ประกันออมทรัพย์มาย เซฟวิ่งส์ 10/6 (มีเงินปันผล)

ข้อมูลแนะนำ

ศูนย์ดูแลลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา พร้อมให้บริการลูกค้าแบบ One Stop Service บริการข้อมูลถูกต้องชัดเจน สะดวก และรวดเร็วผ่าน 3 ช่องทางหลัก ดังนี้

โทร.1373 ตลอด 24 ชั่วโมงสอบถามข้อมูลออนไลน์customercare@azay.co.th

 • สอบถามข้อมูล
 • เครื่องมือออนไลน์
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - ประกันออมทรัพย์

จุดเด่นผลิตภัณฑ์ประกันออมทรัพย์

 • ออมสั้น การันตี เงินคืนทุกปีตั้งแต่ปีแรก
 • ออมสบายๆ พร้อมรับความคุ้มครองชีวิต
 • แนบความคุ้มครองสุขภาพและอุบัติเหตุเพิ่มได้
 • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 1 แสนบาท

ข้อมูลแบบประกันออมทรัพย์

ประกันออมทรัพย์ออมเบาๆ รับเงินคืนทุกปี พร้อมความคุ้มครองชีวิต และมั่นใจยิ่งขึ้นเมื่อซื้อความคุ้มครองด้านสุขภาพและอุบัติเหตุเพิ่ม
 • เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น เดือนละ 1,620 บาท (ตัวอย่างเบี้ยประกันภัยสำหรับเพศชาย อายุ 35 ปี)
 • จ่ายเบี้ยประกันภัย 6 ปี คุ้มครองนานถึง 10 ปี
 • รับเงินคืน 6% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยทุกปี ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ปีที่ 1 ถึงปีที่ 10
 • รับเงินคืนเมื่อครบกำหนดสัญญา 160% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • มีโอกาสรับผลตอบแทนเพิ่มเติมในรูปแบบเงินปันผลรายปีตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2 และเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญา
 • รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญาขั้นต่ำ 220% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูงสุดถึง 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

หมายเหตุ

 • ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น เพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนดเงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ประกันภัย
 • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในเงื่อนไขและความคุ้มครองของแบบประกันภัยก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย
 • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
ความคุ้มครอง/ ผลประโยชน์
 • ชีวิต
 • ลดหย่อนภาษี
 • ออมเงิน
สัญญาเพิ่มเติมที่ซื้อเพิ่มได้
 • ผู้ป่วยใน
 • ชดเชยรายได้
 • คุ้มครองอุบัติเหตุ
 • ผู้ป่วยนอก
 • คุ้มครองการทุพพลภาพ
 • คุ้มครองโรคร้าย
แบบประกันแนะนำ
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - product-my-quick-return-12-6 

การันตีรับเงินคืนรวมตลอดสัญญา 623%

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - bns-registered