ประกันชีวิตสูงวัย ได้เกินร้อย (เพื่อผู้สูงอายุ)

ข้อมูลแนะนำ

ศูนย์ดูแลลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา พร้อมให้บริการลูกค้าแบบ One Stop Service บริการข้อมูลถูกต้องชัดเจน สะดวก และรวดเร็วผ่าน 3 ช่องทางหลัก ดังนี้

โทร.1373 ตลอด 24 ชั่วโมงสอบถามข้อมูลออนไลน์customercare@azay.co.th

 • สอบถามข้อมูล
 • เครื่องมือออนไลน์
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - Soongwai-tvc-web-banner-newphone

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

 • มีเงินก้อนให้ตัวเองหรือเป็นมรดกให้ลูกหลาน
 • จ่ายเบี้ยไปไม่เสียเปล่า มีเงินใช้ ได้เงินคืน
 • สบายใจ ไม่ต้องตรวจหรือตอบคำถามสุขภาพ
 • ไม่เป็นภาระ แบ่งจ่ายเบี้ยเป็นรายเดือนได้

ข้อมูลแบบประกัน

 4 กระบวนท่าไม้ตายให้คนสูงวัย...ได้เกินร้อย
 1. อยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตรับเงินแผนสูงสุด 600,000 บาท
 2. มีเงินคืน แผนสูงสุดปีละ 8,000 บาท
 3. ง่าย ไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
 4. เบี้ยเริ่มต้น แผนต่ำสุดเพียงวันละ 9 บาท
   

รายละเอียดผลประโยชน์และความคุ้มครอง

 • คุ้มครองการเสียชีวิตจากทั้งเจ็บป่วย และอุบัติเหตุ
 • ได้รับเงินคืนทุกปี แผนสูงสุดปีละ 8,000 บาท*
 • เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา รับความคุ้มครองชีวิตสูงสุด 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยหรือแผนสูงสุด 600,000 บาท
 • เมื่ออยู่ครบสัญญาได้รับเงินคืน 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยหรือแผนสูงสุด 600,000 บาท
 • จ่ายเบี้ยเบาๆ แผนต่ำสุดเริ่มต้นเพียงวันละ 9 บาท (แผน 50,000)
 • สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
 • อายุรับประกันภัย 50 - 70 ปี คุ้มครองถึงอายุ 90 ปี
 • เสียชีวิตจากเจ็บป่วยในระหว่างปีกรมธรรม์ประกันภัยปีที่ 1 ถึงปีที่ 2 ผู้เอาประกันภัยจะได้รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วคืน พร้อมเงินเพิ่ม 2 % ของเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระมาทั้งหมด และหากเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ บริษัทจะจ่ายเพิ่มให้อีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย**
 • เบี้ยประกันภัยที่จ่ายสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดปีละ 100,000บาท เฉพาะกรณีผู้สูงอายุซื้อให้ตัวเองเท่านั้น กรณีลูกซื้อให้พ่อแม่ไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ ( ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร)

พิเศษกว่า! อายุยิ่งน้อย เบี้ยยิ่งถูกประหยัดได้กว่า 20%

*ขึ้นอยู่กับแผนประกันภัยที่เลือกซื้อ ทั้งนี้ผลประโยชน์ที่แสดงข้างต้นมาจากแผนประกันภัยสูงสุด โดยเริ่มต้นคืนเงินที่อายุ 72 ปี คำนวณจากเงินเอาประกันภัยของแผน 10/ เงินคืนสูงสุดปีละ 2,000 บาทที่อายุ 72-75 ปี/ เงินคืนสูงสุดปีละ 4,000 บาทที่อายุ 76-80 ปี/ เงินคืนสูงสุดปีละ 8,000 บาทที่อายุ 81-89 ปี

** ทั้งนี้ไม่รวมเบี้ยประกันภัยสำหรับเบี้ยเพิ่มพิเศษ สัญญาเพิ่มเติมอื่น ๆ และ หรือ บันทึกสลักหลังอื่น ๆ (ถ้ามี)

คำยืนยันจาก คปภ. ประกันอาวุโส เสียชีวิตด้วยโรคอะไรก็ตามใน 2 ปี ได้รับเบี้ยคืน ถ้าเกิน 2 ปี เป็นโรคอะไรตาย ก็จ่ายหมด อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

รายละเอียดแบบประกัน

เปรียบเทียบกันชัดๆ แบบประกันเพื่อผู้สูงอายุกับแบบประกันที่ต้องตรวจสุขภาพ

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - product-sungwai-100-info

ตัวอย่างข้อยกเว้นที่จะไม่ได้รับความคุ้มครองจากการเสียชีวิต

คือ การฆ่าตัวตายในปีแรก หรือถูกฆาตกรรมโดยผู้รับประโยชน์ และหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจะมีข้อยกเว้นเพิ่มเติม เช่น การทะเลาะวิวาท หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดมีระบุในกรมธรรม์ประกันภัย

หมายเหตุ

 • ผลประโยชน์ขึ้นอยู่กับแผนประกันภัยที่เลือกซื้อ ทั้งนี้ ผลประโยชน์ที่แสดงข้างต้น จากแผนประกันสูงสุด
 • การพิจารณารับประกันภัยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและกฎเกณฑ์การรับประกันภัย ของ บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
 • ข้อมูลที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์นี้เป็นเพียงข้อมูลเบี้องต้นเพื่อประกอบการขายเท่านั้น ผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนด เงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัย
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำ ประกันภัย
ความคุ้มครอง/ผลประโยชน์
 • ชีวิต
 • ลดหย่อนภาษี
สัญญาเพิ่มเติมที่ซื้อเพิ่มได้
 • ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบได้
แบบประกันแนะนำ
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - tookjai-web-banner-newphone 

ครบวงจร คุ้มครองชีวิต ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุพร้อมเงินชดเชยรายได้

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - bns-registered