ประกันชีวิตสูงวัย สุขใจ (เพื่อผู้สูงอายุ)

ข้อมูลแนะนำ

ศูนย์ดูแลลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา พร้อมให้บริการลูกค้าแบบ One Stop Service บริการข้อมูลถูกต้องชัดเจน สะดวก และรวดเร็วผ่าน 3 ช่องทางหลัก ดังนี้

โทร.1373 ตลอด 24 ชั่วโมงสอบถามข้อมูลออนไลน์customercare@azay.co.th

 • สอบถามข้อมูล
 • เครื่องมือออนไลน์
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - ประกันชีวิต สูงวัย สุขใจ 

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

 • มีเงินก้อนให้ตัวเองหรือเป็นมรดกให้ลูกหลาน
 • จ่ายเบี้ยไปไม่เสียเปล่า มีเงินใช้ ได้เงินคืน
 • สบายใจ ไม่ต้องตรวจหรือตอบคำถามสุขภาพ
 • ไม่เป็นภาระ แบ่งจ่ายเบี้ยเป็นรายเดือนได้

ข้อมูลแบบประกัน

โชคดีทีเลือกทำประกันชีวิตสูงวัย สุขใจ (เพี่อผู้สูงอายุ) มีเงินใช้ทุก 5 ปี แผนต่ำสุด 5 พัน แผนสูงสุด 5 หมื่น ครบสัญญามีเงินก้อนไว้ใช้หรือให้เป็นมรดกแก่ลูกหลาน

 1. อยู่ครบสัญญารับเงินก้อนแผนสูงสุด 750,000 บาท หรือหากเสียชีวิต มี่มรดกให้คนข้างหลัง แผนสูงสุด 750,000 บาท
 2. รับเงินคืน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยทุกๆ 5 ปี 
 3. เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา แบ่งจ่ายเป็นรายเดือนได้ ไม่เป็นภาระ
 4. ง่าย ไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
 5. ซื้อพร้อมกัน 2 กรมธรรม์ขึ้นไป (จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บ.) รับส่วนลด 5%

รายละเอียดผลประโยชน์และความคุ้มครอง 

 • อายุรับประกันภัย 50 - 70 ปี คุ้มครองถึงอายุ 90 ปี ชำระเบี้ยฯ ถึงอายุ 90 ปี
 • คุ้มครองเฉพาะกรณี "เสียชีวิต"  จากทั้งเจ็บป่วย และอุบัติเหตุ
 • เมื่ออยู่ครบสัญญาได้รับเงินคืน 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยหรือแผนสูงสุด 750,000 บาท
 • สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
 • หากเสียชีวิตจากเจ็บป่วยในระหว่างปีกรมธรรม์ประกันภัยปีที่ 1 ถึงปีที่ 2 ผู้เอาประกันภัยจะได้รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วคืน พร้อมเงินเพิ่ม 2 % ของเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระมาทั้งหมด
 • หากเสียชีวิตจากอบัติเหตุ ผู้เอาประกันภัยจะได้ผลประโยชน์เหมือนกรณีเสียชีวิตจากเจ็บป่วย แต่จะได้เพิ่มให้อีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย**
 • เบี้ยประกันภัยที่จ่ายสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดปีละ 100,000บาท เฉพาะกรณีผู้สูงอายุซื้อให้ตัวเองเท่านั้น กรณีลูกซื้อให้พ่อแม่ไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ ( ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร)

** ทั้งนี้ไม่รวมเบี้ยประกันภัยสำหรับเบี้ยเพิ่มพิเศษ สัญญาเพิ่มเติมอื่น ๆ และ หรือ บันทึกสลักหลังอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตัวอย่างข้อยกเว้นที่จะไม่ได้รับความคุ้มครองจากการเสียชีวิต

คือ การฆ่าตัวตายในปีแรก หรือถูกฆาตกรรมโดยผู้รับประโยชน์ และหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจะมีข้อยกเว้นเพิ่มเติม เช่น การทะเลาะวิวาท หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดมีระบุในกรมธรรม์ประกันภัย

คำยืนยันจาก คปภ. ประกันอาวุโส เสียชีวิตด้วยโรคอะไรก็ตามใน 2 ปี ได้รับเบี้ยคืน ถ้าเกิน 2 ปี เป็นโรคอะไรตาย ก็จ่ายหมด อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

หมายเหตุ

 • ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนด ข้อยกเว้น เงื่อนไขและผลประโยชน์จากกรมธรรม์
 • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • สูงวัย สุขใจ (เพื่อผู้สูงอายุ) เป็นชื่อทางการตลาด ชื่อของแบบประกันภัยที่ปรากฎในกรมธรรม์ คือ ซีเนียร์ สุขใจ A90/A90 (เพื่อผู้สูงอายุ)
 • ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้ผลประโยชน์ด้านการสะสมทรัพย์และให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต ไม่ใช่การฝากเงินกับธนาคาร จึงไม่มีดอกเบี้ย เหมือนกับการฝากเงินกับธนาคาร ทั้งนี้เพื่อรับสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้เอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยตรงตามระยะเวลาที่กำหนด และครบตามระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย รวมทั้งถือกรมธรรม์จนครบระยะเวลาที่กำหนดในกรมธรรม์ หากมีการเวนคืนกรมธรรม์อาจทำให้ผู้เอาประกันภัยได้รับเงินน้อยกว่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว 
 • จำนวนเบี้ยประกันภัยรายปีสะสม มีโอกาสสูงกว่าผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตที่รวมเงินจ่ายคืนตามกรมธรรม์ประกันภัยหรือมีโอกาสสูงกว่าผลประโยชนกรณีเงินครบกำหนดสัญญาที่รวมเงินจ่ายคืนตามกรมธรรม์ประกันภัย
ความคุ้มครอง/ผลประโยชน์
 • ชีวิต
 • ลดหย่อนภาษี
สัญญาเพิ่มเติมที่ซื้อเพิ่มได้
 • ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบได้
แบบประกันแนะนำ
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - Quick-save-17-7-web-banner-newphone 

อยากออมเงินแบบสบายๆ เพื่ออนาคตแบบได้ผลตอบแทนที่แน่นอนและคุ้มค่า

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - bns-registered