ประกันชีวิต

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - fq-banner-2018 
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - ประกันชีวิต ยูนิตลิงค์ 

อยากทำประกันชีวิตในแบบที่เราต้องการ มีเงินมากก็จ่ายมาก มีน้อยก็จ่ายน้อย หรือหยุดจ่ายเบี้ยฯ บางปีก็ได้ แต่ยังได้รับคุ้มครองชีวิตต่อเนื่อง แถมยังบริหารเงินของเราด้วยตัวเองได้

ประกันชีวิต พร้อมการลงทุน

  • เลือกและปรับเปลี่ยนได้ตามจังหวะชีวิต
  • คุ้มครองชีวิตต่อเนื่องแม้พักชำระเบี้ย
  • อุ่นใจ ถอนเงินมาใช้ได้ยามฉุกเฉิน
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - ประกันชีวิตอยุธยาชีวิตมั่นคง 

รับความคุ้มครองชีวิตพร้อมออกแบบการออมในแบบที่คุณทำได้ เลือกระยะเวลาและจำนวนเงินออมได้ตามต้องการ

  • เลือกเวลาชำระเบี้ยประกันชีวิตได้ตามต้องการ
  • มีเงินคืนเมื่อครบสัญญา
  • แนบความคุ้มครองสุขภาพและอื่นๆ เพิ่มได้ตามต้องการ
  • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 1 แสนบาท
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - ประกันชีวิตอยุธยาเฉพาะกาล 

ประกันชีวิตเบี้ยต่ำ ความคุ้มครองชีวิตสูง หมดห่วงคนข้างหลัง หากเกิดเหตุไม่คาดคิด

  • หมดห่วงคนข้างหลังหากเกิดเหตุไม่คาดคิด
  • เบี้ยไม่แพง ความคุ้มครองสูง
  • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 1 แสนบาท ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองการเสียชีวิต