ประกันชีวิตอยุธยาเกษียณมั่นคง A65/A65

ข้อมูลแนะนำ

ศูนย์ดูแลลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา พร้อมให้บริการลูกค้าแบบ One Stop Service บริการข้อมูลถูกต้องชัดเจน สะดวก และรวดเร็วผ่าน 3 ช่องทางหลัก ดังนี้

โทร.1373 ตลอด 24 ชั่วโมงสอบถามข้อมูลออนไลน์customercare@azay.co.th

 • สอบถามข้อมูล
 • เครื่องมือออนไลน์
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - ประกันชีวิตอยุธยาเกษียณมั่นคง A65/A65

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

 • แบบประกันเพื่อการวางแผนเกษียณ
 • เลือกอายุเกษียณได้ตามต้องการที่ 55 60 หรือ 65 ปี
 • เลือกรับเงินหลังเกษียณได้หลายแบบ ทั้งเงินก้อน รับเป็นงวดๆ หรือทั้งสองแบบ
 • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 1 แสนบาท

ข้อมูลแบบประกัน

ชีวิตสุขสบาย ด้วยเงินบั้นปลายยามเกษียณ
อยากเกษียณตอนอายุ 65 ปี
 • เบี้ยเริ่มต้นเดือนละ 360 บาท (ตัวอย่างเบี้ยประกันภัยสำหรับเพศชาย อายุ 35 ปี)
 • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท
 • ชำระเบี้ยประกันภัยจนถึงอายุ 65 ปี
 • สามารถเลือกรับผลประโยชน์ได้หลากหลายแบบ
  1. รับเงินก้อนทั้งหมด ตอนอายุ 65 ปี หรือ
  2. เริ่มรับเงินรายงวดตั้งแต่อายุ 65 ปี หรือ
  3. รับเงินก้อนบางส่วนและเงินรายงวดบางส่วนตั้งแต่อายุ 65 ปี
 • ตอบโจทย์การวางแผนการเกษียณ โดยการเลือกรับเงินรายงวด ซึ่งสามารถรับแบบรายเดือน ราย 3 เดือน 6 เดือน หรือรายปี (จำนวนเงินต่องวดที่รับต้องไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท)
 • สามารถเลือกระยะเวลาของการรับเงินรายงวดได้ จนถึงอายุ 75, 80 หรือ 90 ปี แล้วแต่ความต้องการ

รายละเอียดแบบประกัน

 • อายุที่สามารถขอเอาประกันภัยตั้งแต่ 16-45 ปี
 • คุ้มครองการเสียชีวิต หากเสียชีวิตก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้รับประโยชน์รับเงินขั้นต่ำ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท หรือเบี้ยประกันภัยขึ้นต่ำ 4,000 บาทต่อปี
 • สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมที่เกียวกับสุขภาพและอุบัติเหตุแนบได้

หมายเหตุ

 • ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น เพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนดเงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ประกันภัย
 • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในเงื่อนไขและความคุ้มครองของแบบประกันภัยก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย
ความคุ้มครอง/ ผลประโยชน์
 • ชีวิต
 • บำนาญ
 • ลดหย่อนภาษี
 • เกษียณอายุ
 • ออมเงิน
สัญญาเพิ่มเติมที่ซื้อเพิ่มได้
 • ผู้ป่วยใน
 • ชดเชยรายได้
 • คุ้มครองอุบัติเหตุ
 • ผู้ป่วยนอก
 • คุ้มครองการทุพพลภาพ
 • คุ้มครองโรคร้าย
แบบประกันแนะนำ
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - product-annuity-five 

อยากจ่ายเบี้ยสั้นๆ เพียง 5 ปี รับบำนาญยาวพร้อมลดหย่อนภาษี

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - bns-registered