สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพผู้ป่วยใน (HS, HSP)

ข้อมูลแนะนำ

ศูนย์ดูแลลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา พร้อมให้บริการลูกค้าแบบ One Stop Service บริการข้อมูลถูกต้องชัดเจน สะดวก และรวดเร็วผ่าน 3 ช่องทางหลัก ดังนี้

โทร.1373 ตลอด 24 ชั่วโมงสอบถามข้อมูลออนไลน์customercare@azay.co.th

  • สอบถามข้อมูล
  • เครื่องมือออนไลน์
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - product-health-ipd

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

  • หมดห่วงเรื่องค่าใช้จ่ายเมื่อนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
  • มีแผนให้เลือกหลากหลาย
  • เลือกแผนพิเศษ รับเพิ่มค่าล้างไต เคมีบำบัดและฉายแสง

ข้อมูลแบบประกัน

สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพผู้ป่วยใน (HS)

สามารถซื้อควบกับสัญญาหลักได้ ซึ่งจะให้ความคุ้มครองกรณีผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาล ทั้งนี้การรักษาดังกล่าวจะต้องไม่อยู่ในข้อยกเว้นและค่ารักษาพยาบาลจะต้องไม่เกินกว่าจำนวนเงินสูงสุดที่ได้กำหนดไว้ในแต่ละรายการของแผนแต่ละแผน

สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพผู้ป่วยใน (HSP)

จะมีเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลพิเศษผู้ป่วยนอกก้อนใหญ่ เช่น ค่าล้างไต ค่าเคมีบำบัด และค่ารังสีบำบัด ทั้งนี้การรักษาดังกล่าวจะต้องไม่อยู่ในข้อยกเว้นและค่ารักษาพยาบาลจะต้องไม่เกินกว่าจำนวนเงินสูงสุดที่ได้กำหนดไว้ในแต่ละรายการของแผนแต่ละแผน เช่นเดียวกัน

ความคุ้มครอง/ ผลประโยชน์
  • สุขภาพ
  • ผู้ป่วยใน
สัญญาเพิ่มเติมที่ซื้อเพิ่มได้
  • ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบได้
แบบประกันแนะนำ
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - product-pack-everything 

ประกัน "เหมาๆ" คุ้มครอง ครบเครื่อง ทุกเรื่อง ทุกโรค

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - bns-registered