สัญญาเพิ่มเติมประกันชดเชยสบายกระเป๋า

ข้อมูลแนะนำ

ศูนย์ดูแลลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา พร้อมให้บริการลูกค้าแบบ One Stop Service บริการข้อมูลถูกต้องชัดเจน สะดวก และรวดเร็วผ่าน 3 ช่องทางหลัก ดังนี้

โทร.1373 ตลอด 24 ชั่วโมงสอบถามข้อมูลออนไลน์customercare@azay.co.th

 • สอบถามข้อมูล
 • เครื่องมือออนไลน์
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - HBCI_banner_product_page_web_10092019

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

 • ไม่ต้องกังวลเรื่องขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาล
 • ชดเชยรายวันสูงสุด 8,000 บาท นานสูงสุด 1,500 วัน
 • เป็นโรคร้ายแรงหรือป่วยหนัก (ICU) รับเงินชดเชยรายวัน 2 เท่า

ข้อมูลแบบประกัน

โชคดีที่ทำประกันชดเชยสบายกระเป๋าไว้ เมื่อเจ็บป่วยต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลก็ยังมีเงินชดเชยรายวันไว้ช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในระหว่างที่ป่วย ทำงานไม่ไหวทำให้ขาดรายได้ สบายใจขึ้นเยอะ

 • รับเงินชดเชยรายได้ สูงสุด วันละ 8,000 บาท นานสูงสุด 500 วัน* เมื่อนอนโรงพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน (IPD) จากการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง 5 โรค** หรือพักรักษาตัวในห้องไอซียู
 • รับเงินชดเชยรายได้ สูงสุด วันละ 4,000 บาท นานสูงสุด 1,500 วัน* เมื่อนอนโรงพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน (IPD) จากการเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุ รวมถึงผู้ป่วยในที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล (Day Case)
 • รับเงินก้อนกรณีผ่าตัดใหญ่หรือผ่าตัดซับซ้อน (กรณีใดกรณีหนึ่ง) สูงสุด 80,000 บาทต่อครั้ง
 • เหนือยิ่งกว่า ให้ความคุ้มครองกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือเสียชีวิต

รายละเอียดแบบประกัน

 • อายุที่สามารถขอเอาประกันภัย 1 ปี 1 วัน – 70 ปี (ต่ออายุได้ถึงเมื่อผู้ขอเอาประกันภัยมีอายุครบ 84 ปี คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี)
 • มีให้เลือกถึง 8 แผน ซึ่งรายละเอียดของค่าเบี้ยประกันภัย (บาท) ดูได้จากหัวข้อ แผนประกันภัยด้านล่าง
 • เบี้ยประกันภัยรายปี ตัวอย่าง สำหรับเพศชายอายุ 35 ปี แผน 8 ปีละ 7,960 บาท หรือสำหรับเพศหญิง อายุ 35 ปี แผน 8 ปีละ 8,080 บาท

ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง

 • การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบัน (ตามมาตรฐานเวชปฎิบัติปัจจุบัน) รวมถึงการแพทย์ทางเลือก
 • การฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่าตัวตาย หรือการพยายามทำร้ายร่างกายตนเอง
 • การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
 • ผู้เอาประกันภัยปฏิเสธไม่ยอมรับการรักษา แนะนำ หรือปฎิบัติตามคำแนะนำของแพทย์
 • ผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา

ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งหนึ่ง

การเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง หมายถึง การต้องอยู่ในโรงพยาบาล เพื่อการรักษาในฐานะผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง และให้รวมถึงการต้องอยู่ในโรงพยาบาลสองครั้งหรือมากกว่า ด้วยสาเหตุ หรือโรคหรือภาวะแทรกซ้อนจากโรคเดียวกัน โดยที่ระยะเวลาการต้องอยู่ในโรงพยาบาลแต่ ละครั้งห่างกันไม่เกินกว่า 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ออกจากโรงพยาบาลครั้งสุดท้าย ก็ให้ถือว่าเป็นการเข้าพักรักษาตัวครั้งเดียวกันด้วย

** 5 โรคร้ายแรง

ได้แก่ โรคมะเร็งระยะลุกลาม การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะหรือปลูกถ่ายไขกระดูก

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - hbci-plans

หมายเหตุ

 • ประกันชดเชยสบายกระเป๋า เป็นชื่อทางการตลาด ชื่อที่ปรากฏอยู่ในกรมธรรม์ คือ สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลรายวันและ 5 โรคร้ายแรง
 • แบบประกันภัยนี้เป็นสัญญาเพิ่มเติม ซึ่งต้องซื้อแนบกับสัญญาหลัก โดยสามารถแนบกับสัญญาหลักของบริษัทฯ ที่มีอยู่แล้วได้(ทั้งนี้ เฉพาะแบบประกันสัญญาหลักที่กำหนด)
 • เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมหรือบันทึกสลักหลังสำหรับปีต่ออายุจะเปลี่ยนแปลงตามอายุและ/หรืออาชีพของผู้เอาประกันภัย นอกจากนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกฎเกณฑ์ของบริษัท
 • ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดศึกษารายละเอียด เงื่อนไขความคุ้มครอง และข้อยกเว้นในสัญญาเพิ่มเติม
 • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในเงื่อนไขและความคุ้มครองของแบบประกันภัยก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย
 • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทนหรือนายหน้าประกันชีวิตเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันภัยเป็นการให้ บริการเท่านั้น
 • การรับประกันภัยขึ้นอยู่กับเงื่อนไข และกฎเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
ความคุ้มครอง/ ผลประโยชน์
 • ชดเชยรายได้
 • เลือกความคุ้มครองสัญญาหลักได้ตามต้องการ
สัญญาเพิ่มเติมที่ซื้อเพิ่มได้

 • แบบประกันนี้เป็นสัญญาเพิ่มเติมต้องแนบคู่กับสัญญาหลัก
แบบประกันแนะนำ
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - product-pack-everything 

ประกัน "เหมาๆ" คุ้มครอง ครบเครื่อง ทุกเรื่อง ทุกโรค

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - bns-registered