคคลอื่นได้ในทุกกรณี

*สามารถเปลี่ยนจากสิทธิ์ตรวจสุขภาพเป็นการใช้ สปา ได้ รายละเอียดสปา คลิก

*ตรวจสอบโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ คลิก

*ตรวจสอบแพคเกจการตรวจสุขภาพ คลิก

**สำหรับโรงพยาบาล BNH ต้องทำการจองสิทธิ์ล่วงหน้าอย่างน้อง 2 วันทำการ

เงื่อนไขการได้รับสิทธิ์

 • Classic Package

 • Executive Package

 • Diamond Package

Classic Package

เงื่อนไขการได้รับรหัสตรวจสุขภาพ

เป็นลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา เพรสทีจ ที่มีการชำระเบี้ยประกันภัยรวมทุกกรมธรรม์ จำนวน 300,000 – 2,999,999 บาท

*โดยนับรวมทั้งเบี้ยประกันภัยปีแรก (FYP) ที่กรมธรรม์มีการอนุมัติตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. -31 ธ.ค. 2560 และเบี้ยปีต่ออายุ (RYP) ที่มีรอบการชำระเงิน (Due) ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. -31 ธ.ค. 2560 ทั้งนี้จะต้องมีการชำระเงินในระยะเวลาผ่อนผัน 30 วัน หรือชำระล่วงหน้าไม่เกิน 30 วัน

Executive Package

เงื่อนไขการได้รับรหัสตรวจสุขภาพ

เป็นลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา เพรสทีจ ที่มีการชำระเบี้ยประกันภัยรวมทุกกรมธรรม์ จำนวน จำนวน 3,000,000 – 9,999,999 บาท

*โดยนับรวมทั้งเบี้ยประกันภัยปีแรก (FYP) ที่กรมธรรม์มีการอนุมัติตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. -31 ธ.ค. 2560 และเบี้ยปีต่ออายุ (RYP) ที่มีรอบการชำระเงิน (Due) ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. -31 ธ.ค. 2560 ทั้งนี้จะต้องมีการชำระเงินในระยะเวลาผ่อนผัน 30 วัน หรือชำระล่วงหน้าไม่เกิน 30 วัน

Diamond Package

เงื่อนไขการได้รับรหัสตรวจสุขภาพ

เป็นลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา เพรสทีจ ที่มีการชำระเบี้ยประกันภัยรวมทุกกรมธรรม์ จำนวนตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป

*โดยนับรวมทั้งเบี้ยประกันภัยปีแรก (FYP) ที่กรมธรรม์มีการอนุมัติตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. -31 ธ.ค. 2560 และเบี้ยปีต่ออายุ (RYP) ที่มีรอบการชำระเงิน (Due) ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. -31 ธ.ค. 2560 ทั้งนี้จะต้องมีการชำระเงินในระยะเวลาผ่อนผัน 30 วัน หรือชำระล่วงหน้าไม่เกิน 30 วัน

คำแนะนำก่อนเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ

การเตรียมตัว

 • พักผ่อนให้เพียงพอ การอดนอนจะทำให้ความดันโลหิตสูงกว่าที่เป็นจริง
 • งด อาหารและน้ำที่มีน้ำตาล 8-12 ช.ม.ก่อนเจาะเลือด หากกระหายน้ำมาก ให้จิบน้ำเปล่าได้เพียงเล็กน้อย (หลังจากเจาะเลือดแล้ว สามารถรับประทานอาหาร และดื่มน้ำได้ทันที)
 • หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ และคาเฟอีน อย่างน้อย 24 ช.ม. ก่อนการตรวจสุขภาพ
 • ควรตรวจสุขภาพในช่วงเช้า เพื่อไม่ให้ร่างกายอิดโรยเกินไป
 • สุภาพสตรีที่ต้องการตรวจภายใน ควรตรวจก่อนหรือหลังมีประจำเดือน 7 วัน

การแต่งกาย

 • สวมเสื้อผ้าที่ค่อนข้างหลวม สบาย เพื่อสะดวกในการตรวจสุขภาพ
 • สวมเสื้อผ้าที่สามารถพับแขนได้ และไม่รัดแน่น เพื่อสะดวกในการเจาะเลือด
 • กรณีต้องการทดสอบสมรรถภาพของหัวใจด้วยการวิ่งบนสายพาน (Exercise Stress Test) สวมเสื้อผ้า และ
 • รองเท้าที่เคลื่อนไหวสะดวก
 • กรณีต้องการตรวจภายใน (เฉพาะสุภาพสตรี) สวมกระโปรง

วิธีการเก็บปัสสาวะ

 • ถ่ายปัสสาวะช่วงแรกทิ้งไปก่อน แล้วค่อยเก็บตัวอย่างปัสสาวะช่วงกลาง และทิ้งปัสสาวะช่วงสุดท้ายไป
 • สุภาพสตรีที่อยู่ในช่วงมีประจำเดือนไม่ควรตรวจ หรือถ้าต้องการตรวจ ควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ

การเอกซเรย์ปอด

 • งดใส่เครื่องประดับต่างๆ ที่เป็นโลหะ
 • งดใส่ชุดชั้นในที่เป็นโครงเหล็ก
 • สุภาพสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับการเอ็กซเรย์ หากไม่แน่ใจว่าตั้งครรภ์หรือไม่ กรุณาปรึกษาเจ้าหน้าที่ก่อนเข้ารับการเอ็กซเรย์
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - bns-registered