ประกันชีวิตอยุธยาชีวิตมั่นคง A85/X

ข้อมูลแนะนำ

ศูนย์ดูแลลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา พร้อมให้บริการลูกค้าแบบ One Stop Service บริการข้อมูลถูกต้องชัดเจน สะดวก และรวดเร็วผ่าน 3 ช่องทางหลัก ดังนี้

โทร.1373 ตลอด 24 ชั่วโมงสอบถามข้อมูลออนไลน์customercare@azay.co.th

 • สอบถามข้อมูล
 • เครื่องมือออนไลน์
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - ประกันชีวิต

จุดเด่นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต

 • เลือกเวลาชำระเบี้ยได้ตามต้องการ
 • มีเงินคืนเมื่อครบสัญญา
 • แนบความคุ้มครองสุขภาพและอื่นๆ เพิ่มได้ตามต้องการ
 • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 1 แสนบาท ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร

ข้อมูลแบบประกันชีวิต

ข้อมูลแบบประกัน 4.67 479 Reviews

รับความคุ้มครองชีวิตพร้อมออกแบบการออมในแบบที่คุณทำได้
เลือกระยะเวลาและจำนวนเงินออมได้ตามต้องการ
 • เลือกระยะเวลาการชำระเบี้ยได้ตามต้องการ ตั้งแต่ 10-25 ปี
 • เบี้ยเริ่มต้นเดือนละ 225 บาท (ตัวอย่างเบี้ยประกันภัยสำหรับเพศชายอายุ 35 ปี สำหรับแบบประกันแบบชำระเบี้ย 25 ปี เลือกชำระแบบรายเดือน)
 • ให้ความคุ้มครองยาวจนถึงอายุ 85ปี
 • โอกาสรับผลประโยชน์เพิ่มจากจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มสะสมตั้งแต่ต้นปีกรมธรรม์ที่ 2 และโอกาสรับเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญา
 • เหมาะสำหรับซื้อความคุ้มครองสุขภาพและอุบัติเหตุแนบ
 • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร


รายละเอียดแบบประกันชีวิต

 • อายุที่ขอเอาประกันภัย 1-65 ปี (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาชำระเบี้ย)
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 50,000 บาท หรือเบี้ยประกันภัยรายปีของสัญญาหลักขั้นต่ำ 2,500 บาท
 • คุ้มครองกรณีเสียชีวิต ผู้รับประโยชน์ได้รับเงิน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยพร้อมจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มสะสม
 • อยู่ครบกำหนดสัญญารับเงินก้อนคืน 100 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัยพร้อมโอกาสรับเงินปันผลและจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษสะสม *

หมายเหตุ

 • ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น เพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนดเงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ประกันภัย
 • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในเงื่อนไขและความคุ้มครองของแบบประกันภัยก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย
ความคุ้มครอง/ผลประโยชน์
 • ชีวิต
 • ลดหย่อนภาษี
 • ออมเงิน
สัญญาเพิ่มเติมที่ซื้อเพิ่มได้
 • ผู้ป่วยใน
 • ผู้ป่วยนอก
 • ชดเชยรายได้
 • คุ้มครองการทุพพลภาพ
 • คุ้มครองอุบัติเหตุ
 • คุ้มครองโรคมะเร็ง
แบบประกันแนะนำ
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - product-term10 

คุ้มครองชีวิตแบบไม่เน้นการออม เน้นความคุ้มครองแบบเต็มๆ ด้วยประกันเบี้ยต่ำ

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - bns-registered