ประกันชีวิตอยุธยาเฉพาะกาล 10/10

ข้อมูลแนะนำ

ศูนย์ดูแลลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา พร้อมให้บริการลูกค้าแบบ One Stop Service บริการข้อมูลถูกต้องชัดเจน สะดวก และรวดเร็วผ่าน 3 ช่องทางหลัก ดังนี้

โทร.1373 ตลอด 24 ชั่วโมงสอบถามข้อมูลออนไลน์customercare@azay.co.th

 • สอบถามข้อมูล
 • เครื่องมือออนไลน์
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - ประกันชีวิตอยุธยาเฉพาะกาล

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

 • แบบประกันเพื่อความคุ้มครองชีวิตอย่างแท้จริง
 • หมดห่วงคนข้างหลังหากเกิดเหตุไม่คาดคิด
 • เบี้ยไม่แพง ความคุ้มครองสูง
 • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 1 แสนบาท ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร

ข้อมูลแบบประกัน

ประกันเบี้ยต่ำ ความคุ้มครองชีวิตสูง หมดห่วงคนข้างหลัง หากเกิดเหตุไม่คาดคิด
 • เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเน้นความคุ้มครองชีวิตอย่างแท้จริง
 • จ่ายเบี้ยประกันภัยหลักพัน คุ้มครองหลักล้าน ยกตัวอย่าง เพศชายอายุ 35 ปี เลือกคุ้มครองชีวิต 1,000,000 บาท
 • ชำระเบี้ยประกันภัยเพียงปีละ 5,600 บาท
 • หมดห่วงยิ่งขึ้นเมื่อซื้อความคุ้มครองด้านสุขภาพและอุบัติเหตุเพิ่ม
 • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร

รายละเอียดแบบประกัน

 • อายุที่ขอเอาประกันภัย 20- 59 ปี
 • จ่ายเบี้ยประกันภัย 10 ปี คุ้มครอง 10 ปี
 • คุ้มครองกรณีเสียชีวิต ผู้รับผลประโยชน์ได้รับเงิน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 300,000 บาท หรือเบี้ยประกันภัยขั้นต่ำปีละ 2,500 บาท
 • สามารถเลือกชำระเบี้ยประกันภัย รายเดือน ราย 3 เดือน ราย 6 เดือน และรายปี

หมายเหตุ

 • ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น เพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนดเงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ประกันภัย
 • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในเงื่อนไขและความคุ้มครองของแบบประกันภัยก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย
ความคุ้มครอง/ผลประโยชน์
 • ชีวิต
 • ลดหย่อนภาษี
 • แบบประกันนี้เป็นสัญญาเพิ่มเติมต้องแนบคู่กับสัญญาหลัก
สัญญาเพิ่มเติมที่ซื้อเพิ่มได้
 • ผู้ป่วยใน
 • ชดเชยรายได้
 • คุ้มครองอุบัติเหตุ
 • คุ้มครองโรคมะเร็ง
 • ผู้ป่วยนอก
 • คุ้มครองการทุพพลภาพ
 • คุ้มครองโรคร้าย
แบบประกันแนะนำ
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - product-ayudhya-a85-x 

คุ้มครองชีวิตพร้อมการออม รับผลประโยชน์ที่งอกเงย เลือกเวลาชำระเบี้ยได้

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - bns-registered