สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองค่าชดเชยรายได้ (HB, HB Premier)

ข้อมูลแนะนำ

ศูนย์ดูแลลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา พร้อมให้บริการลูกค้าแบบ One Stop Service บริการข้อมูลถูกต้องชัดเจน สะดวก และรวดเร็วผ่าน 3 ช่องทางหลัก ดังนี้

โทร.1373 ตลอด 24 ชั่วโมงสอบถามข้อมูลออนไลน์customercare@azay.co.th

 • สอบถามข้อมูล
 • เครื่องมือออนไลน์
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - product-health-hospital-benefit

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

 • หมดห่วงเรื่องรายได้เมื่อเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาล
 • รับเงินชดเชยรายวัน นานสูงสุด 500 วัน
 • รับผลประโยชน์เพิ่มเมื่อป่วยหนัก ผ่าตัดใหญ่ หรือผ่าตัดซับซ้อน

ข้อมูลแบบประกัน

สัญญาเพิ่มเติมชดเชยรายได้รายวัน (HB)

 • อายุของผู้เอาประกันภัย 11-60 ปี
 • รับเงินชดเชยรายได้นานสูงสุด  500 วันเมื่อต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

สัญญาเพิ่มเติมชดเชยรายได้รายวันพิเศษ (HBP)

 • อายุของผู้เอาประกันภัย 1 ปี 1 วัน – 60 ปี
 • รับเงินชดเชยรายได้นานสูงสุด  500 วันเมื่อต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
 • พร้อมผลประโยชน์เพิ่มเติมเมื่อนอนพักรักษาตัวในห้องไอซียู ผ่าตัดใหญ่ และผ่าตัดซับซ้อนต่อการเจ็บป่วยครั้งหนึ่งๆ
ความคุ้มครอง/ ผลประโยชน์
 • ชดเชยรายได้
 • แบบประกันนี้เป็นสัญญาเพิ่มเติมต้องแนบคู่กับสัญญาหลัก
แบบประกันหลักที่ซื้อได้
แบบประกันแนะนำ
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - product-pack-everything 

ประกัน "เหมาๆ" คุ้มครอง ครบเครื่อง ทุกเรื่อง ทุกโรค

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - bns-registered