ประกันออมทรัพย์ ออมไว ได้คืนเยอะ 17/7

ข้อมูลแนะนำ

ศูนย์ดูแลลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา พร้อมให้บริการลูกค้าแบบ One Stop Service บริการข้อมูลถูกต้องชัดเจน สะดวก และรวดเร็วผ่าน 3 ช่องทางหลัก ดังนี้

โทร.1373 ตลอด 24 ชั่วโมงสอบถามข้อมูลออนไลน์customercare@azay.co.th

 • สอบถามข้อมูล
 • เครื่องมือออนไลน์
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - ประกันออมทรัพย์ ออมไว ได้คืนเยอะ 17/7

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

 • ออมสั้นพร้อมรับความคุ้มครองชีวิต
 • เริ่มต้นเพียงวันละ 25 บ.
 • การันตีผลตอบแทนแน่นอน
 • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดปี 100,000 บาท

ข้อมูลแบบประกันออมทรัพย์

อยากออมเงินแบบสบายๆ เพื่ออนาคต
แบบได้ผลตอบแทนที่แน่นอนและคุ้มค่า

 • ออมสั้นๆ เพียง 7 ปี พร้อมรับความคุ้มครองชีวิต
 • การันตีเงินคืน 3% ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2 – 8 และเพิ่มเป็น 5% ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 9 - 15
 • เพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนให้เงินออมด้วยเงินปันผลรายปี*
 • รวมผลประโยชน์ด้านการออมตลอดสัญญาขั้นต่ำ 226 %
 • รับความคุ้มครองชีวิตที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สูงสุดถึง 200 % ระหว่างปีกรมธรรม์ที่ 7-17
 • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดปีละ 100,000 บาท (ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร)
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - quick-save

รายละเอียดแบบประกัน

 • อายุที่ขอเอาประกันภัย 20-60 ปี
 • จ่ายเบี้ยประกันภัย 7 ปี คุ้มครอง 17 ปี
 • เริ่มต้นออมได้เพียง 25 บาท/วัน (สำหรับแผน 1)
 • ตอบคำถามสุขภาพสั้นๆ ง่ายๆ สะดวก รวดเร็ว
 • สามารถเลือกชำระเบี้ยแบบรายเดือน / ราย 3 เดือน / ราย 6 เดือน และ รายปีได้

% หมายถึง % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
*ขึ้นอยู่กับการพิจารณาและผลตอบแทนการลงทุนของบริษัท

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง

 • กรณีไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทจะบอก ล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันทำสัญญาประกันภัย หรือวันต่ออายุกรมธรรม์ครั้งหลังสุด หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิม
 • ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

เงินปันผลรายปี

บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลรายปีให้ผู้เอาประกันภัย หากมีการพิจารณาว่าจะจ่าย จะเริ่มพิจารณาตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 7 เป็นต้นไป โดยเงินปันผลนี้ขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนที่บริษัทจัดสรรให้ผู้เอาประกันภัย ซึ่งเงินปันผลรายปีนี้จะแตกต่างกันในแต่ละแบบประกันภัย ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อกำหนด และวิธีการคำนวณเงินปันผลที่บริษัทพิจารณาในแต่ละปี การคำนวณก่อนหน้านี้เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น

หมายเหตุ

 • ข้อมูล ที่ระบุข้างต้นเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนดเงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ประกันภัย
 • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในเงื่อนไขและความคุ้มครองของแบบประกันภัยก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย
ความคุ้มครอง/ผลประโยชน์
 • ชีวิต
 • ลดหย่อนภาษี
 • ออมเงิน
สัญญาเพิ่มเติมที่ซื้อเพิ่มได้
 • ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบได้
แบบประกันแนะนำ
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - Sungwaisookjai_web_banner_600x300 

ประกันชีวิตสูงวัย สุขใจ (เพื่อผู้สูงอายุ) มีเงินคืนทุก 5 ปี

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - bns-registered