แพคคู่สุขภาพดี ราคาเบาๆ แพคเดียวครบทั้งชีวิตและสุขภาพ

ข้อมูลแนะนำ

ศูนย์ดูแลลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา พร้อมให้บริการลูกค้าแบบ One Stop Service บริการข้อมูลถูกต้องชัดเจน สะดวก และรวดเร็วผ่าน 3 ช่องทางหลัก ดังนี้

โทร.1373 ตลอด 24 ชั่วโมงสอบถามข้อมูลออนไลน์customercare@azay.co.th

 • สอบถามข้อมูล
 • เครื่องมือออนไลน์
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - product-my-whole-life

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

 • แพ็คเดียวคุ้มครองทั้งชีวิตและสุขภาพ
 • ได้ค่ารักษาส่วนใหญ่แบบจ่ายตามจริง
 • ซื้อเพิ่มความคุ้มครองผู้ป่วยนอกได้
 • เบี้ยประกันชีวิตนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 1 แสนบาท

ข้อมูลแบบประกัน

"ประกัน น่ะ ใครๆ ก็อยากได้ ยิ่งแบบที่คุ้มครองทั้งค่ารักษายามเจ็บป่วย
และอุบัติเหตุ ถ้าเราเป็นอะไรไป ครอบครัวก็ไม่เดือดร้อน.. แต่แบบที่ให้ผลประโยชน์เยอะก็แพงมากสู้ราคาไม่ไหว"

แผนประกันแพคคู่สุขภาพดี ราคาเบาๆ “มาย โฮล ไลฟ์ A90/21”+“สุขภาพ ปลดล็อค
เอ็กซ์ตร้า” มอบความคุ้มครองอย่างครบครัน ทั้งค่ารักษาพยาบาลจากเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ

 • จ่ายผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลตามจริง... วงเงินต่อปีสูงสุด 10,000,000 บาท
 • คุ้มครองชีวิตถึงอายุ 90 ปี
 • ราคาสบายกระเป๋า เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 2,142 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้เอาประกันภัยเพศชาย อายุ 35 ปี แผน 1)
 • สามารถซื้อผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลแบบไม่นอน ร.พ. (OPD) เพิ่มได้สูงสุด 4,000 บาทต่อครั้ง
 • เบี้ยประกันภัยของสัญญาหลัก มาย โฮล ไลฟ์ A90/21 สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร

หมายเหตุ 

สำหรับผุ้ขอเอาประกันภัยอายุ 1 ปี 1 วัน ถึง 10 ปีซื้อผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลแบบไม่นอน ร.พ. (OPD) ได้สูงสุด 2,000 บาท

ความคุ้มครอง/ ผลประโยชน์
 • ชีวิต
 • ลดหย่อนภาษี
 • สุขภาพ
แบบประกันแนะนำ
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - product-pack-everything 

ประกัน "เหมาๆ" คุ้มครอง ครบเครื่อง ทุกเรื่อง ทุกโรค

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - bns-registered